بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از اعلام نتایج امتحانات تصمیم گرفتم در افق محو شم البته باید زود عمل کنم چون در غیر این صورت پدر گرامی خود به خود منو تو افق محو میکنه :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جلوتر نیا! خاکستر می شوی... اینجا دلی را سوزانده اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او که نیست!خدا کند که هرچه زودتر هوای عشقش از سرم برود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه هر چشم بسته ای خواب است ؛ و نه هر چشم بازی بینا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمــیـزاد هــرگــز نـمـی‌فـهـمـد که تــا چــه انـــدازه عـــاشــق اســت مــگـر زمـــانــی کــه بــکـوشــد دیــگـر عــاشــق نـبـاشــــد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت هرکز اشتباه نمیکند و هرچه طولانی تر باشد ، بهتر فضاوت میکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرق انسان و سگ در آنست که اگر به سگی غذا بدهی هرگز دستت را گاز نمیگیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ... می دانی رفیق ... ؟! دست ِ خودم نیست باور کن ... دروغ که می شنوم ... دلَ ام به هم می خورد و ... همه را لُ غ ز می خوانم ... آن چه غ َ ز ل دارم در دلَ ام ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به خاطر پری قصه ها بخوای قهرمان داستان بشی.... آخرش چیزی نخوای شد.... جز همون کلاغی که به خونش نرسید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام باش اینجا مردمانش در هنگام سکوت می پندارند حالت خوب است و یاد نخواهی شد اما کافیست فریادی بلند شود تا متهم شوی به هر چه می دانند و باز از تو دور می شوند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــخاطب خــاص ... خــاص بودن خــاصيت تــــــوست ... تــــو همــيشه خـــاص مي مــوني ، چــون ســليقه ي مــــنــي ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی: شب موقع خواب تا چشمات رو میبندی،صورتش رو با تمام جزئیات ببینی. بعد آروم لبخند بزنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خود گمشده ای هستم از نبود هیچ و هیچم از بودن در هیچ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتى... كارشو خوب بلد بود بعد رفتنش هم هنوز تكه هاى قلبى كه شكست را پيدا نكردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

***ﺑﻪ ﻣﺎ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨــــﺪ:ﺩﺭﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﺑـﺰﺭﮒ ﮐﻪ ﺷـﻮﯾﺪ ﻓﺮﺍﻣـﻮﺵ ﻣﯽ ﮐﻨـﯿﺪ..! ﺩﺭﺳــﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ:ﺯﻧﺪﮔــــﯽ، ﺁﻧﻘــــﺪﺭ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﺩ ، ﮐــــــﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﻧﻮ، ﺩﺭﺩ ﮐﻬﻨﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯽﺷﻮد..***

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــــــــاش می شد دنیـــــا را تــــا کرد و گوشــــه ای گذاشت، مثل جانماز مــــــــــادر ! دلم تنگ سکوت است ..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از اعلام نتایج امتحانات تصمیم گرفتم در افق محو شم البته باید زود عمل کنم چون در غیر این صورت پدر گرامی خود به خود منو تو افق محو میکنه :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جلوتر نیا! خاکستر می شوی... اینجا دلی را سوزانده اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او که نیست!خدا کند که هرچه زودتر هوای عشقش از سرم برود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه هر چشم بسته ای خواب است ؛ و نه هر چشم بازی بینا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمــیـزاد هــرگــز نـمـی‌فـهـمـد که تــا چــه انـــدازه عـــاشــق اســت مــگـر زمـــانــی کــه بــکـوشــد دیــگـر عــاشــق نـبـاشــــد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت هرکز اشتباه نمیکند و هرچه طولانی تر باشد ، بهتر فضاوت میکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرق انسان و سگ در آنست که اگر به سگی غذا بدهی هرگز دستت را گاز نمیگیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ... می دانی رفیق ... ؟! دست ِ خودم نیست باور کن ... دروغ که می شنوم ... دلَ ام به هم می خورد و ... همه را لُ غ ز می خوانم ... آن چه غ َ ز ل دارم در دلَ ام ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به خاطر پری قصه ها بخوای قهرمان داستان بشی.... آخرش چیزی نخوای شد.... جز همون کلاغی که به خونش نرسید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام باش اینجا مردمانش در هنگام سکوت می پندارند حالت خوب است و یاد نخواهی شد اما کافیست فریادی بلند شود تا متهم شوی به هر چه می دانند و باز از تو دور می شوند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــخاطب خــاص ... خــاص بودن خــاصيت تــــــوست ... تــــو همــيشه خـــاص مي مــوني ، چــون ســليقه ي مــــنــي ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی: شب موقع خواب تا چشمات رو میبندی،صورتش رو با تمام جزئیات ببینی. بعد آروم لبخند بزنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خود گمشده ای هستم از نبود هیچ و هیچم از بودن در هیچ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتى... كارشو خوب بلد بود بعد رفتنش هم هنوز تكه هاى قلبى كه شكست را پيدا نكردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

***ﺑﻪ ﻣﺎ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨــــﺪ:ﺩﺭﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﺑـﺰﺭﮒ ﮐﻪ ﺷـﻮﯾﺪ ﻓﺮﺍﻣـﻮﺵ ﻣﯽ ﮐﻨـﯿﺪ..! ﺩﺭﺳــﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ:ﺯﻧﺪﮔــــﯽ، ﺁﻧﻘــــﺪﺭ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﺩ ، ﮐــــــﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﻧﻮ، ﺩﺭﺩ ﮐﻬﻨﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯽﺷﻮد..***

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــــــــاش می شد دنیـــــا را تــــا کرد و گوشــــه ای گذاشت، مثل جانماز مــــــــــادر ! دلم تنگ سکوت است ..