بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی را هدیه میکنم حتی به کسانی که قلبم را سخت خراشیدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سخت ترین نمایش به بهترین بازیگر تعلق دارد،شاکی سختی های دنیا نباش،شاید تو بهترین بازیگر خدایی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر به "تــــو" فکر نمیکنم!! گنـــاه است،  چشـــم داشتن به مـــال غریبه ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیــــق! معامـــله فســخ شد. در قبـــال دنیا یـــک تار مویـــت را می خواســـتند...ندادم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راست می گویند که " کبریت بی خطرم " خیلی راحت به آتشم می کشند بی آنکه بسوزانم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بسيار افرادي كه رانندگي بلد نيستند ولي "دور زدن" را خوب بلدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید که منم کمی مترسک باشم در مزرعه وجود تو تک باشم انقدر عاشقتم میترسم نکند تو رز و من جک باشم!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.♥مهم نیست که "کُلـــــی" LIKE نمیخورم مهم اینه که اونایی که لایکم میکنن"کُلـــــــی" LIKE دارن! درگیــــرتونم لامصصبا♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کوهپایه عشق دست کسی را مگیر وقتی میدانی ک در قله او را رها خواهی کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصور کن اگر قرار بود هر کس به اندازه ی دانش خود حرف بزند چه سکوتی بر دنیا حاکم می شد ...( ناپلئون بنا پارت)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسكه زندگي نكردم ، وحشت از مردن ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار بود و تو بودي عشق بود و اميد بهار رفت و تو رفتي و هر چه بود گذشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮﺩﻭﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﻧﺒﻮﺩ ....... ﺑﻪ ﻣﺮﺍﻡ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻮﺩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطره هارا رشوه میدهم به روزهایم.. تا از بی تو بودن صدایشان در نیاید!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرور خاطره هاي تلخ به آدم يك چيز مهم رو مي آموزد و آن هم اينست كه چرا ما براي رفتن بهانه دوختيم ؟! و مرور خاطرات شيرين آموخت كه ماندن هم بهانه ميخواهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقي رو با ماندن و داشتن ثابت نميكنن ، گاهي براي رفتن و نداشتن بايد طاقت داشته باشي تا در جهنم اين دنيا نسوزي ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی را هدیه میکنم حتی به کسانی که قلبم را سخت خراشیدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سخت ترین نمایش به بهترین بازیگر تعلق دارد،شاکی سختی های دنیا نباش،شاید تو بهترین بازیگر خدایی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر به "تــــو" فکر نمیکنم!! گنـــاه است،  چشـــم داشتن به مـــال غریبه ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیــــق! معامـــله فســخ شد. در قبـــال دنیا یـــک تار مویـــت را می خواســـتند...ندادم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راست می گویند که " کبریت بی خطرم " خیلی راحت به آتشم می کشند بی آنکه بسوزانم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بسيار افرادي كه رانندگي بلد نيستند ولي "دور زدن" را خوب بلدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید که منم کمی مترسک باشم در مزرعه وجود تو تک باشم انقدر عاشقتم میترسم نکند تو رز و من جک باشم!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.♥مهم نیست که "کُلـــــی" LIKE نمیخورم مهم اینه که اونایی که لایکم میکنن"کُلـــــــی" LIKE دارن! درگیــــرتونم لامصصبا♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کوهپایه عشق دست کسی را مگیر وقتی میدانی ک در قله او را رها خواهی کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصور کن اگر قرار بود هر کس به اندازه ی دانش خود حرف بزند چه سکوتی بر دنیا حاکم می شد ...( ناپلئون بنا پارت)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسكه زندگي نكردم ، وحشت از مردن ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار بود و تو بودي عشق بود و اميد بهار رفت و تو رفتي و هر چه بود گذشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮﺩﻭﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﻧﺒﻮﺩ ....... ﺑﻪ ﻣﺮﺍﻡ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻮﺩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطره هارا رشوه میدهم به روزهایم.. تا از بی تو بودن صدایشان در نیاید!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرور خاطره هاي تلخ به آدم يك چيز مهم رو مي آموزد و آن هم اينست كه چرا ما براي رفتن بهانه دوختيم ؟! و مرور خاطرات شيرين آموخت كه ماندن هم بهانه ميخواهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقي رو با ماندن و داشتن ثابت نميكنن ، گاهي براي رفتن و نداشتن بايد طاقت داشته باشي تا در جهنم اين دنيا نسوزي ...