بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمایی که به جای داد زدن سکوت می کنن ، بالاخره به جای صبر کردن یه روزی در رو باز میکنن و آروم میرن ، جوری که کسی نفهمه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل پیانو است ، دکمه های سیاه برای غم ها و دکمه های سفید برای شادی ها . اما زمانی میتوان آهنگ زیبایی نواخت که دکمه های سفید و سیاه را با هم فشار دهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى وقتهاچه ساده عروسك ميشويم! 
نه لبخند ميزنيم ، نه شكايت ميكنيم. فقط سكوت ميكنيم كه كسى دردمان را نفهمد
.@.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دربى كرانه ى زندگى، دوچيزافسونم مى كند، آبى آسمانى كه مى بينم ومى دانم كه نيست وخدايى كه نمى بينم ومى دانم كه هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در طول حیات فعلی خود بر روی انسان ها پا بگذاری ، در زندگی بعدی به شکل سوسک آفریده می شوی ( ویلی دیویس )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالای هر ورق زندگى نوشته ام: نابرده رنج ،گنج به من داده است حسين...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا لطفاً ما رو با کسانیـکه "دوستِشان" داريم "امــ ـ ـ ــتحان" نَکُن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نمی توان با انداختن سنگ های پی در پی تصویر ماه را از حافظه آب پاک کرد پس هیچ وقت فکر نکن از یادم رفته ای....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا یه نعمتی به ما آدم ها داده، چه خوب چه بد، اسمِ این نعمت " عادت کردن " ... فعلا دارم استفاده میکنم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــبــین بــــاز بــاران الک مـــی کند زمـیــن را چه زیــبا بـَزَک مـــی کند چـــه بــامــزه با تــرکه بیـــد و بــاد کــف پــای شــب را فلـک مـی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت متن ساده ایست که اشتباه برداشت میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجرای قانون ِ کهنه ی « چشم در برابر چشم » همه را کور می کند ( مارتین لوترکینگ )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک کشتی در لنگر گاه در امان است ولی کشتی را نمی سازند که دائماً در لنگرگاه پهلو بگیرد ( جان شد )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از امروز لذت ببر . به فردا اعتماد نکن ( هورس )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همگان در هنگام مرگ آرزو می کنند که ای کاش به گونه ای خاص زندگی می کردند ، پس هم اکنون به همان گونه زندگی کن ( کریستین اف . گلرت )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به لاک پشت بنگر . تنها هنگامی پیشرفت می کند که سر خود را از لاکش بیرون آورد ( جیمزبی . کاننت )

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمایی که به جای داد زدن سکوت می کنن ، بالاخره به جای صبر کردن یه روزی در رو باز میکنن و آروم میرن ، جوری که کسی نفهمه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل پیانو است ، دکمه های سیاه برای غم ها و دکمه های سفید برای شادی ها . اما زمانی میتوان آهنگ زیبایی نواخت که دکمه های سفید و سیاه را با هم فشار دهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى وقتهاچه ساده عروسك ميشويم! 
نه لبخند ميزنيم ، نه شكايت ميكنيم. فقط سكوت ميكنيم كه كسى دردمان را نفهمد
.@.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دربى كرانه ى زندگى، دوچيزافسونم مى كند، آبى آسمانى كه مى بينم ومى دانم كه نيست وخدايى كه نمى بينم ومى دانم كه هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در طول حیات فعلی خود بر روی انسان ها پا بگذاری ، در زندگی بعدی به شکل سوسک آفریده می شوی ( ویلی دیویس )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالای هر ورق زندگى نوشته ام: نابرده رنج ،گنج به من داده است حسين...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا لطفاً ما رو با کسانیـکه "دوستِشان" داريم "امــ ـ ـ ــتحان" نَکُن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نمی توان با انداختن سنگ های پی در پی تصویر ماه را از حافظه آب پاک کرد پس هیچ وقت فکر نکن از یادم رفته ای....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا یه نعمتی به ما آدم ها داده، چه خوب چه بد، اسمِ این نعمت " عادت کردن " ... فعلا دارم استفاده میکنم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــبــین بــــاز بــاران الک مـــی کند زمـیــن را چه زیــبا بـَزَک مـــی کند چـــه بــامــزه با تــرکه بیـــد و بــاد کــف پــای شــب را فلـک مـی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت متن ساده ایست که اشتباه برداشت میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجرای قانون ِ کهنه ی « چشم در برابر چشم » همه را کور می کند ( مارتین لوترکینگ )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک کشتی در لنگر گاه در امان است ولی کشتی را نمی سازند که دائماً در لنگرگاه پهلو بگیرد ( جان شد )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از امروز لذت ببر . به فردا اعتماد نکن ( هورس )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همگان در هنگام مرگ آرزو می کنند که ای کاش به گونه ای خاص زندگی می کردند ، پس هم اکنون به همان گونه زندگی کن ( کریستین اف . گلرت )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به لاک پشت بنگر . تنها هنگامی پیشرفت می کند که سر خود را از لاکش بیرون آورد ( جیمزبی . کاننت )