بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیـــــــــــزارم ... از افرادی .... که صدای عـــــرعـــــرِ خود را ...... نمی شنوند ..... درحالیکه گوش های تو را ..... دراز می بینند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی آدمها یه دریا عمق داره ،  ولی پر کردنش با یه لیوان محبت ممکنه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسایی که نمیتونن با ناهنجاریی های وارداتیه من کنار بیان وبراشون بلااستفاده هست من گودال ماریانارو پیشنهاد میکنم دانشمندا هنوز تاتهش نرفتن چه برسه به پدر و مادرامون و به خصوص دهه80و90ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنفس شروع زندگی است. عشق قسمتی از زندگی است. اما دوست خوب قلب زندگی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگر دختر نفرین شده اندوهم اگر ازبرگ گلی هرزه بروی کوهم اگر ازکل جهان وارث یک لبخندم توهمان آدمک چوبیه پیمان شکنی که فقط لایق آتش زدنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگــــــــار عزیــــــــــز! سـازهایت دیگر گوشـــخراش شده اند  لطفــــــــــــــــــــا  . . . . کمــــی کوکشــــــان کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی ام آموخته ام هرگز ب لحظه ها دل نبندم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه زندگی را آنقدر از دید دیگران دیده ام ک یادم رفته باید گاهی ب زندگی از دید خودم بنگرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کجا شروع میشود سلام اتفاقی که نیست ‏ از میان کائنات چه میشود که ما به هم میرسیم .. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دونستم اون زباله هایی که من دورشون انداختم، انقدر به دهن بعضی های دیگه مزه می کنه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها حرف هاشون رو شوخی شوخی میزنند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتن علف بايد به دهن بز شيرين باشه ، يه عمر خودمونو كشتيم شيرين ترين علف دنيا باشيم نگو طرف بز نبود ! گاو بود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اولین روزی که میخواستم برم مدرسه تو پوست خودم نمی گنجیدم اونقد خوشهال بودم که وقتی رسیدم مدرسه تو یه پسررو زدم همونجا بود که اقای مدیر محترم عذرم رو خواست.....مامانم میخواست تو افق محوم کنه اما...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگیت به کسی اعتــــماد کن که به او ایمــــان داری نه احســاس..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به لب های صادقت بگوکه هرکس ارزش بوسیدن ندارد، چون میدانم که روزی لب های کثیفش راباز میکند وتوراهرزه خطاب میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر خوبی و پاکی که به هنگام وداع **حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیـــــــــــزارم ... از افرادی .... که صدای عـــــرعـــــرِ خود را ...... نمی شنوند ..... درحالیکه گوش های تو را ..... دراز می بینند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی آدمها یه دریا عمق داره ،  ولی پر کردنش با یه لیوان محبت ممکنه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسایی که نمیتونن با ناهنجاریی های وارداتیه من کنار بیان وبراشون بلااستفاده هست من گودال ماریانارو پیشنهاد میکنم دانشمندا هنوز تاتهش نرفتن چه برسه به پدر و مادرامون و به خصوص دهه80و90ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنفس شروع زندگی است. عشق قسمتی از زندگی است. اما دوست خوب قلب زندگی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگر دختر نفرین شده اندوهم اگر ازبرگ گلی هرزه بروی کوهم اگر ازکل جهان وارث یک لبخندم توهمان آدمک چوبیه پیمان شکنی که فقط لایق آتش زدنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگــــــــار عزیــــــــــز! سـازهایت دیگر گوشـــخراش شده اند  لطفــــــــــــــــــــا  . . . . کمــــی کوکشــــــان کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی ام آموخته ام هرگز ب لحظه ها دل نبندم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه زندگی را آنقدر از دید دیگران دیده ام ک یادم رفته باید گاهی ب زندگی از دید خودم بنگرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کجا شروع میشود سلام اتفاقی که نیست ‏ از میان کائنات چه میشود که ما به هم میرسیم .. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دونستم اون زباله هایی که من دورشون انداختم، انقدر به دهن بعضی های دیگه مزه می کنه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها حرف هاشون رو شوخی شوخی میزنند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتن علف بايد به دهن بز شيرين باشه ، يه عمر خودمونو كشتيم شيرين ترين علف دنيا باشيم نگو طرف بز نبود ! گاو بود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اولین روزی که میخواستم برم مدرسه تو پوست خودم نمی گنجیدم اونقد خوشهال بودم که وقتی رسیدم مدرسه تو یه پسررو زدم همونجا بود که اقای مدیر محترم عذرم رو خواست.....مامانم میخواست تو افق محوم کنه اما...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگیت به کسی اعتــــماد کن که به او ایمــــان داری نه احســاس..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به لب های صادقت بگوکه هرکس ارزش بوسیدن ندارد، چون میدانم که روزی لب های کثیفش راباز میکند وتوراهرزه خطاب میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر خوبی و پاکی که به هنگام وداع **حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم !