بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آواز عاشقانه ما در گلو شکست .... حق با سکوت بود ، صدا در گلو شکست.... آن روزهای خوب که دیدیم خواب بود .... خوابم پرید و خاطره ها در گلو شکست .... (قیصر امین پور )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق گاهی از درد دوری بهتر است عاشقم کرده ولی گفته صبوری بهتر است یعقوب یادم داده است ؛ دلبرت وقتی کنارت نیست ، کوری بهتر است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای دست ها از هر دنیایی بی وفاتر است. امروز دستهایت را می گیرند ، قصه ی عادت که شدی ؛ همان دستها را برایت تکان می دهند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسب نفس بريده را طاقت تازيانه نيست بلبل پر شكسته را خيال آشيانه نيست از تن خشك شاخه گل توقع جوانه نيست شانه ي زخمي مرا خوشتر از اين ترانه نيست  در اين زمانه گريه هم در انتظار شانه نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شدیدترین طوفان در راه است ... بهترین صخره را برای پناه بردن انتخاب کنید .... ما که بی پناهیم ..... در پناه حق میمانیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت تنها پاسخی است که اصلا ضرر ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كيا يادشونه امتحان ثلث كه داشتيم با بچه هاي بقيه ي كلاسا به صف ميرفتيم تو حياط مدرسه امتحان ميداديم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیر دستور زبان است که بعد از من و تو "ما" نمی آید..."او" می آید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هیچوقت واسه کسی شاخ نشدم . فقط شاخ دراوردم از شاخ شدن خیلیا ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمریست نشسته ام پای لرز خربزه هایی که هیچوقت یادم نمی آید کی؟! خوردمشان…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلا تجربه ثابت کرده اهمیت دادن به آدمی که سطحش از خودت پایین تره منجر به رم کردن و در بعضی اوقات هاری حاد میشه … گاز نگیر عزیزم ، بی زحمت چخــه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانت اتش به جان کدام راه گم کرده ای میزند باز که از حرارتش دل بی قرار من اینگونه میسوزد.. چند نگاه خسته دیگر به انتظارت بنشینم .. چند شبانه.. چند عاشقانه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه رفیق پابرهنه ها باش چون هیچ ریگی به کفششون نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر پیامت هایت نمی رسند،سیمبانان را خبر کنم شاید کاجی افتاده باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداااااااااااااا رحم کنه بعد از کارنامه گرفتن..................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چطور درگیرت نباشم رفیق, وقتی فندک یادگاریت سیگاریم کرد . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آواز عاشقانه ما در گلو شکست .... حق با سکوت بود ، صدا در گلو شکست.... آن روزهای خوب که دیدیم خواب بود .... خوابم پرید و خاطره ها در گلو شکست .... (قیصر امین پور )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق گاهی از درد دوری بهتر است عاشقم کرده ولی گفته صبوری بهتر است یعقوب یادم داده است ؛ دلبرت وقتی کنارت نیست ، کوری بهتر است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای دست ها از هر دنیایی بی وفاتر است. امروز دستهایت را می گیرند ، قصه ی عادت که شدی ؛ همان دستها را برایت تکان می دهند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسب نفس بريده را طاقت تازيانه نيست بلبل پر شكسته را خيال آشيانه نيست از تن خشك شاخه گل توقع جوانه نيست شانه ي زخمي مرا خوشتر از اين ترانه نيست  در اين زمانه گريه هم در انتظار شانه نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شدیدترین طوفان در راه است ... بهترین صخره را برای پناه بردن انتخاب کنید .... ما که بی پناهیم ..... در پناه حق میمانیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت تنها پاسخی است که اصلا ضرر ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كيا يادشونه امتحان ثلث كه داشتيم با بچه هاي بقيه ي كلاسا به صف ميرفتيم تو حياط مدرسه امتحان ميداديم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیر دستور زبان است که بعد از من و تو "ما" نمی آید..."او" می آید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هیچوقت واسه کسی شاخ نشدم . فقط شاخ دراوردم از شاخ شدن خیلیا ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمریست نشسته ام پای لرز خربزه هایی که هیچوقت یادم نمی آید کی؟! خوردمشان…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلا تجربه ثابت کرده اهمیت دادن به آدمی که سطحش از خودت پایین تره منجر به رم کردن و در بعضی اوقات هاری حاد میشه … گاز نگیر عزیزم ، بی زحمت چخــه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانت اتش به جان کدام راه گم کرده ای میزند باز که از حرارتش دل بی قرار من اینگونه میسوزد.. چند نگاه خسته دیگر به انتظارت بنشینم .. چند شبانه.. چند عاشقانه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه رفیق پابرهنه ها باش چون هیچ ریگی به کفششون نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر پیامت هایت نمی رسند،سیمبانان را خبر کنم شاید کاجی افتاده باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداااااااااااااا رحم کنه بعد از کارنامه گرفتن..................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چطور درگیرت نباشم رفیق, وقتی فندک یادگاریت سیگاریم کرد . . .