بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اپیکور: کسی که از هیچ چیز کوچکی خوشحال نمی شود ، هیچگاه خوشبخت نخواهد شد. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خرابات  غم آلودگی ام پدرم......... سایه ی آسودگی ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم...... صدایت می زنم آنگاه کز نامهربانی ها به تنگ  آید دلم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نگویم جمله ای تاکه مرا لایک کنید زیر آن جمله برایم اندکی تایپ کنید  جمله ها جملگی از قعر دلم آید برون اندکی زین عاشقان خسته دل یاد کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با موجودات عجیبی زندگی میکنیم موجوداتی که تنها با بی محلی آدم میشوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این دو روز زندگی ، شبیه من فراوونه یه لحظه چشماتو ببند ، گذشتن از من آسونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جالب است که انسانها دو چشم دارند ولی با یک چشم به دیگران می نگرند و جالب تر اینکه انسانها یک چهره دارند اما دورویی می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخواستنت را بلد نیستم ... نبودنت را یادم نده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﻮﻥ ﺑﭽﮕﯽ ﻫﺮ ﺑﻼﯾﯽ ﺳﺮﺷﻮﻥ ﺑﯿﺎﺩ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﻦ . . .عيب ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻣﺮﺩ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ !...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﯾﻪ ﻏﻠﻄﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ ... . ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﭼﭗ ﻭ ﺭﺍﺳﺖ، ﺑﺎﻻﺭﻡ ﯾﻪ ﻧﯿﮕﺎ ﺑﻨﺪﺍﺯ ! ... . |:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر صورت فاصله بین ماست باید برای این فواصل احترام قائل شویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنفسیوس : به جای آنکه به تاریکی لعنت بفرستید ، یک شمع روشن کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لوئیس لومباردی : بردن همه چیز نیست ؛ امّا تلاش برای بردن چرا .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل آلمانی : افتادن در گل و لای ننگ نیست. ننگ در این است که آنجا بمانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلوبر: خوشبختی یعنی هماهنگی با حوادث روزگار .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس خواهیم خورد که زود گذشت خوشحال خواهیم شد که نگذاشتیم بیشتر از این گرون تموم بشه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اپیکور: کسی که از هیچ چیز کوچکی خوشحال نمی شود ، هیچگاه خوشبخت نخواهد شد. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خرابات  غم آلودگی ام پدرم......... سایه ی آسودگی ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم...... صدایت می زنم آنگاه کز نامهربانی ها به تنگ  آید دلم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نگویم جمله ای تاکه مرا لایک کنید زیر آن جمله برایم اندکی تایپ کنید  جمله ها جملگی از قعر دلم آید برون اندکی زین عاشقان خسته دل یاد کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با موجودات عجیبی زندگی میکنیم موجوداتی که تنها با بی محلی آدم میشوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این دو روز زندگی ، شبیه من فراوونه یه لحظه چشماتو ببند ، گذشتن از من آسونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جالب است که انسانها دو چشم دارند ولی با یک چشم به دیگران می نگرند و جالب تر اینکه انسانها یک چهره دارند اما دورویی می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخواستنت را بلد نیستم ... نبودنت را یادم نده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﻮﻥ ﺑﭽﮕﯽ ﻫﺮ ﺑﻼﯾﯽ ﺳﺮﺷﻮﻥ ﺑﯿﺎﺩ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﻦ . . .عيب ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻣﺮﺩ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ !...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﯾﻪ ﻏﻠﻄﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ ... . ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﭼﭗ ﻭ ﺭﺍﺳﺖ، ﺑﺎﻻﺭﻡ ﯾﻪ ﻧﯿﮕﺎ ﺑﻨﺪﺍﺯ ! ... . |:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر صورت فاصله بین ماست باید برای این فواصل احترام قائل شویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنفسیوس : به جای آنکه به تاریکی لعنت بفرستید ، یک شمع روشن کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لوئیس لومباردی : بردن همه چیز نیست ؛ امّا تلاش برای بردن چرا .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل آلمانی : افتادن در گل و لای ننگ نیست. ننگ در این است که آنجا بمانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلوبر: خوشبختی یعنی هماهنگی با حوادث روزگار .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس خواهیم خورد که زود گذشت خوشحال خواهیم شد که نگذاشتیم بیشتر از این گرون تموم بشه