بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشخاص زیرک از بد بختی ها و گرفتاری های دیگران آگاه و بیدار می شوند، ولی اشخاص نادان از بلاهای خود عبرت نمی گیرند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک عمر طولانی ممکن است به اندازه کافی خوب نباشد، ولی یک زندگی مفید حتماً به اندازه کافی طولانی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استعدادهای خود را پنهان نکنید. استعداد برای این خلق شده است که به کار گرفته شود. گذاشتن ساعت آفتابی در سایه چه فایده ای دارد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستش را بگو نکند تو آن "" این نیز "" هستی که همیشه می گذری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا پر از تباهی است نه به خاطر وجود آدم های بد بلکه به خاطر سکوت آدم های خوب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکّه ها همیشه سر و صدا می کنند ... امّا پولهای کاغذی همواره ساکتند!!! پس وقتی ارزش شما زیاد می شود ساکت و فروتن باقی بمانید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه تبلیغی جدیدا ایرانسل زده....میگه قول خودتو پیدا کن!!!اون پسره بدبختو میگی؟خوبابا روش نمیشه بگه یه قول دیگه شو میدادم به دوس دخترم!!!ولش کنین دیه... اصن یه وضی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتــــــــا "دلم"می خواد پاشم وسایلمو جمع کنم؛برم دنبال ســــرنوشتم...اینقد برم و برم تا آخرش برسم به سرنوشتم ویه نگا بش بندازم و هیچی نگم برگردم....آره من از کنارچیزای بی ارزش اینطوری رد میشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اون بچه ی شر کلاس...♥ ♥ ♥ ♥ که منفی میگرفت.... معلم دیگه ادم حسابش نمیکرد...♥ امتحان اون درسشم سر لجبازی میوفتاد برای شهریور... ولی هیچوقت نمیزاشت کلاس بدون خنده و شادی باشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا عجب ثروتی دارن و قدرشو نمیدونن (بیخیالی)تازه هر چقدم استفاده کنن تموم شدنی نیس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن هر چی نو باشه خوبه...ولی دوست کهنه اش خوبه...!دوستت دارم قراضه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باپول در هرعشقی می توان نفوذکرد به جزعشق مادر... جورج برنارد شاو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیاموزید زندگی خصوصیتان را خصوصی نگه دارید در غیر این صورت دیگران زندگی شما را وسیله ی سرگرمی خود خواهند کرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قبل از آمدن کسی خوشبخت بوده اید بعد از رفتنش هم می توانید خوشبخت باشید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهره هیچکس دست خودش نیست پس هیچگاه از آن ایراد نگیرید همه زیبا هستند اما هر کسی قادر به دیدن آن نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر موقع به كسی شك كردی و اون در جوابت گفت : یعنی تو به من اعتماد نداری....؟! بدون شكی كه كردی كاملاً درست بوده !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشخاص زیرک از بد بختی ها و گرفتاری های دیگران آگاه و بیدار می شوند، ولی اشخاص نادان از بلاهای خود عبرت نمی گیرند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک عمر طولانی ممکن است به اندازه کافی خوب نباشد، ولی یک زندگی مفید حتماً به اندازه کافی طولانی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استعدادهای خود را پنهان نکنید. استعداد برای این خلق شده است که به کار گرفته شود. گذاشتن ساعت آفتابی در سایه چه فایده ای دارد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستش را بگو نکند تو آن "" این نیز "" هستی که همیشه می گذری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا پر از تباهی است نه به خاطر وجود آدم های بد بلکه به خاطر سکوت آدم های خوب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکّه ها همیشه سر و صدا می کنند ... امّا پولهای کاغذی همواره ساکتند!!! پس وقتی ارزش شما زیاد می شود ساکت و فروتن باقی بمانید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه تبلیغی جدیدا ایرانسل زده....میگه قول خودتو پیدا کن!!!اون پسره بدبختو میگی؟خوبابا روش نمیشه بگه یه قول دیگه شو میدادم به دوس دخترم!!!ولش کنین دیه... اصن یه وضی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتــــــــا "دلم"می خواد پاشم وسایلمو جمع کنم؛برم دنبال ســــرنوشتم...اینقد برم و برم تا آخرش برسم به سرنوشتم ویه نگا بش بندازم و هیچی نگم برگردم....آره من از کنارچیزای بی ارزش اینطوری رد میشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اون بچه ی شر کلاس...♥ ♥ ♥ ♥ که منفی میگرفت.... معلم دیگه ادم حسابش نمیکرد...♥ امتحان اون درسشم سر لجبازی میوفتاد برای شهریور... ولی هیچوقت نمیزاشت کلاس بدون خنده و شادی باشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا عجب ثروتی دارن و قدرشو نمیدونن (بیخیالی)تازه هر چقدم استفاده کنن تموم شدنی نیس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن هر چی نو باشه خوبه...ولی دوست کهنه اش خوبه...!دوستت دارم قراضه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باپول در هرعشقی می توان نفوذکرد به جزعشق مادر... جورج برنارد شاو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیاموزید زندگی خصوصیتان را خصوصی نگه دارید در غیر این صورت دیگران زندگی شما را وسیله ی سرگرمی خود خواهند کرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قبل از آمدن کسی خوشبخت بوده اید بعد از رفتنش هم می توانید خوشبخت باشید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهره هیچکس دست خودش نیست پس هیچگاه از آن ایراد نگیرید همه زیبا هستند اما هر کسی قادر به دیدن آن نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر موقع به كسی شك كردی و اون در جوابت گفت : یعنی تو به من اعتماد نداری....؟! بدون شكی كه كردی كاملاً درست بوده !