بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایت گردنبندی از گریه خریدم٬یادت باشد فراموش نکنی که گریه هایم گردن توست...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما میدونید آيـــا؟؟ "بعـــدا” " چندم تقویم است!!! قـــرار دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد زنگ تفریح دنیا همیشگی نیست. زنگ بعد حساب داریم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باهیچکس برسر باورش نمی جنگم... زیرا که خدای هرکس همانی است که درونش به اومی گوید!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪﻩ ﺁﺩﻡ ﺗﻮ ﯾﻪ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﯿﺮﻩ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪﻭﻡ ﺷﮑﻠﮏ ﻫﺎﯼ ﯾﺎﻫﻮ ﻣﺴﻨﺠﺮ ﻫﻢ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺶ ﻧﺒﺎﺷﻪ |:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﺎﺭﯾــﺦ ﺍﻧﻘﻀﺎﯾــﺖ ﮐــﻪ ﺳــﺮ ﺑﺮﺳــﺪ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﻃﻌﻢ ﻗﺒﻞ ﺭﺍ ﻧﺪﻫﯽ ﺍﺯ Call ﺗﺒــﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸــﻮﯼ ﺑــﻪ Missed Call ﺑﻬﻤﯿــﻦ ﺭﺍﺣﺘــﯽ !.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قابل توجه ! بسیاری از «من هم دوستت دارم» ها نتیجه رودربایستی ای هستند که «دوستت دارم» ها ایجاد می کنند ، جدی نگیرید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرانجام آن کـــس به خاک می‌افتد که زودتر می‌گوید دوستت دارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا به قدرت خارق العاده "سه نقطه" (...) آخره اس ام اسا توجه کردید بعضی وقتا قدرت اثرگذاری پیامو میبرن رو برج میلاد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازم مرام تیر اهن ی مدت ازش خبری نگیری خودش زنگ میزنه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وَختی چیز ِ خاصّصّی میخاین از طرفـــــ بپرسین عین عادم راحت بپرسین هــِـــــــــــی 100 بار نگین " دیگه چه خبر " ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکسپیر گفت  من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟ برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم، انتظارات همیشه صدمه زننده هستند .. زندگی کوتاه است .. پس به زندگی ات عشق بورز ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین از تو بعید است لرزش کنی بر مردمانی که از درون ، مدت هاست شکسته اند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسرم؛ مانند پدرت ساده نباش در چشم های طرف زُل بزن و بهش دروغ بگو ؛ مطمئن باش بیشتر محبوب خواهی شُد و دوستت خواهند داشت در این دنیای وارونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسرم ؛ هیچ وقت مثل پدرت رو رفتارت در قبال دیگران و اعتقادات ثابت نباش تا می توانی بپیچون که با حتی پیچ هم با پیچوندن محکم میشه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کـــاش، هرانسان حیوانی بود، پاییز می مرد، ،و بهار دوباره زاده می شد یـــا،  هر انسان رودخانه یی بود، می آمد بدون شــور ماندن، می رفت بدون دلتنـگی....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایت گردنبندی از گریه خریدم٬یادت باشد فراموش نکنی که گریه هایم گردن توست...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما میدونید آيـــا؟؟ "بعـــدا” " چندم تقویم است!!! قـــرار دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد زنگ تفریح دنیا همیشگی نیست. زنگ بعد حساب داریم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باهیچکس برسر باورش نمی جنگم... زیرا که خدای هرکس همانی است که درونش به اومی گوید!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪﻩ ﺁﺩﻡ ﺗﻮ ﯾﻪ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﯿﺮﻩ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪﻭﻡ ﺷﮑﻠﮏ ﻫﺎﯼ ﯾﺎﻫﻮ ﻣﺴﻨﺠﺮ ﻫﻢ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺶ ﻧﺒﺎﺷﻪ |:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﺎﺭﯾــﺦ ﺍﻧﻘﻀﺎﯾــﺖ ﮐــﻪ ﺳــﺮ ﺑﺮﺳــﺪ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﻃﻌﻢ ﻗﺒﻞ ﺭﺍ ﻧﺪﻫﯽ ﺍﺯ Call ﺗﺒــﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸــﻮﯼ ﺑــﻪ Missed Call ﺑﻬﻤﯿــﻦ ﺭﺍﺣﺘــﯽ !.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قابل توجه ! بسیاری از «من هم دوستت دارم» ها نتیجه رودربایستی ای هستند که «دوستت دارم» ها ایجاد می کنند ، جدی نگیرید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرانجام آن کـــس به خاک می‌افتد که زودتر می‌گوید دوستت دارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا به قدرت خارق العاده "سه نقطه" (...) آخره اس ام اسا توجه کردید بعضی وقتا قدرت اثرگذاری پیامو میبرن رو برج میلاد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازم مرام تیر اهن ی مدت ازش خبری نگیری خودش زنگ میزنه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وَختی چیز ِ خاصّصّی میخاین از طرفـــــ بپرسین عین عادم راحت بپرسین هــِـــــــــــی 100 بار نگین " دیگه چه خبر " ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکسپیر گفت  من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟ برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم، انتظارات همیشه صدمه زننده هستند .. زندگی کوتاه است .. پس به زندگی ات عشق بورز ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین از تو بعید است لرزش کنی بر مردمانی که از درون ، مدت هاست شکسته اند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسرم؛ مانند پدرت ساده نباش در چشم های طرف زُل بزن و بهش دروغ بگو ؛ مطمئن باش بیشتر محبوب خواهی شُد و دوستت خواهند داشت در این دنیای وارونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسرم ؛ هیچ وقت مثل پدرت رو رفتارت در قبال دیگران و اعتقادات ثابت نباش تا می توانی بپیچون که با حتی پیچ هم با پیچوندن محکم میشه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کـــاش، هرانسان حیوانی بود، پاییز می مرد، ،و بهار دوباره زاده می شد یـــا،  هر انسان رودخانه یی بود، می آمد بدون شــور ماندن، می رفت بدون دلتنـگی....