بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مشکلاتتان بخندید تا همیشه موضوعی برای خندیدن داشته باشید. ( گرول ) 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غیر ممکن همان ناپیموده است. ( گود وین ) 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش ادما همیشه تو زندگیشون مشکل پیش بیاد... اخه ما ادما وقتی مشکل داریم به یاد هم میافتیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشدشایدشبی انچنان آرام گرفتیم که دیدارصبح فرداممکن نشود,پس به امیدفرداهامحبت هاراذخیره نکنیم‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینروزهاگرمای عشقمان انقدرزیادشده که حدس میزنم به زودی,سرم رازیرآب کنی‏!‏‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیزی که در جهان به عدالت تقسیم شده است عقل است، زیرا همه فکر می کنند به اندازه کافی عاقل اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشکی می شد روزهای تلخو سوزوند زندگی رو به عقب برگردوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با کلاس ترین جمله ی تشکر و سپاس در چند سال گذشته .... ... .. . یه دنییییا ممنون !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اون رفیقی که مجازیه اما یه جوری واست سنگ صبوره که همه رفیقای واقعیت به گرد پاش نمیرسن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند شیشه ها احساس ندارند اما وقتی روی شیشه بخار گرفته اتاقم نوشتم یا حسین شیشه آرام آرام گریست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوسـتِ عـزیز ؛ هر غلـطی رو انـجام دادن ، اسمـش " پايـه بـودن " نيـست  خـَـريـَتـه !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلنوشته ی یه دختر : یه شوهرم نداریم که به هوای اون حالا قورمه سبزی که نه حداقل یه نیمرو پختن یاد بگیریم!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سارنف : داشتن پشتکار ، تفاوت ظریف بین شکست و کامیابی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابوالعلا : باید از بدی کردن بیشتر بترسیم تا بدی دیدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتسکیو : انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرمودا باترا : مشکلات خود را بر ماسه ها بنویسید و موفقیت هایتان را بر سنگ مرمر.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مشکلاتتان بخندید تا همیشه موضوعی برای خندیدن داشته باشید. ( گرول ) 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غیر ممکن همان ناپیموده است. ( گود وین ) 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش ادما همیشه تو زندگیشون مشکل پیش بیاد... اخه ما ادما وقتی مشکل داریم به یاد هم میافتیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشدشایدشبی انچنان آرام گرفتیم که دیدارصبح فرداممکن نشود,پس به امیدفرداهامحبت هاراذخیره نکنیم‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینروزهاگرمای عشقمان انقدرزیادشده که حدس میزنم به زودی,سرم رازیرآب کنی‏!‏‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیزی که در جهان به عدالت تقسیم شده است عقل است، زیرا همه فکر می کنند به اندازه کافی عاقل اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشکی می شد روزهای تلخو سوزوند زندگی رو به عقب برگردوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با کلاس ترین جمله ی تشکر و سپاس در چند سال گذشته .... ... .. . یه دنییییا ممنون !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اون رفیقی که مجازیه اما یه جوری واست سنگ صبوره که همه رفیقای واقعیت به گرد پاش نمیرسن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند شیشه ها احساس ندارند اما وقتی روی شیشه بخار گرفته اتاقم نوشتم یا حسین شیشه آرام آرام گریست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوسـتِ عـزیز ؛ هر غلـطی رو انـجام دادن ، اسمـش " پايـه بـودن " نيـست  خـَـريـَتـه !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلنوشته ی یه دختر : یه شوهرم نداریم که به هوای اون حالا قورمه سبزی که نه حداقل یه نیمرو پختن یاد بگیریم!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سارنف : داشتن پشتکار ، تفاوت ظریف بین شکست و کامیابی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابوالعلا : باید از بدی کردن بیشتر بترسیم تا بدی دیدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتسکیو : انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرمودا باترا : مشکلات خود را بر ماسه ها بنویسید و موفقیت هایتان را بر سنگ مرمر.