بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اميدوارم هيچ راه نجاتي نداشته باشي زماني كه غرق خوشبختي هستي.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از آشنایی با فیسبوک متوجه شدم نه تنها ظاهر آدما با باطنشون فرق داره ؛ بلکه ظاهرِ آدما با ظاهرشون هـــم فرق داره...! :))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از عبور شهر گوشه حرم نشسته است کفتر سفيد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می یونه اسمونه به این بزرگی ای کاش ستاره ی من هم می درخشید!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند عینک سیاهت را بردار دنیا پر از زیباییست !!! عینک را برداشتم .... ... وحشت کردم از هیاهوی رنگها عینکم را بدهید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه در سختی ها به خودم میگفتم:این نیز بگذرد... هنوز هم میگویم،اما حال میدانم آنچه میگذرد عمر من است نه سختی ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز آرامش اینه که: منتظر کسی نباشی که منتظرت نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر ورق زمان نوشته ام: به یادت میمانم حتی اگر هزار صفحه از تو دور باشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي زيبا زندگي نكردن كوتاهي عمر را بهانه نكن... عمر كوتاه نيست ما كوتاهي ميكنيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختران بی تقصیرند! این روزها آدم نمیبینند تا برایش حوا شوند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یه خواستگار داشتم....... بهش گفتم فعلا میخوام درس بخونم.. بیشعور رفت و دیگه نیومد اصلن به کلمه "فعلا"توجه نکرد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم خواب رفته بود...........خواب دست تورا میدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیـــــــــــــــــــــر آمدی دیـــــــــــــــــــــــــر ببین چه عشق بازیه با شکوهیست بین  منـــــــــــــــــــو و  ســـــــــــــــکوت و  موریانه های گورستان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبورانه در گذر زمان باش، چون هر چیز در زمان خودش رخ می دهد. باغبان اگر باغش را غرق آب هم کند ، درختان خارج از فصل خود میوه نمی دهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما باید به داشتن چیزی و سپس نداشتنش به بودن کسی و سپس به نبودنش تنها عادت کنند ...  اما فراموش نه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکسپیر میگه: فراموش کن چیزی را که نمی توانی بدست آوری و بدست بیاور چیزی را که نمی توانی فراموش کنی !!! پس همیشه یادت باشه : روزگار استاد فراموشی هاست ، امید وارم شاگردش نباشی !!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اميدوارم هيچ راه نجاتي نداشته باشي زماني كه غرق خوشبختي هستي.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از آشنایی با فیسبوک متوجه شدم نه تنها ظاهر آدما با باطنشون فرق داره ؛ بلکه ظاهرِ آدما با ظاهرشون هـــم فرق داره...! :))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از عبور شهر گوشه حرم نشسته است کفتر سفيد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می یونه اسمونه به این بزرگی ای کاش ستاره ی من هم می درخشید!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند عینک سیاهت را بردار دنیا پر از زیباییست !!! عینک را برداشتم .... ... وحشت کردم از هیاهوی رنگها عینکم را بدهید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه در سختی ها به خودم میگفتم:این نیز بگذرد... هنوز هم میگویم،اما حال میدانم آنچه میگذرد عمر من است نه سختی ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز آرامش اینه که: منتظر کسی نباشی که منتظرت نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر ورق زمان نوشته ام: به یادت میمانم حتی اگر هزار صفحه از تو دور باشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي زيبا زندگي نكردن كوتاهي عمر را بهانه نكن... عمر كوتاه نيست ما كوتاهي ميكنيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختران بی تقصیرند! این روزها آدم نمیبینند تا برایش حوا شوند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یه خواستگار داشتم....... بهش گفتم فعلا میخوام درس بخونم.. بیشعور رفت و دیگه نیومد اصلن به کلمه "فعلا"توجه نکرد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم خواب رفته بود...........خواب دست تورا میدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیـــــــــــــــــــــر آمدی دیـــــــــــــــــــــــــر ببین چه عشق بازیه با شکوهیست بین  منـــــــــــــــــــو و  ســـــــــــــــکوت و  موریانه های گورستان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبورانه در گذر زمان باش، چون هر چیز در زمان خودش رخ می دهد. باغبان اگر باغش را غرق آب هم کند ، درختان خارج از فصل خود میوه نمی دهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما باید به داشتن چیزی و سپس نداشتنش به بودن کسی و سپس به نبودنش تنها عادت کنند ...  اما فراموش نه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکسپیر میگه: فراموش کن چیزی را که نمی توانی بدست آوری و بدست بیاور چیزی را که نمی توانی فراموش کنی !!! پس همیشه یادت باشه : روزگار استاد فراموشی هاست ، امید وارم شاگردش نباشی !!!