بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تویی که اس ام اس رو میخونی ، میخندی ، اما لایک نمیکنی... . .. .راحت باش ، به عشق همون لبخندت اس ام اس میزارم ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بتونه تو تنهایی خوشحال باشه خیلی وقته آب از سرش گذشته..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان با وفا سايه گستر لحظه هاي تلخ و شيرين روزگارند پس سايتون برقرار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم شهر به گوش باشید......تک درختم سوخت جنگل را به اتش میکشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسبت به تو حس کور میلی دارم دور بر خود هزارتا لیلی دارم من ناز نمی خرم، شما هم نفروش چون عاشق کشته مرده خیلی دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی محبت گرگ و خر میکنه ببین با خود خر چیکار میکنه !! :D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقتو از بالای اپارتمان پرت کن پایین ، اگه بر نگشت بدون از اول هم مال تو نبوده :D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر افسردگی دارید، در حال زندگی در گذشته هستید اگر اضظراب دارید، درحال زندگی در آینده هستید اگر آرامش دارید درحال زندگی در زمان حال هستید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون خــــره تو کلاه قرمزی بود... دو و ز که تحویلش گرفتن فرداش اومد گفت من اســـــبم.... بعضی آدماهم همینن!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوســـــت شدن باکـــسی که یه بار ترکت کرده مثل پوشیـــدن لبـــاس چرکات بعدد از دوش گـــرفتنـــه!! موافقین دستـــا بالا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضــــيا باید گفت : بعد از این که بازیتون با احســاســات من تموم شد، بذارینش سر جاش، لطفــــــــا!!!!! مگه نه؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها دیگر زن میانسال وجود ندارد،زنها به مدت طولانی جوان میمانند و سپس فرتوت میشوند:)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین نفری بود که برگه امتحان انشایش را به معلم تحویل داد. در برگه امتحانش تنها یک جمله نوشته شده بود. « شجاعت یعنی این » موضوع امتحان انشاء : “شجاعت”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درختان بارور خم می شوند و مردان بزرگ متواضع میگردند،  اما شاخه های خشک و مردم نادان می شکنند وخم نمی شوند. ضرب المثل سانسکریت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در باره هر چه می گویی فکر کن،اما درباره هر چه فکر میکنی مگوی. ( کنفوسیوس) 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موانع را تنها زمانی خواهید دید که چشم از هدفتان بردارید. ( والش )

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تویی که اس ام اس رو میخونی ، میخندی ، اما لایک نمیکنی... . .. .راحت باش ، به عشق همون لبخندت اس ام اس میزارم ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بتونه تو تنهایی خوشحال باشه خیلی وقته آب از سرش گذشته..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان با وفا سايه گستر لحظه هاي تلخ و شيرين روزگارند پس سايتون برقرار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم شهر به گوش باشید......تک درختم سوخت جنگل را به اتش میکشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسبت به تو حس کور میلی دارم دور بر خود هزارتا لیلی دارم من ناز نمی خرم، شما هم نفروش چون عاشق کشته مرده خیلی دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی محبت گرگ و خر میکنه ببین با خود خر چیکار میکنه !! :D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقتو از بالای اپارتمان پرت کن پایین ، اگه بر نگشت بدون از اول هم مال تو نبوده :D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر افسردگی دارید، در حال زندگی در گذشته هستید اگر اضظراب دارید، درحال زندگی در آینده هستید اگر آرامش دارید درحال زندگی در زمان حال هستید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون خــــره تو کلاه قرمزی بود... دو و ز که تحویلش گرفتن فرداش اومد گفت من اســـــبم.... بعضی آدماهم همینن!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوســـــت شدن باکـــسی که یه بار ترکت کرده مثل پوشیـــدن لبـــاس چرکات بعدد از دوش گـــرفتنـــه!! موافقین دستـــا بالا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضــــيا باید گفت : بعد از این که بازیتون با احســاســات من تموم شد، بذارینش سر جاش، لطفــــــــا!!!!! مگه نه؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها دیگر زن میانسال وجود ندارد،زنها به مدت طولانی جوان میمانند و سپس فرتوت میشوند:)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین نفری بود که برگه امتحان انشایش را به معلم تحویل داد. در برگه امتحانش تنها یک جمله نوشته شده بود. « شجاعت یعنی این » موضوع امتحان انشاء : “شجاعت”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درختان بارور خم می شوند و مردان بزرگ متواضع میگردند،  اما شاخه های خشک و مردم نادان می شکنند وخم نمی شوند. ضرب المثل سانسکریت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در باره هر چه می گویی فکر کن،اما درباره هر چه فکر میکنی مگوی. ( کنفوسیوس) 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موانع را تنها زمانی خواهید دید که چشم از هدفتان بردارید. ( والش )