بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به یکی میگی : " ازت متنفـــــــــــــــــــرم " و اون در جواب لبخند میزنه و میگه "عـــــاشقتم" ؛ یعنی فهمیــــــــــده داری عین سگ دروغ میگی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردها ایستاده می ش ... . . . می شکنند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام عمرم دویدم و نرسیدم  با حسرت به کسانی نگاه کردم که ندوییدند و رسیدند  پــــــــــــــــس ایســــــــــــــتادم و آرام آرام شکــــــــــستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چیه؟ هر چیزی لیاقت میخواد! . . . . . ک تو لیاقت همه چیو داری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست جادویی شب در ب روی من و غم میبندد میکنم هرچه تلاش او ب من میخندد! (سهراب سپهری)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دود میخیزد ز خلوتگاه من کس خبر کی یابد از ویرانه ام؟ با درون سوخته دارم سخن کی ب پایان میرسد افسانه ام؟ (سهراب سپهری)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجیبه که تو دنیای بچه ها هر کی زودتر بگه دوستت دارم “برنده” است ولی تو دنیای بزرگتر ها هر کی زودتر بگه دوستت دارم “بازنده” است … و من بردم تا ببازم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا نگذره از کسانی که شیر حموم رو روی وضعیت دوش می‌بندن و از حموم خارج می‌شن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخدا حالم خراب ميشه ديگه لامصبا مرد باشين،،،مــــــــــــــــــــرد مگه مرد شلوار سبز ، قرمز يا بنفش ميپوشه؟! مگه شلوار مرد مياد پايينه باسناش؟! مگه مــــــرد ابرو برميداره؟! خداييش مرد اينه؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه خبرمرگم راشنیدی درپی مزاری باش که بر سنگش نوشته: ساده بودم، باختم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا به من آموخت...که هرکس پا داشته باشد روزی تو را ترک خواهد کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخترجوان روبه نامزدش کردوگفت عجب دوره وزمانه ای شده مردی به نام حافظ پیداشده وهمه ی شهرهایی راکه توبرای من سروده ای به نام خودش چاپ کرده!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از غضنفر می پرسن مهمترین نکته فیلم ستایش چیه؟میگه راننده کامیون بشی اول بدبختیه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثه این شوفر اتوبوسا یه فلاکس چای گذاشتم پایین میز کامپیوتر و در حالیکه نگاهم به مانیتوره خم میشم میارمش بالا. .. انگار مثلاً ماشین از جلو میاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آب نطلبیده ای مراد نیست  گاه نشانه ایست که قربانی ات کنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"پدرم ، دروغگو ترین کسی بود که در زندگیم دیدم ..: . . . چون همیشه دردهایش را جور دیگری برایم تعریف کرد ..!!"

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به یکی میگی : " ازت متنفـــــــــــــــــــرم " و اون در جواب لبخند میزنه و میگه "عـــــاشقتم" ؛ یعنی فهمیــــــــــده داری عین سگ دروغ میگی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردها ایستاده می ش ... . . . می شکنند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام عمرم دویدم و نرسیدم  با حسرت به کسانی نگاه کردم که ندوییدند و رسیدند  پــــــــــــــــس ایســــــــــــــتادم و آرام آرام شکــــــــــستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چیه؟ هر چیزی لیاقت میخواد! . . . . . ک تو لیاقت همه چیو داری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست جادویی شب در ب روی من و غم میبندد میکنم هرچه تلاش او ب من میخندد! (سهراب سپهری)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دود میخیزد ز خلوتگاه من کس خبر کی یابد از ویرانه ام؟ با درون سوخته دارم سخن کی ب پایان میرسد افسانه ام؟ (سهراب سپهری)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجیبه که تو دنیای بچه ها هر کی زودتر بگه دوستت دارم “برنده” است ولی تو دنیای بزرگتر ها هر کی زودتر بگه دوستت دارم “بازنده” است … و من بردم تا ببازم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا نگذره از کسانی که شیر حموم رو روی وضعیت دوش می‌بندن و از حموم خارج می‌شن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخدا حالم خراب ميشه ديگه لامصبا مرد باشين،،،مــــــــــــــــــــرد مگه مرد شلوار سبز ، قرمز يا بنفش ميپوشه؟! مگه شلوار مرد مياد پايينه باسناش؟! مگه مــــــرد ابرو برميداره؟! خداييش مرد اينه؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه خبرمرگم راشنیدی درپی مزاری باش که بر سنگش نوشته: ساده بودم، باختم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا به من آموخت...که هرکس پا داشته باشد روزی تو را ترک خواهد کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخترجوان روبه نامزدش کردوگفت عجب دوره وزمانه ای شده مردی به نام حافظ پیداشده وهمه ی شهرهایی راکه توبرای من سروده ای به نام خودش چاپ کرده!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از غضنفر می پرسن مهمترین نکته فیلم ستایش چیه؟میگه راننده کامیون بشی اول بدبختیه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثه این شوفر اتوبوسا یه فلاکس چای گذاشتم پایین میز کامپیوتر و در حالیکه نگاهم به مانیتوره خم میشم میارمش بالا. .. انگار مثلاً ماشین از جلو میاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آب نطلبیده ای مراد نیست  گاه نشانه ایست که قربانی ات کنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"پدرم ، دروغگو ترین کسی بود که در زندگیم دیدم ..: . . . چون همیشه دردهایش را جور دیگری برایم تعریف کرد ..!!"