بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تو مخی ترین آدمی هستی ک تا ب حال دیدم انقد ک هیچ وقت از فکرم بیرون نمیری!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا در دوردست سرویست ک اندر سایه ی قدش  فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايد به بعضيا گفت برام یه دهن خفه شوببینم بلدی... :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخت است همرنگ جماعت شدن وقتی جماعت همه هزار رنگند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬﺍﺑﯿﺖ ﯾﻪ ﻣﺮﺩ ﻣﯿﺸﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﺍﺵ ﺗﻦ ﺻﺪﺍﺵ ﺑﻮﯼ ﺍﺩﮐﻠﻨﺶ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمريست كه بربام خدايان جهانيم جزبيلجه اى هيج دكرنيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يعني دارم دق ميكنم: اخه جرابايدسرعت نت افغاني ها ازمابيشترباشه!!!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ومهربانيت از دورجه نزديك است عجيب حس ميكنم جغرافيا دروغ تاريخ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امــیدوارم توىِ "زندگــــــــيت" جــزءِ اون دسته از اَفـــ ـــرادى باشی که :  اگه یکی از پُشت چشماتو گرفت ،  فقط يه نفر تو ذهـــنت بیاد ، نه چند نفر!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه قهر کنم و بعدش آَشتی کنم، اخلاقم بچه گونه اس ... اما اگه دلم پر از کینه بشه و زود آشتی نکنم، یعنی بزرگ شدم ... آره؟؟؟  من می خوام بچه بمونم ... کی رو باید ببینم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جواني هايت را با بچگي هايم پير كردم.به موي سپيدت مرا ببخش مادر!اي همه هستي من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه نمي داني... هيچكس نمي داند... پشت اين چهره ي آرام در دلم چه مي گذرد... ...نمي داني...كسي نمي دارند اين آرامش ظاهر و اين دل ناآرام چقدر خسته ام مي كند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن شب که دلی بود به میخانه نشستیم آن توبه ی صد ساله به پیمانه شکستیم از آتـــــــــــش دوزخ نهراسیم که آن شب ما توبه شکستیم ولی دل نشــــــکستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم به بهانه ی همیشگی گریست… بگذاربگرید وبداند هرآنچه خواست همیشه نیست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وام مسکن جهت خرید پراید! موجود است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو روز را در زندگی باید نادیده گرفت: دیروز و فردا ! دیروز که تو رفتی و فردا که شاید برگردی.. .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تو مخی ترین آدمی هستی ک تا ب حال دیدم انقد ک هیچ وقت از فکرم بیرون نمیری!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا در دوردست سرویست ک اندر سایه ی قدش  فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايد به بعضيا گفت برام یه دهن خفه شوببینم بلدی... :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخت است همرنگ جماعت شدن وقتی جماعت همه هزار رنگند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬﺍﺑﯿﺖ ﯾﻪ ﻣﺮﺩ ﻣﯿﺸﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﺍﺵ ﺗﻦ ﺻﺪﺍﺵ ﺑﻮﯼ ﺍﺩﮐﻠﻨﺶ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمريست كه بربام خدايان جهانيم جزبيلجه اى هيج دكرنيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يعني دارم دق ميكنم: اخه جرابايدسرعت نت افغاني ها ازمابيشترباشه!!!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ومهربانيت از دورجه نزديك است عجيب حس ميكنم جغرافيا دروغ تاريخ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امــیدوارم توىِ "زندگــــــــيت" جــزءِ اون دسته از اَفـــ ـــرادى باشی که :  اگه یکی از پُشت چشماتو گرفت ،  فقط يه نفر تو ذهـــنت بیاد ، نه چند نفر!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه قهر کنم و بعدش آَشتی کنم، اخلاقم بچه گونه اس ... اما اگه دلم پر از کینه بشه و زود آشتی نکنم، یعنی بزرگ شدم ... آره؟؟؟  من می خوام بچه بمونم ... کی رو باید ببینم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جواني هايت را با بچگي هايم پير كردم.به موي سپيدت مرا ببخش مادر!اي همه هستي من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه نمي داني... هيچكس نمي داند... پشت اين چهره ي آرام در دلم چه مي گذرد... ...نمي داني...كسي نمي دارند اين آرامش ظاهر و اين دل ناآرام چقدر خسته ام مي كند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن شب که دلی بود به میخانه نشستیم آن توبه ی صد ساله به پیمانه شکستیم از آتـــــــــــش دوزخ نهراسیم که آن شب ما توبه شکستیم ولی دل نشــــــکستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم به بهانه ی همیشگی گریست… بگذاربگرید وبداند هرآنچه خواست همیشه نیست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وام مسکن جهت خرید پراید! موجود است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو روز را در زندگی باید نادیده گرفت: دیروز و فردا ! دیروز که تو رفتی و فردا که شاید برگردی.. .