بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازشم!!!!!!!!!! یبار داشتم از جلو بقالیه محل رد میشدم به بقاله گفتم: "آقا سهرام شلام!!!!!!!!! من:( آقا شهرام:ا مشتریای مغازه:)))))))))))) جابجایی در زبان فارسی:((((((((((((((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضـیا بــــــــه خاطر نجات از فقر درس میخونـن بعضیا هم به خاطر نجات از فقر درسُ ول میکنن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه اتفاق های خوب افتادند و دست و پایشان شکست ! این روزها اتفاق های خوب از ترس اتفاق های بد ، از افتادن میترسند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطر های گرون قیمت رو ول کن ، آدم باید بوی اعتماد بده …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه کسی منتظراست،نه کسی چشم به راه،نه خیال گذرازکوچه مادارد ماه...بین عاشق شدن ومرگ مگرفرقی هست؟وقتی ازعشق نصیبی نبری غیزازآه...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن است: آرام، همیشگی، نزدیک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش‌بین آن است که همه‌ی چراغ‌ها را سبز می‌بیند، بدبین آن است که همه‌ی چراغ‌ها را قرمز می‌بیند، تنها این شخص عاقل است که کوررنگی ندارد. (آلبرت شوایتزر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصیت انسان انعکاسی است از استانداردهایی که برای خود قرار داده است. (ری کراگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی تنها یک موسم خاص از زندگانی نیست، بلکه حالتی از ذهن است. گذر سالیان، هرگز کسی را پیر نمی‌کند. این پشت سرگذاشتن رویاها و ایده‌آل‌هاست که انسان را پیر می‌کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیگناه پای چوبه دار میخندید انگار نمیدانست دوره ضرب المثلها تمام شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد اگر این غرور لعنتیو این اسم کاذب را با خود یدک نمیکشید ؛مطمئن باش بیشتر از هر زنی مشتاق نوازش و آغوش بود ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا قوی شو گر راحت جان طلبی که در نظام طبیعت ضعیف پایمال است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه غمی هست که بچه های آخر بیشتر درکش می کنن غم به مرور زمان کم شدن آدم های سر سفره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتها حسرت لاک پشت بودنا میخورم میدونی چرا؟؟؟؟ آخه عشقشون آروم آروم از کنارشون میره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که دل کسی را میشکنی صدای شکستنش را به خاطر بسپار... تا هنگامی که دلت را شکستند رو به آسمان فریاد نزنی خدایا!!به کدامین گناه....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا نکنه خدا نکنه! روزی دل گیر بشی از اون کسی که دلت پیشش گیره

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازشم!!!!!!!!!! یبار داشتم از جلو بقالیه محل رد میشدم به بقاله گفتم: "آقا سهرام شلام!!!!!!!!! من:( آقا شهرام:ا مشتریای مغازه:)))))))))))) جابجایی در زبان فارسی:((((((((((((((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضـیا بــــــــه خاطر نجات از فقر درس میخونـن بعضیا هم به خاطر نجات از فقر درسُ ول میکنن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه اتفاق های خوب افتادند و دست و پایشان شکست ! این روزها اتفاق های خوب از ترس اتفاق های بد ، از افتادن میترسند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطر های گرون قیمت رو ول کن ، آدم باید بوی اعتماد بده …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه کسی منتظراست،نه کسی چشم به راه،نه خیال گذرازکوچه مادارد ماه...بین عاشق شدن ومرگ مگرفرقی هست؟وقتی ازعشق نصیبی نبری غیزازآه...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن است: آرام، همیشگی، نزدیک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش‌بین آن است که همه‌ی چراغ‌ها را سبز می‌بیند، بدبین آن است که همه‌ی چراغ‌ها را قرمز می‌بیند، تنها این شخص عاقل است که کوررنگی ندارد. (آلبرت شوایتزر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصیت انسان انعکاسی است از استانداردهایی که برای خود قرار داده است. (ری کراگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی تنها یک موسم خاص از زندگانی نیست، بلکه حالتی از ذهن است. گذر سالیان، هرگز کسی را پیر نمی‌کند. این پشت سرگذاشتن رویاها و ایده‌آل‌هاست که انسان را پیر می‌کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیگناه پای چوبه دار میخندید انگار نمیدانست دوره ضرب المثلها تمام شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد اگر این غرور لعنتیو این اسم کاذب را با خود یدک نمیکشید ؛مطمئن باش بیشتر از هر زنی مشتاق نوازش و آغوش بود ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا قوی شو گر راحت جان طلبی که در نظام طبیعت ضعیف پایمال است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه غمی هست که بچه های آخر بیشتر درکش می کنن غم به مرور زمان کم شدن آدم های سر سفره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتها حسرت لاک پشت بودنا میخورم میدونی چرا؟؟؟؟ آخه عشقشون آروم آروم از کنارشون میره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که دل کسی را میشکنی صدای شکستنش را به خاطر بسپار... تا هنگامی که دلت را شکستند رو به آسمان فریاد نزنی خدایا!!به کدامین گناه....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا نکنه خدا نکنه! روزی دل گیر بشی از اون کسی که دلت پیشش گیره