بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودن با کسی که دوستش نداری و نبودن با کسی که دوستش داری هردو رنج است.پس اگر همچون خود نیافتی مثل خدا تنها باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو خواهد دشمنی بنیاد قومی را براندازد نخست آن جمع را از هم پریشان و جدا سازد چو تنها کرد هریک را به تنهایی بدو تازد چنان اندازدش از پا که دیگر سرنیفرازد "محمّد حسین شهریار"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنياي دست ها از هر دنيايي بي وفاتـر است ... امـروز دست هـايت را مـي گيـرنـد ... قصه ي عـادت که شدي همان دست ها را بـرايـَت تکان مـي دهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز لذت بخش تر از این نیست که یک نفر احساست رو بفهمه , بدون اینکه بخوای به زور بهش حالی کنی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه جوون ایرانیه که 2000 تومن تو جیبش نداره تا گوشیه یه میلیونی شو شارژ کنه:)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل به دلم که ندادی پا به پایم که نیامدی  دست در دستم که نگذاشتی سر به سرم نگذار که قولش را به بیابان دادم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما با آدمها تصادفی برخورد نمیکنیم ............ هرکسی به دلیلی سر راهمان قرار میگیرد.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعر نمی گویم اعتراف می کنم به خاطرات دوران جنینی ام به ندامت موجودی که در حلق آویز کردن خودش با بند ناف تردید کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل همتون بسوزه تو فک فامیل ما دهه هشتادی ها و نودی ها همشون بچه های خوبین :D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســــــــــــــــــــلام مهربان "سین" را کشیدم که "سرد" "رد" بشود... آخر من یکی خیلی منتظر بهارم.... (احسان افتخاری)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف های دلم را انبار می کنم،  این روزها هر چه را انبار کنی... گرانتر می برند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز میمردند و فراموش می شدند آن هم آرام آرام... امروز چه زود از یاد رفته ایم ... بی آنکه بمیریم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها نشسته ام اما یادت امان به تنهایی ام نمیدهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مژده بدم... یه روز خوب میاد... ولی خیلی مونده... آره خوشه دلم....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسكار براى ليمو عمانى براى ايفاى نقش مكمل در *قرمه سبزى*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نمی‌كند گودال آبی كوچك باشی یا دریای بیكران ، زلال كه باشی آسمان در توست...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودن با کسی که دوستش نداری و نبودن با کسی که دوستش داری هردو رنج است.پس اگر همچون خود نیافتی مثل خدا تنها باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو خواهد دشمنی بنیاد قومی را براندازد نخست آن جمع را از هم پریشان و جدا سازد چو تنها کرد هریک را به تنهایی بدو تازد چنان اندازدش از پا که دیگر سرنیفرازد "محمّد حسین شهریار"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنياي دست ها از هر دنيايي بي وفاتـر است ... امـروز دست هـايت را مـي گيـرنـد ... قصه ي عـادت که شدي همان دست ها را بـرايـَت تکان مـي دهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز لذت بخش تر از این نیست که یک نفر احساست رو بفهمه , بدون اینکه بخوای به زور بهش حالی کنی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه جوون ایرانیه که 2000 تومن تو جیبش نداره تا گوشیه یه میلیونی شو شارژ کنه:)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل به دلم که ندادی پا به پایم که نیامدی  دست در دستم که نگذاشتی سر به سرم نگذار که قولش را به بیابان دادم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما با آدمها تصادفی برخورد نمیکنیم ............ هرکسی به دلیلی سر راهمان قرار میگیرد.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعر نمی گویم اعتراف می کنم به خاطرات دوران جنینی ام به ندامت موجودی که در حلق آویز کردن خودش با بند ناف تردید کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل همتون بسوزه تو فک فامیل ما دهه هشتادی ها و نودی ها همشون بچه های خوبین :D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســــــــــــــــــــلام مهربان "سین" را کشیدم که "سرد" "رد" بشود... آخر من یکی خیلی منتظر بهارم.... (احسان افتخاری)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف های دلم را انبار می کنم،  این روزها هر چه را انبار کنی... گرانتر می برند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز میمردند و فراموش می شدند آن هم آرام آرام... امروز چه زود از یاد رفته ایم ... بی آنکه بمیریم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها نشسته ام اما یادت امان به تنهایی ام نمیدهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مژده بدم... یه روز خوب میاد... ولی خیلی مونده... آره خوشه دلم....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسكار براى ليمو عمانى براى ايفاى نقش مكمل در *قرمه سبزى*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نمی‌كند گودال آبی كوچك باشی یا دریای بیكران ، زلال كه باشی آسمان در توست...