بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﻮﺭ ﺑﺎﺑﺎﯼ ﺍﻭﻧﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻰ ﺧﻮﺷﻦ ، ﻣﻴﺲ ﻛﺎﻟﺸﻮﻧﻴﻢ !... ﻭﻗﺘﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﺸﻦ ،ﺭﻓﻴﻖ ﻓﺎﺑﺸﻮﻧﻴﻢ !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتفاقهایی هست که حسرت آن تا همیشه باقی میمانند مثل حسرت یک بار دیگر بوسیدن دستان مادر …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﮔﻪ ﺩﯾﺪﯼ ﯾﮑﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺍﺯﺕ ﺗــــــﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﻪ ... ﺟﺪﯼ ﻧﮕﯿﺮ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻً ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻥ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﺩﻗﯿﻘﺎً ﺑــﺮﻋــــﮑﺲ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻪ ... ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺱ ﻫــــــــﺎ !!!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داريم جايي زندگي مي کنيم که: هرزگي : مد بي ابرويي : کلاس مستي و دود : تفريح و لاشخوري و گرگ بودن : رمز موفقيته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﻼﻣﺘـــﯽ ﺍﻭﻥ ﺩﺧـــﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﺘـــﯽ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﺳﺮﺑﺎﺯﺵ ﺭﻭ ﻣﻴﮕـــﻴﺮﻩ ﻭ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺗﻮ ﺧـــﻴﺎﺑﻮﻥ ﺭﺍﻩ ﻣﻴـــﺮﻩ ﻭ ﺑﻬﺶ ﻧﻤـــﻴﮕﻪ ﺑﺮﻭ ﺧـــﻮﻧﻪ ﻟﺒﺎﺳﺎﺗﻮ ﻋـــﻮﺽ ﮐﻦ ﺑﻌـــﺪ ﺑﻴﺎ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﻪ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ، ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻦ ﻭﻟﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﻧﻤﯿﺸﻦ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالهاست که معنای این را نفهمیدم "رفت وامد"یا "امد و رفت".........ادم هامیروند که برگردندیا می ایند که بروند؟!.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسرا فک کنن اون لایک بالایی دوس دخترشون.دختراام فک کنن لوازم آرایشی مجانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما پشتشون یه فنری دارن که تا یه حدی تحمل ضربِهُ داره , جوری نزنید که طرف فنرش در بره ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم گفت{الف} گفتم او. معلم گفت{ب} گفتم با او. معلم گفت{پ} گفتم پیش او. معلم گفت{ج} خواستم بگویم جدایی گفت نگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...دارم سعی میکنم همــــرنگ جماعت شوم، آهــــای جماعت... میشود کمکم کنید!!! شما دقیقا” چه رنـــــگی هستید؟؟؟ رمـــانتیک یا ...یا ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیــــا بایدگفت: به ســـگ استخوان بدی، دورت میگرده... واست دم تکون میده...! من به تـــــو "دل" داده بودم... لــــــ ـعـ نـ تـــ ــی!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جلســــه ی خواستگــــــاری : مــادر دختر : آقا دامــــاد چه کـــــــارن؟! مــادرپســر : برای دختـــرها خاطـــره میســـازن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعدازخوندنِ این متوجه میشیدکه که مغزتون اجازه خوندنِ"كه"دوم رو بشما نداده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قابل توجه عزیزان عاشق! شاید قیافه،پول،ماشین،شغل ،خونه و... ندارین برای جذب عشقتون،، اما حداقل یه زبون چرم ونرمبرای جذبش داشته باشین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان قديم زندگي اينقد شيرين بود كه وقتي ميمردن هم اثرش باقي ميموند نه واسه بازمانده ها واسه مورچه ها ولي الان از زندگي فقط تلخي مونده و يكم مورفين بدبخت مورچه ها

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﻮﺭ ﺑﺎﺑﺎﯼ ﺍﻭﻧﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻰ ﺧﻮﺷﻦ ، ﻣﻴﺲ ﻛﺎﻟﺸﻮﻧﻴﻢ !... ﻭﻗﺘﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﺸﻦ ،ﺭﻓﻴﻖ ﻓﺎﺑﺸﻮﻧﻴﻢ !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتفاقهایی هست که حسرت آن تا همیشه باقی میمانند مثل حسرت یک بار دیگر بوسیدن دستان مادر …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﮔﻪ ﺩﯾﺪﯼ ﯾﮑﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺍﺯﺕ ﺗــــــﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﻪ ... ﺟﺪﯼ ﻧﮕﯿﺮ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻً ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻥ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﺩﻗﯿﻘﺎً ﺑــﺮﻋــــﮑﺲ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻪ ... ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺱ ﻫــــــــﺎ !!!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داريم جايي زندگي مي کنيم که: هرزگي : مد بي ابرويي : کلاس مستي و دود : تفريح و لاشخوري و گرگ بودن : رمز موفقيته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﻼﻣﺘـــﯽ ﺍﻭﻥ ﺩﺧـــﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﺘـــﯽ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﺳﺮﺑﺎﺯﺵ ﺭﻭ ﻣﻴﮕـــﻴﺮﻩ ﻭ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺗﻮ ﺧـــﻴﺎﺑﻮﻥ ﺭﺍﻩ ﻣﻴـــﺮﻩ ﻭ ﺑﻬﺶ ﻧﻤـــﻴﮕﻪ ﺑﺮﻭ ﺧـــﻮﻧﻪ ﻟﺒﺎﺳﺎﺗﻮ ﻋـــﻮﺽ ﮐﻦ ﺑﻌـــﺪ ﺑﻴﺎ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﻪ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ، ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻦ ﻭﻟﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﻧﻤﯿﺸﻦ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالهاست که معنای این را نفهمیدم "رفت وامد"یا "امد و رفت".........ادم هامیروند که برگردندیا می ایند که بروند؟!.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسرا فک کنن اون لایک بالایی دوس دخترشون.دختراام فک کنن لوازم آرایشی مجانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما پشتشون یه فنری دارن که تا یه حدی تحمل ضربِهُ داره , جوری نزنید که طرف فنرش در بره ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم گفت{الف} گفتم او. معلم گفت{ب} گفتم با او. معلم گفت{پ} گفتم پیش او. معلم گفت{ج} خواستم بگویم جدایی گفت نگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...دارم سعی میکنم همــــرنگ جماعت شوم، آهــــای جماعت... میشود کمکم کنید!!! شما دقیقا” چه رنـــــگی هستید؟؟؟ رمـــانتیک یا ...یا ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیــــا بایدگفت: به ســـگ استخوان بدی، دورت میگرده... واست دم تکون میده...! من به تـــــو "دل" داده بودم... لــــــ ـعـ نـ تـــ ــی!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جلســــه ی خواستگــــــاری : مــادر دختر : آقا دامــــاد چه کـــــــارن؟! مــادرپســر : برای دختـــرها خاطـــره میســـازن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعدازخوندنِ این متوجه میشیدکه که مغزتون اجازه خوندنِ"كه"دوم رو بشما نداده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قابل توجه عزیزان عاشق! شاید قیافه،پول،ماشین،شغل ،خونه و... ندارین برای جذب عشقتون،، اما حداقل یه زبون چرم ونرمبرای جذبش داشته باشین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان قديم زندگي اينقد شيرين بود كه وقتي ميمردن هم اثرش باقي ميموند نه واسه بازمانده ها واسه مورچه ها ولي الان از زندگي فقط تلخي مونده و يكم مورفين بدبخت مورچه ها