بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت برای تنهایی خودم نگریستم ، دلتنگ کسانی شدم که مرا تنها گذاشتن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلبسته به سکه های قلک بودیم دنبال بهانه های کوچک بودیم رویای بزرگ شدن خوب نبود ایکاش همیشه کودک بودیم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی خاطرات خوش که هنوزم وقتی یادشون میوفتی یه چند ثانیه ای حال و هواتو عوض میکنه . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین قسمت زندگی جائیست که... نه حق خواستن داری نه توان فراموش کردن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باش شیطنت فرق دارد، آری فرق دارد با حسادت و خباثت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای من از دور دست تکان نده /من ترا همین نزدیکی گم کرده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بمان.... اما این بار نه از آن ماندن هایی که رفتن دارد........ این بار بخاطر کسی که یک عمر برایت میمیرد بمان..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بی گناه تا پای چوبه دار میره اما آدم گناهکار تا اونجا هم نمیره .... :/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـادش بخیـــــــــــر وقتی معلم واسه درس پرسیدن اسم بالایی یا پایینیمونو میخـوند  یجورایی حس معجزه بهمون دست میداد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیا یادشونه اون شاهدونه هایی رو که تو بسته بندیای کوچیک می خریدیم بعد مدرسه؟ یا اون کارت بازیا... یادش بخیر رنگ لباس بازی می کردیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كيا يادشونه بجه ك بوديم وقتي پاكنمون كثيف ميشد ميكشيديمش به  ديوار يا قالي تا تميز بشه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه شبیه هم نیستند! برف برای دست های یخ کرده کودکان روستا، نه زیباست نه رمانتیک!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه چیز دیگری بود بازیگر خوبی نبودم ولی به لطفت این روزها دربسیاری از فیلمها بازی میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شب بودم وشب هستم وشب خواهم ماند به اميدی كه توفانوس شب من باشی☼

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آن نیستی که به یادت بیاورم.. تو آن همیشه ای که به یادم میمانی!‏..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر دفعه که سوار مترو میشم می فهمم که چرا وقتی بچه بودیم صندلی بازی می کردیم !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت برای تنهایی خودم نگریستم ، دلتنگ کسانی شدم که مرا تنها گذاشتن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلبسته به سکه های قلک بودیم دنبال بهانه های کوچک بودیم رویای بزرگ شدن خوب نبود ایکاش همیشه کودک بودیم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی خاطرات خوش که هنوزم وقتی یادشون میوفتی یه چند ثانیه ای حال و هواتو عوض میکنه . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین قسمت زندگی جائیست که... نه حق خواستن داری نه توان فراموش کردن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باش شیطنت فرق دارد، آری فرق دارد با حسادت و خباثت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای من از دور دست تکان نده /من ترا همین نزدیکی گم کرده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بمان.... اما این بار نه از آن ماندن هایی که رفتن دارد........ این بار بخاطر کسی که یک عمر برایت میمیرد بمان..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بی گناه تا پای چوبه دار میره اما آدم گناهکار تا اونجا هم نمیره .... :/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـادش بخیـــــــــــر وقتی معلم واسه درس پرسیدن اسم بالایی یا پایینیمونو میخـوند  یجورایی حس معجزه بهمون دست میداد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیا یادشونه اون شاهدونه هایی رو که تو بسته بندیای کوچیک می خریدیم بعد مدرسه؟ یا اون کارت بازیا... یادش بخیر رنگ لباس بازی می کردیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كيا يادشونه بجه ك بوديم وقتي پاكنمون كثيف ميشد ميكشيديمش به  ديوار يا قالي تا تميز بشه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه شبیه هم نیستند! برف برای دست های یخ کرده کودکان روستا، نه زیباست نه رمانتیک!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه چیز دیگری بود بازیگر خوبی نبودم ولی به لطفت این روزها دربسیاری از فیلمها بازی میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شب بودم وشب هستم وشب خواهم ماند به اميدی كه توفانوس شب من باشی☼

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آن نیستی که به یادت بیاورم.. تو آن همیشه ای که به یادم میمانی!‏..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر دفعه که سوار مترو میشم می فهمم که چرا وقتی بچه بودیم صندلی بازی می کردیم !