بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیا یادشونه وقتی دبستان بودیم صبح ها این معلم بهداشتا گیر میدادن فلوراید بزنیم... تازه تا 60 باید میشموردیم!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایم به تظاهر میگذرد،تظاهر به بی تفاوتی به بی خیالی به شادی به اینکه مهم نیست...اما چه سخت میکاهد از جانم....این نمایش!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نمیتوان با انداختن سنگهای پی در پی تصویر ماه را از حافظه ی آب پاک کرد پس هیچ وقت فکر نکن از یادم رفتی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت یک اشتباه نیست درست ترین اتفاق در یک رابطه ی اشتباه است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش بخیر ... دوران دبستان رو میزای سه نفره می نشستیم ... موقع امتحان و تست معلممون نفر وسطی رو می فرستاد پایین ... وای بعد امتحان اگه وسط بودیم پاهامون تا شب درد میکرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پراید با دنده اتوماتیک! افق دیگه جواب نمیده من میرم مستراح با اجازه :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر نمايي در شعر: از اول و آخر مصراع شعر كه بخوني همون ميشه. شو همره بلبل بلب هر مهوش شكر ب ترازوي وزارت بركش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی موجودات زنده بعد از مرگشون فاسد میشن و خیلی از آدما قبل از مرگشون …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادش بخيرسال57يك پيكان مدل64داشتيم باهاش ميرفتيم كاپوچينو ميخورديم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرروز يكى خشت بيافتد بر سر ما اى سقف ترك خورده يكباره فرو ريز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستامت را دور گردنم حلقه کن ... این دوست داشتنی ترین شال گردن شب های سرد من است... باور کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی پروانه در تاری بیفتد که عنکبوتش سیر باشد؛ تازه قصه زندگی آغاز می شود!!!! چ.ن نه می تواند پرواز کند و نه بمیرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد تنهایی ام افتادم که هیچ کس سکوتش را نشکست «جز خیال تو»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه نفهمیدم چه رازیست بین دل و دستم !!!!! از دستم برفت ، به هر چه دل بستم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شانه ام پرید... بر شانه ای دیگر نشست... نگرفتمش چون.... چون بالش می شکست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خنده بیخ گلویم را می گیرد! آخرش هیچ کس نفهمید ناخوشی من چیست... همه گول خوردند...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیا یادشونه وقتی دبستان بودیم صبح ها این معلم بهداشتا گیر میدادن فلوراید بزنیم... تازه تا 60 باید میشموردیم!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایم به تظاهر میگذرد،تظاهر به بی تفاوتی به بی خیالی به شادی به اینکه مهم نیست...اما چه سخت میکاهد از جانم....این نمایش!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نمیتوان با انداختن سنگهای پی در پی تصویر ماه را از حافظه ی آب پاک کرد پس هیچ وقت فکر نکن از یادم رفتی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت یک اشتباه نیست درست ترین اتفاق در یک رابطه ی اشتباه است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش بخیر ... دوران دبستان رو میزای سه نفره می نشستیم ... موقع امتحان و تست معلممون نفر وسطی رو می فرستاد پایین ... وای بعد امتحان اگه وسط بودیم پاهامون تا شب درد میکرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پراید با دنده اتوماتیک! افق دیگه جواب نمیده من میرم مستراح با اجازه :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر نمايي در شعر: از اول و آخر مصراع شعر كه بخوني همون ميشه. شو همره بلبل بلب هر مهوش شكر ب ترازوي وزارت بركش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی موجودات زنده بعد از مرگشون فاسد میشن و خیلی از آدما قبل از مرگشون …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادش بخيرسال57يك پيكان مدل64داشتيم باهاش ميرفتيم كاپوچينو ميخورديم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرروز يكى خشت بيافتد بر سر ما اى سقف ترك خورده يكباره فرو ريز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستامت را دور گردنم حلقه کن ... این دوست داشتنی ترین شال گردن شب های سرد من است... باور کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی پروانه در تاری بیفتد که عنکبوتش سیر باشد؛ تازه قصه زندگی آغاز می شود!!!! چ.ن نه می تواند پرواز کند و نه بمیرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد تنهایی ام افتادم که هیچ کس سکوتش را نشکست «جز خیال تو»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه نفهمیدم چه رازیست بین دل و دستم !!!!! از دستم برفت ، به هر چه دل بستم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شانه ام پرید... بر شانه ای دیگر نشست... نگرفتمش چون.... چون بالش می شکست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خنده بیخ گلویم را می گیرد! آخرش هیچ کس نفهمید ناخوشی من چیست... همه گول خوردند...