بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كافه چي ، بر روي ميزها شعر مي نويسد!!!!!!!!!! اينجا طعم دلتنگي ها از قهوه تلخ تر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمانی که دل و جرات نیاورد ، ایمان نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها برای هم سنگ تمام میگذارند، اما نه وقتی که در کنارشان هستی، نه... آنجا که در میان خاک خوابیدی، " سنگ تمام" را میگذارند و میروند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمری تلف میکنیم برای کسانی که ارزش ثانیه ای را هم ندارند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم با خودم رفیقهای بامراممو میشمردم دیدم تازه با تو میشن ..یکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن قدر تفکراتم برایم ارزش دارد که هر بی ارزشی در آن نمی گنجد . باور کن عزیزم !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرســـــــــــــی که ترکم کردی !!!! فضایی خالی به جا گذاشتی برای کسی که لیاقت آنجا بودن را داشته باشد !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرقی می کند... در سیرک یا خانه!؟ خنده ات که تلخ باشد، دلت که خون باشد، تو هم دلقکی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدن درد دل یک مرد . " مــــــــــــــــــــــــــرد " می خواهد . باور کنید !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مرگ می ترسم...... . . . فقط به خاطر گریه های مادرم................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرخورشیددیرطلوع میکند,تقصیرخورشیدنیست‏!‏؛
دیوارهای شهربلنداست.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذت و جاذبه اي كه توي نشستن روي دسته ي مبل هست روي خوده مبل نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نظم زمان دروغه ..... ی دروغه بزرگ...... لحظه های خوشیتو با سرعت زیاد رد میـــکنه!!!! امـــــــــــا همین ک ب بدبختیات میــــرسه. میزنه رو stop بـاید هولش بدی تا بره جلـــــــــــــو......!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت نکرده ام ، فریادم بی نهایت بلندست تو عاجزی از شنفتن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا جون شرمنده! مث اینکه خیلی برات مشغله ذهنی درست کردم! هرروز باید کلی زحمت بکشی،فکر کنی،ببینی چطور باید بچزونیم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما باید یکیو داشته باشن که هر وقت خسته پکر داغون عصبی و مریض بودی ازت نپرسه چرا؟ فقط دستت رو بگیره و بگه : بلند شو بریم یه دور بزنیم، دوست ندارم این شکلی ببینمت..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كافه چي ، بر روي ميزها شعر مي نويسد!!!!!!!!!! اينجا طعم دلتنگي ها از قهوه تلخ تر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمانی که دل و جرات نیاورد ، ایمان نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها برای هم سنگ تمام میگذارند، اما نه وقتی که در کنارشان هستی، نه... آنجا که در میان خاک خوابیدی، " سنگ تمام" را میگذارند و میروند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمری تلف میکنیم برای کسانی که ارزش ثانیه ای را هم ندارند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم با خودم رفیقهای بامراممو میشمردم دیدم تازه با تو میشن ..یکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن قدر تفکراتم برایم ارزش دارد که هر بی ارزشی در آن نمی گنجد . باور کن عزیزم !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرســـــــــــــی که ترکم کردی !!!! فضایی خالی به جا گذاشتی برای کسی که لیاقت آنجا بودن را داشته باشد !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرقی می کند... در سیرک یا خانه!؟ خنده ات که تلخ باشد، دلت که خون باشد، تو هم دلقکی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدن درد دل یک مرد . " مــــــــــــــــــــــــــرد " می خواهد . باور کنید !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مرگ می ترسم...... . . . فقط به خاطر گریه های مادرم................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرخورشیددیرطلوع میکند,تقصیرخورشیدنیست‏!‏؛
دیوارهای شهربلنداست.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذت و جاذبه اي كه توي نشستن روي دسته ي مبل هست روي خوده مبل نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نظم زمان دروغه ..... ی دروغه بزرگ...... لحظه های خوشیتو با سرعت زیاد رد میـــکنه!!!! امـــــــــــا همین ک ب بدبختیات میــــرسه. میزنه رو stop بـاید هولش بدی تا بره جلـــــــــــــو......!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت نکرده ام ، فریادم بی نهایت بلندست تو عاجزی از شنفتن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا جون شرمنده! مث اینکه خیلی برات مشغله ذهنی درست کردم! هرروز باید کلی زحمت بکشی،فکر کنی،ببینی چطور باید بچزونیم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما باید یکیو داشته باشن که هر وقت خسته پکر داغون عصبی و مریض بودی ازت نپرسه چرا؟ فقط دستت رو بگیره و بگه : بلند شو بریم یه دور بزنیم، دوست ندارم این شکلی ببینمت..