بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همراه اولم هم اعتباریست، باید شارژش کنم تاهمراهم باشد..دروغ میگوید”هیچ کس تنها نیست”..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی تمام زنانی که بدون عشق ازدواج کردندودرتمام سالهای زندگیشان مثل ارواح خسته و سرگردان زندگی کردند  بدون هدف بدوعشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتخاب واحد دنیا را كه خودت برایمان انجام دادی! كاش لااقل سیستم حذف و اضافه ای نازل میكردی. خیلی از واحد ها را باید حذفــــــــــــ كنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشت آن زمان هایی که مردم همدیگر را دور میزدند حالا از روی هم رد می شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه مهمانان بی دردسری هستند مردگان ! نه به دستی ظرفی را چرک میکنند نه به حرفی دلی را الوده ! تنها به شمعی قانع اند و اندکی سکوت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درســت ... مـــثـــل وقـــتـــی کـــه عـــاشـــقـــت شـــدم بــــاران مـــی بــــارد، فـــــکــــر کــــنــــم دوبــــاره یــــکــــی عـــاشــــقــــت شــــده !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای شبان ، سالهاست عمر خود را صرف گوسفندانی می کنی که به بهانه وجود تو و دریده نشدن توسط گرگ ها ، گلویت را خواهند درید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کل خوشحالی زندگی ما شده 2 روز روزی که کارت سوخت شارژ میشه  روزی که یارانه میدن وقتی این دوتا نباشن باید ....؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی هام هستن که اول تیر رو پرت کنند، هر جا خورد یه دایره قرمز دورش می کشن و می گن: دقیقا می خواستم بزنم همین جا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند آخـــــــر خنده گریه است...بهانه ای جورکن بخندم بغـــــــــــضی درگلو دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز دردهـــــایم را به رودخـــــانه سپردم. چه صیدی کرد ماهیگیر از ماهــــــــــی های دق کرده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از رفتنت جای خالی ات مثل کفــــــــش های سیندرلا اندازه ی هیچ یک از مردم شهر نشد... حتــــــــــــــی به زور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن مغز هم دندون داره!!!! فقط بعضی وقتا، بجای غـــذا "خـــــاطــره" گیر میکنه لاش... راست میگنـــا !!!  من تجربه کردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر از این شهر... میخواهم سفر کنم... چمدانم را بسته ام... اگر خدا بخواهد امروز میروم... نشسته ام منتظر قطار... اما نه در ایستگاه... روی ریل قطار ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم من خیلی وقته کارت قرمزمو گرفتم … فقط دارم آروم آروم زمینو ترک میکنم واسه وقت کشی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی احساس میکنی اگه وقت بذاری و به یه سیب پخته عشــــق بورزی بیشتر جواب میده تا به بعضی آدمـــا....! مافقین آیــــا ؟ شما هم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همراه اولم هم اعتباریست، باید شارژش کنم تاهمراهم باشد..دروغ میگوید”هیچ کس تنها نیست”..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی تمام زنانی که بدون عشق ازدواج کردندودرتمام سالهای زندگیشان مثل ارواح خسته و سرگردان زندگی کردند  بدون هدف بدوعشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتخاب واحد دنیا را كه خودت برایمان انجام دادی! كاش لااقل سیستم حذف و اضافه ای نازل میكردی. خیلی از واحد ها را باید حذفــــــــــــ كنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشت آن زمان هایی که مردم همدیگر را دور میزدند حالا از روی هم رد می شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه مهمانان بی دردسری هستند مردگان ! نه به دستی ظرفی را چرک میکنند نه به حرفی دلی را الوده ! تنها به شمعی قانع اند و اندکی سکوت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درســت ... مـــثـــل وقـــتـــی کـــه عـــاشـــقـــت شـــدم بــــاران مـــی بــــارد، فـــــکــــر کــــنــــم دوبــــاره یــــکــــی عـــاشــــقــــت شــــده !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای شبان ، سالهاست عمر خود را صرف گوسفندانی می کنی که به بهانه وجود تو و دریده نشدن توسط گرگ ها ، گلویت را خواهند درید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کل خوشحالی زندگی ما شده 2 روز روزی که کارت سوخت شارژ میشه  روزی که یارانه میدن وقتی این دوتا نباشن باید ....؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی هام هستن که اول تیر رو پرت کنند، هر جا خورد یه دایره قرمز دورش می کشن و می گن: دقیقا می خواستم بزنم همین جا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند آخـــــــر خنده گریه است...بهانه ای جورکن بخندم بغـــــــــــضی درگلو دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز دردهـــــایم را به رودخـــــانه سپردم. چه صیدی کرد ماهیگیر از ماهــــــــــی های دق کرده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از رفتنت جای خالی ات مثل کفــــــــش های سیندرلا اندازه ی هیچ یک از مردم شهر نشد... حتــــــــــــــی به زور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن مغز هم دندون داره!!!! فقط بعضی وقتا، بجای غـــذا "خـــــاطــره" گیر میکنه لاش... راست میگنـــا !!!  من تجربه کردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر از این شهر... میخواهم سفر کنم... چمدانم را بسته ام... اگر خدا بخواهد امروز میروم... نشسته ام منتظر قطار... اما نه در ایستگاه... روی ریل قطار ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم من خیلی وقته کارت قرمزمو گرفتم … فقط دارم آروم آروم زمینو ترک میکنم واسه وقت کشی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی احساس میکنی اگه وقت بذاری و به یه سیب پخته عشــــق بورزی بیشتر جواب میده تا به بعضی آدمـــا....! مافقین آیــــا ؟ شما هم...