بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازبرف است... جسدپشت جسدمی آرند!!زندگی سهم کسانیست که هیزم دارند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخر چه فایده دارد که مدام نگران آینده باشید و دائم حسرت گذشته را بخورید. پس چه کسی دل به حال بسوزاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف "مـــــــــــــرد" اومد وسط، یادم به جمالت افتاد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"معرفت"یه موقعی لباس رغاقت بود!الان " منفعت " جاشو گرفته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرارمون این نبود ، قرار بود برای برقراری یکدیگر بکوشیم نه برای بی قراری ، حالا که از من دوری بدجوری بی قرارتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بودنت به نبودنت و نبودنت ، به بودنت می اندیشم . . . ای بود و نبود من . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر تنهایی نباش تنهایی خودش تنهاست ، تنها به فکر کسی باش که بی تو تنهاست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه همه بودند . . . اما تو که نبودی ، بودن ِ همه نبودن بود ، تا بودن . . . تو نبودی و من در فزاقت ، تمام خلوتم را با خودم تقسیم کردم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار در این دنیا نیستم دست خودم نبود که دل به دریا زدم نمیدانستم این گونه غرق میشوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺷﺮﻁ ﺩﻝ ﺩﺍﺩﻥ،ﺩﻝ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺳﺖ ...... ﻭﮔﺮﻧﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﯽ ﺩﻝ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺁﻥ ﯾﮑﯽ ﺩﻭ ﺩﻝ ...... ﻋﻠﺖ ﺩﻭ ﺩﻟﯿﻬﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺍﻻﻥ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻢ ...... ﺗﻮ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﻫﻢ ﺩﻝ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﯼ !!!!!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شروع نفس های حضرت آدم تا پایان نفس های آخرین آدم دوستت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نام خدايي كه دغدغه ي از دست دادنش را ندارم ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوب است که هستی .. وقتی که هستی ورود هر غریبه ای به این سرای پر از تو ممنوع میشود.. و این برای بیتابی من تاب است ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سیگار َش پُک ِ محکمی زد ...  به همکار َش نگاه کرد و گفت : دست هاش انگار خواهش ِ زنده گی داشت ... ، گر گرفت و سیگار را زیر ِ پای َش له کرد ... ، صداش کردند ... ، رفت بعدی را بشوید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید دل من عروسکی ازچوب است،مثل قصه ی پینوکیو محبوب است،اما چه دماغی داره این بیچاره،ازبس که نوشته"حال من هم خوب است!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مثل خورشید هستی . می دونی چرا؟ چون با همون نگاه اولت می شد فهمید که از پشت کوه اومدی‎

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازبرف است... جسدپشت جسدمی آرند!!زندگی سهم کسانیست که هیزم دارند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخر چه فایده دارد که مدام نگران آینده باشید و دائم حسرت گذشته را بخورید. پس چه کسی دل به حال بسوزاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف "مـــــــــــــرد" اومد وسط، یادم به جمالت افتاد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"معرفت"یه موقعی لباس رغاقت بود!الان " منفعت " جاشو گرفته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرارمون این نبود ، قرار بود برای برقراری یکدیگر بکوشیم نه برای بی قراری ، حالا که از من دوری بدجوری بی قرارتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بودنت به نبودنت و نبودنت ، به بودنت می اندیشم . . . ای بود و نبود من . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر تنهایی نباش تنهایی خودش تنهاست ، تنها به فکر کسی باش که بی تو تنهاست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه همه بودند . . . اما تو که نبودی ، بودن ِ همه نبودن بود ، تا بودن . . . تو نبودی و من در فزاقت ، تمام خلوتم را با خودم تقسیم کردم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار در این دنیا نیستم دست خودم نبود که دل به دریا زدم نمیدانستم این گونه غرق میشوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺷﺮﻁ ﺩﻝ ﺩﺍﺩﻥ،ﺩﻝ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺳﺖ ...... ﻭﮔﺮﻧﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﯽ ﺩﻝ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺁﻥ ﯾﮑﯽ ﺩﻭ ﺩﻝ ...... ﻋﻠﺖ ﺩﻭ ﺩﻟﯿﻬﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺍﻻﻥ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻢ ...... ﺗﻮ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﻫﻢ ﺩﻝ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﯼ !!!!!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شروع نفس های حضرت آدم تا پایان نفس های آخرین آدم دوستت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نام خدايي كه دغدغه ي از دست دادنش را ندارم ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوب است که هستی .. وقتی که هستی ورود هر غریبه ای به این سرای پر از تو ممنوع میشود.. و این برای بیتابی من تاب است ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سیگار َش پُک ِ محکمی زد ...  به همکار َش نگاه کرد و گفت : دست هاش انگار خواهش ِ زنده گی داشت ... ، گر گرفت و سیگار را زیر ِ پای َش له کرد ... ، صداش کردند ... ، رفت بعدی را بشوید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید دل من عروسکی ازچوب است،مثل قصه ی پینوکیو محبوب است،اما چه دماغی داره این بیچاره،ازبس که نوشته"حال من هم خوب است!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مثل خورشید هستی . می دونی چرا؟ چون با همون نگاه اولت می شد فهمید که از پشت کوه اومدی‎