بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي چشمانم نماز باران بخوان از دست روزگار بغض کرده اما نمي بارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب روزگاريست. . . مااز"چـــاه"آب ميخوريم. . . "دريـــا"حسادت ميكند. . .! "هی وای من"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه اسان از دست میدهیم عشق دوست را ولی ندانیم که چه با ارزش است دوست دوست را تا زنده است قدرش بدان گر زدستش دادی عشق را چه سود گر باز خواهی گشت سوی او عشق دیر شده چه سود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیچک می شوم وحشی!! می پیچم به پروپای ثانیه هایت تاحتی نتوانی آنی بی من "بودن" را زندگی کنی....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه که بودیم شبها فکر میکردیم فردا چی بازی کنیم ؛ الان فکر میکنیم فردا زندگی قراره چی بازی ای بکنه باهامون …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“بنده” که نباشی “متکبر” می شوی ، حتی در سجده های طولانی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطره دریــاست اگر با دریـاست. . . ورنه او قطــره و دریــا ، دریــاست. . . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهي بندگانت گوشت بره گوسفندمي خورندواينچنين درنده ميشونداگرگوشت شيروپلنگ راحلال ميكردي وميخوردندچه مي شدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست چقدر امکانات در اختیار دارید اگر ندانید چگونه از آنها استفاده کنید ، هیچگاه کافی نخواهند بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيري را گفتم:چطور جوان بمانم؟! گفت:حرف دلت را به كسي بگو ك دوستش داري و دوستت دارد... گفتم:پس چرا من زود پيرشدم؟؟؟؟!!!! گفت:حرفت را به كسي گفتي كه دوستش داشتي و دوستت نداشت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه میشود از خدا گرفت چیزی را که نمیدهد... میگویند قسمت نیست حکمت است... من قسمت و حکمت نمیفهمم... تو خدایی طاقت را میفهمی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهای هفته را هم که گم کرده باشی،"عصرهای جمعه" را،از "غم و غربتش"،تشخیص خواهی داد. . . "موافقین دستا بالا. . .!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به من آموخت که هر چیز قیمتی دارد. . .‏ و پنیر مجــانی فقط در تلـــه موش یافت می شود. . .‏‏‏ "نظرت چیه رفیق. . .‏"‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواست علم اونقد پیشرفت میکرد که ازهمین جا شصت پامو میکردم تو چشت:-P!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه نصیحت دوستانه هیچ وقت خودتونو واسه هر کسی کوچیک نکنین اونی که قدرتو میدونه اگه تو کاه باشی در نظرش کوه میشی وای به روز و کسی که تو واسش کوه باشی و اون نخواد قدرتو بدونه واسش قدر یه کاه هم نمی ارزی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز که می گذره یک روز به مرگ نزدیکتر می شیم،اما انگار نه انگار!!!! شما هم همینطورید؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي چشمانم نماز باران بخوان از دست روزگار بغض کرده اما نمي بارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب روزگاريست. . . مااز"چـــاه"آب ميخوريم. . . "دريـــا"حسادت ميكند. . .! "هی وای من"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه اسان از دست میدهیم عشق دوست را ولی ندانیم که چه با ارزش است دوست دوست را تا زنده است قدرش بدان گر زدستش دادی عشق را چه سود گر باز خواهی گشت سوی او عشق دیر شده چه سود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیچک می شوم وحشی!! می پیچم به پروپای ثانیه هایت تاحتی نتوانی آنی بی من "بودن" را زندگی کنی....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه که بودیم شبها فکر میکردیم فردا چی بازی کنیم ؛ الان فکر میکنیم فردا زندگی قراره چی بازی ای بکنه باهامون …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“بنده” که نباشی “متکبر” می شوی ، حتی در سجده های طولانی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطره دریــاست اگر با دریـاست. . . ورنه او قطــره و دریــا ، دریــاست. . . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهي بندگانت گوشت بره گوسفندمي خورندواينچنين درنده ميشونداگرگوشت شيروپلنگ راحلال ميكردي وميخوردندچه مي شدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست چقدر امکانات در اختیار دارید اگر ندانید چگونه از آنها استفاده کنید ، هیچگاه کافی نخواهند بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيري را گفتم:چطور جوان بمانم؟! گفت:حرف دلت را به كسي بگو ك دوستش داري و دوستت دارد... گفتم:پس چرا من زود پيرشدم؟؟؟؟!!!! گفت:حرفت را به كسي گفتي كه دوستش داشتي و دوستت نداشت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه میشود از خدا گرفت چیزی را که نمیدهد... میگویند قسمت نیست حکمت است... من قسمت و حکمت نمیفهمم... تو خدایی طاقت را میفهمی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهای هفته را هم که گم کرده باشی،"عصرهای جمعه" را،از "غم و غربتش"،تشخیص خواهی داد. . . "موافقین دستا بالا. . .!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به من آموخت که هر چیز قیمتی دارد. . .‏ و پنیر مجــانی فقط در تلـــه موش یافت می شود. . .‏‏‏ "نظرت چیه رفیق. . .‏"‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواست علم اونقد پیشرفت میکرد که ازهمین جا شصت پامو میکردم تو چشت:-P!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه نصیحت دوستانه هیچ وقت خودتونو واسه هر کسی کوچیک نکنین اونی که قدرتو میدونه اگه تو کاه باشی در نظرش کوه میشی وای به روز و کسی که تو واسش کوه باشی و اون نخواد قدرتو بدونه واسش قدر یه کاه هم نمی ارزی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز که می گذره یک روز به مرگ نزدیکتر می شیم،اما انگار نه انگار!!!! شما هم همینطورید؟