بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه عشق ناهموار است زيرا مجنون كه گرگاش كشته بود خسرو كه مهندس عمرانش بود تو و اون  همه گرفتار اين اين جاده شده ايم ولي ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یه زمانی جزء اقلیت های هندی بودم ... آخه یه گاوی رو به عنوان عشق می پرستیدم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــواستی دیـگه نبــاشی ، آفـــرین ... چــه با اراده !! لعنــت به دبــستانی که تو از درس هایش فقط تصـمیم کبــری را یاد گــرفتـی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سرزمینی که کـبـــاب بــــال میخورند "پـــــرواز آرزوی خوبــــــی نـیست"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضرب المثل فرانسوی مردی که به خاطر ” پول ” زن می گیرد، به نوکری می رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضرب المثل آلمانی هنگام ازدواج بیشتر با گوش هایت مشورت کن تا با چشم هایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه می تواند ، انجام می دهد ، آنکه نمی تواند انتقاد می کند . برناد شاو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک زندگی مطالعه نشده ،ارزش زیستن ندارد . سقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شر با شر خاموش نمی شود چنان که آتش با آتش، بلکه شر را خیر فرو می نشاند و آتش را آب . لقمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرولند اين مسافر
غرولند آن مسافر
قر و اطوار عروسكان عابر
غم نان،غم گراني
همه را بجز غم تو
همه را جواب كردم...
تو نبودي و مسافركش پير باز خنديد
كه كرايه را دوباره
دو نفر حساب كردم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان امروزی " معرفتشان " در گرو " منفعتشان" است ... کافیست منفعت بر معرفت بچربد..آنگاه معرفتشان سر به فلک خواهد رفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای غم ،تو که هستی از کجا می آیی؟ هردم به هوای دل می آیی باز آی و قدم به روی چشم بگذار چون اشک به چشممآشنا می آیی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمون باشه این وسایله که ساخته شدن تا (ما)ازشون (استفاده) کنیم نه اینکه ازشون (مواظبت) کنیم.آخه تا کی خسیس بازی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز غرور مرد را به اندازه ی شادی همسرش بالا نمی برد، چون همیشه آن را مربوط به خودش می داند .  جانسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مطیع مرد باشید تا او شما را بپرستد. کارول بیکر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ، سپیده دم ازدواج است و ازدواج شامگاه عشق .  بالزاک

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه عشق ناهموار است زيرا مجنون كه گرگاش كشته بود خسرو كه مهندس عمرانش بود تو و اون  همه گرفتار اين اين جاده شده ايم ولي ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یه زمانی جزء اقلیت های هندی بودم ... آخه یه گاوی رو به عنوان عشق می پرستیدم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــواستی دیـگه نبــاشی ، آفـــرین ... چــه با اراده !! لعنــت به دبــستانی که تو از درس هایش فقط تصـمیم کبــری را یاد گــرفتـی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سرزمینی که کـبـــاب بــــال میخورند "پـــــرواز آرزوی خوبــــــی نـیست"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضرب المثل فرانسوی مردی که به خاطر ” پول ” زن می گیرد، به نوکری می رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضرب المثل آلمانی هنگام ازدواج بیشتر با گوش هایت مشورت کن تا با چشم هایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه می تواند ، انجام می دهد ، آنکه نمی تواند انتقاد می کند . برناد شاو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک زندگی مطالعه نشده ،ارزش زیستن ندارد . سقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شر با شر خاموش نمی شود چنان که آتش با آتش، بلکه شر را خیر فرو می نشاند و آتش را آب . لقمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرولند اين مسافر
غرولند آن مسافر
قر و اطوار عروسكان عابر
غم نان،غم گراني
همه را بجز غم تو
همه را جواب كردم...
تو نبودي و مسافركش پير باز خنديد
كه كرايه را دوباره
دو نفر حساب كردم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان امروزی " معرفتشان " در گرو " منفعتشان" است ... کافیست منفعت بر معرفت بچربد..آنگاه معرفتشان سر به فلک خواهد رفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای غم ،تو که هستی از کجا می آیی؟ هردم به هوای دل می آیی باز آی و قدم به روی چشم بگذار چون اشک به چشممآشنا می آیی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمون باشه این وسایله که ساخته شدن تا (ما)ازشون (استفاده) کنیم نه اینکه ازشون (مواظبت) کنیم.آخه تا کی خسیس بازی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز غرور مرد را به اندازه ی شادی همسرش بالا نمی برد، چون همیشه آن را مربوط به خودش می داند .  جانسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مطیع مرد باشید تا او شما را بپرستد. کارول بیکر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ، سپیده دم ازدواج است و ازدواج شامگاه عشق .  بالزاک