بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق با کشیش ها بود گالیله! زمین آنقدرها هم گرد نیست… هر کس میرود دیگر باز نمیگردد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز افسوس پیر شدن را نخورید چرا که افراد بسیاری از این امتیاز محروم مانده اند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک جام پر از شراب دستت باشد / تا حال من خراب دستت باشد این چندمین پیامک است ندادی / پاسخ ای دوست فقط حساب دستت باشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

lمترسك گفت اي گندم تو گواه باش كه مرا براي ترساندن افريدن اما من عاشق پرنده اي بودم كه از ترس من,از گرسنگي مرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفاقت برای تازه به دوران رسیده ها تفریحی بیش نیست ، اما برای مردانی که که رفاقت را میفهمند زندگیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 "هر مادری فکر میکنه بچه‌ش خوشتیپ ترین و خوشگل ترين بچه دنیاست … اما فقط یکیشون درست فکر میکنه که اونم مادر منه … ! :"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونایی که رابطشون قطع شده؛ میدونن چه دردی داره تنهایی؛ولی در عوض بعد از مدتها معنی راحتی و آزادی رو هم با تمام وجود درک خواهند کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر کنم اینقدر محسن یگانه ورژن جدید آهنگای آلبوم سکوتشو بخونه که آلبوم جدیدش "حبابی" بشه در سراچه ذهن ها ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه ها بر من گذشت تا بدانم کیستم / سرگذشتم هرچه بوده من پشیمان نیستم /من اگر سردار عشقم یا که پاکباخته ام / سرگذشتم را به دستان خودم ساخته ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن دراین دنیا خودت باشی دیگران به حد کافی هستند . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخندبزن برآمدگی گونه هایت توان آن را دارد که امید رفته را بازگرداند گاه قوسی کوچک ، میتواند معماری بنایی را نجات دهد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لانه‌ات را بر حباب حوصله‌ی مردمان نساز تا آواره‌ بی‌حوصلگیشان نشوی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برخورد داشتین با ادم هایی که دستشون رو میشه اما روشون کم نمیشه؟؟؟ خدا منقرض کنه این ادم هارو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا. . . . یا نوری بیفکن یا توری. . . . ماهی کوچکت از تاریکی این اقیانوس می ترسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین ! دکتری! مهندسی! خوشگلی ! خوش تیپی! ... مایه داری! اصلا آخرشی! معرفت که نداشته باشی!!! "مفت" نمی ارزی همین....!!!..........؟:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی ها میخواهند اول به آسایش و خوشبختی برسند بعد به زندگی بخندند ولی نمی دانند که تا به زندگی نخندند به آسایش و خوشبختی نمی رسند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق با کشیش ها بود گالیله! زمین آنقدرها هم گرد نیست… هر کس میرود دیگر باز نمیگردد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز افسوس پیر شدن را نخورید چرا که افراد بسیاری از این امتیاز محروم مانده اند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک جام پر از شراب دستت باشد / تا حال من خراب دستت باشد این چندمین پیامک است ندادی / پاسخ ای دوست فقط حساب دستت باشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

lمترسك گفت اي گندم تو گواه باش كه مرا براي ترساندن افريدن اما من عاشق پرنده اي بودم كه از ترس من,از گرسنگي مرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفاقت برای تازه به دوران رسیده ها تفریحی بیش نیست ، اما برای مردانی که که رفاقت را میفهمند زندگیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 "هر مادری فکر میکنه بچه‌ش خوشتیپ ترین و خوشگل ترين بچه دنیاست … اما فقط یکیشون درست فکر میکنه که اونم مادر منه … ! :"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونایی که رابطشون قطع شده؛ میدونن چه دردی داره تنهایی؛ولی در عوض بعد از مدتها معنی راحتی و آزادی رو هم با تمام وجود درک خواهند کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر کنم اینقدر محسن یگانه ورژن جدید آهنگای آلبوم سکوتشو بخونه که آلبوم جدیدش "حبابی" بشه در سراچه ذهن ها ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه ها بر من گذشت تا بدانم کیستم / سرگذشتم هرچه بوده من پشیمان نیستم /من اگر سردار عشقم یا که پاکباخته ام / سرگذشتم را به دستان خودم ساخته ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن دراین دنیا خودت باشی دیگران به حد کافی هستند . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخندبزن برآمدگی گونه هایت توان آن را دارد که امید رفته را بازگرداند گاه قوسی کوچک ، میتواند معماری بنایی را نجات دهد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لانه‌ات را بر حباب حوصله‌ی مردمان نساز تا آواره‌ بی‌حوصلگیشان نشوی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برخورد داشتین با ادم هایی که دستشون رو میشه اما روشون کم نمیشه؟؟؟ خدا منقرض کنه این ادم هارو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا. . . . یا نوری بیفکن یا توری. . . . ماهی کوچکت از تاریکی این اقیانوس می ترسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین ! دکتری! مهندسی! خوشگلی ! خوش تیپی! ... مایه داری! اصلا آخرشی! معرفت که نداشته باشی!!! "مفت" نمی ارزی همین....!!!..........؟:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی ها میخواهند اول به آسایش و خوشبختی برسند بعد به زندگی بخندند ولی نمی دانند که تا به زندگی نخندند به آسایش و خوشبختی نمی رسند