بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با یاد رفیق است که دنیایم زیباست با عشق رفیق است که دنیایم بر پاست فرداست که ز دنیا رفتم این رفیق است که گوید خاک رفیقم اینجاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند، نه رفتار و عملکرد شما .کورش کبیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهه شصتیا و دهه هفتادیا یادشونه پشت پفک های اشی مشی با اون بسته بندی قرمز ه شعر داشت: گنجیشگک اشی مشی  بارون میاد خیس میشی برف میاد گوله میشی چه دورانی بود  هی روزگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سادگی یعنی این که فکر کنی هر بار من خر میشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـُف تو دوره ای کـه سیـــگار میـشه تنـها رفیـقِ خیلـیا :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بایـد بـه بعـضیـا گفـت : اين جمـله ی " دوستـت دارم " ، سـلام و احـوالپـرسی نيـست کـه بـه هـر کـی ميـرسـی ميـگی ! سنـگین باش یکـم :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه اشتـباهِ بـزرگـی ، مـُردن بـرایِ کـسی که واسـه خیـلیـا کـفـن پوسـونـده ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج قرارداد دو نفره ای است که در همه دنیا اعتبار دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوام ازدواج یک قسمت رویِ محبت است و نُه قسمتش روی گذشت از خطا .  ضرب المثل اسکاتلندی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با قرض اگر داماد شدی با خنده خداحافظی کن . ضرب المثل آلمانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی دل ها از جنس تفلون هستند. چیزی به خود نمیگیرند و اگر هم گرفتند به راحتی می‌شود پاکشان کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي مثل پياز است که هر برگش را ورق بزني اشکتو در مي ياره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی سرخط می‌نویسیم: زندگی. نیم نگاهی هم به آخر خط داشته باشیم كه كج نرویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن صبح وقتی از خواب بلند میشی روزت رو با لبخند شروع کن ولی هر روزی رو که با لبخند شروع کنی از دید مردم دیوانه ایی بیش نیستی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک نفر آمد صدایم کرد و رفت با صدایش آشنایم کرد ورفت نوبت اوج رفاقت که رسید ناگهان تنها رهایم کرد و رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیابان دلم بی رهگذر شد غریب افتاده بی همسفر شدهمان یاری که روزی عابرش بود دگر از حال و روزم بی خبر شد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با یاد رفیق است که دنیایم زیباست با عشق رفیق است که دنیایم بر پاست فرداست که ز دنیا رفتم این رفیق است که گوید خاک رفیقم اینجاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند، نه رفتار و عملکرد شما .کورش کبیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهه شصتیا و دهه هفتادیا یادشونه پشت پفک های اشی مشی با اون بسته بندی قرمز ه شعر داشت: گنجیشگک اشی مشی  بارون میاد خیس میشی برف میاد گوله میشی چه دورانی بود  هی روزگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سادگی یعنی این که فکر کنی هر بار من خر میشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـُف تو دوره ای کـه سیـــگار میـشه تنـها رفیـقِ خیلـیا :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بایـد بـه بعـضیـا گفـت : اين جمـله ی " دوستـت دارم " ، سـلام و احـوالپـرسی نيـست کـه بـه هـر کـی ميـرسـی ميـگی ! سنـگین باش یکـم :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه اشتـباهِ بـزرگـی ، مـُردن بـرایِ کـسی که واسـه خیـلیـا کـفـن پوسـونـده ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج قرارداد دو نفره ای است که در همه دنیا اعتبار دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوام ازدواج یک قسمت رویِ محبت است و نُه قسمتش روی گذشت از خطا .  ضرب المثل اسکاتلندی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با قرض اگر داماد شدی با خنده خداحافظی کن . ضرب المثل آلمانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی دل ها از جنس تفلون هستند. چیزی به خود نمیگیرند و اگر هم گرفتند به راحتی می‌شود پاکشان کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي مثل پياز است که هر برگش را ورق بزني اشکتو در مي ياره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی سرخط می‌نویسیم: زندگی. نیم نگاهی هم به آخر خط داشته باشیم كه كج نرویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن صبح وقتی از خواب بلند میشی روزت رو با لبخند شروع کن ولی هر روزی رو که با لبخند شروع کنی از دید مردم دیوانه ایی بیش نیستی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک نفر آمد صدایم کرد و رفت با صدایش آشنایم کرد ورفت نوبت اوج رفاقت که رسید ناگهان تنها رهایم کرد و رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیابان دلم بی رهگذر شد غریب افتاده بی همسفر شدهمان یاری که روزی عابرش بود دگر از حال و روزم بی خبر شد