بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز تسلیم نشویم... معجزه هرروز رخ میدهد، "شاید فردا " روز ما باشد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الان شش ترمه درس خوندم چهار ترم مشروط شدم ؛ کدام گزینه نزدیک به من است ؟ مخروج ! !مجبور منحوص! !محبوس !مایوس! !محبوب مشمول! !مجروح

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت كلماتت را بالا ببر،نه صدايت را.اين باران است كه باعث رشد رشد گلها ميشود،نه رعـدوبـــرق...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب که نمیدانستم برای کدامیک از دردهایم گریه کنم کلی خندیدم! "صادق هدایت"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداییـــــــــــــــــــــــــــــــــــش آرایش بعضی از این دخترای توی خیابون ... . . . . . . . . . حال آدمو بهم می زنــــه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی را باید از گرگ آموخت و بس ... ! گرگ با همنوعانش شکار می کند ، خو می گیرد ، زندگی می کند ، ولی چنان به آنان بی اعتماد است که شب ، هنگام خواب با یک چشم باز می خوابد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز ك از خواب بيدار ميشم! ميبينم هنوز ، امروزه ... . . . . فردا آرزوست !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حرف راست میزنید فقط انسانهایی ازدستتان عصبانی می شوند که تمام زندگیشان بر دروغ استوار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یه پستی رو میذاری و کسی لایک نمیکنه مثل اینه که سر کلاس تیکه انداختی و کسی نخندیده!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش خدا روی بعضی از ادم ها با ماژیک قرمز علامت میگذاشت....تا ما بدونیم باید بیشتر مطالعشون کنیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: آفرین بر تو . . مرحبا که این قدر صبوری . . میتونی خودتو روزی 24 ساعت تحمل کنی ولی ما چند دیقه بیشتر نمی تونیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای معلمم تنگ شده انگار فقط برای او مهم بود حاضر باشم یا غایب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه همه نه هايي كه بايد ميگفتم و نگفتم . . . . . امروز بايد بگم غلـــــــــــــــــــــط كردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مطالعات انجام شده نشان می دهند89% بی وفایی ها به علت کمبود شارز است!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقای مجری: من دو ساعته دارم تو رو صدا می زنم . صدامو نشنیدی ؟ پسر عمه زا: چرا شنیدم آقای مجری: پس چرا نیومدی؟ پسر عمه زا: اهمیت ندادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای كاش علی شويم وعالی باشيم هم سفره كاسه سفالی باشيم  چون سکه به دست كودكی برق زنيم  نان آور سفره های خالی باشيم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز تسلیم نشویم... معجزه هرروز رخ میدهد، "شاید فردا " روز ما باشد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الان شش ترمه درس خوندم چهار ترم مشروط شدم ؛ کدام گزینه نزدیک به من است ؟ مخروج ! !مجبور منحوص! !محبوس !مایوس! !محبوب مشمول! !مجروح

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت كلماتت را بالا ببر،نه صدايت را.اين باران است كه باعث رشد رشد گلها ميشود،نه رعـدوبـــرق...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب که نمیدانستم برای کدامیک از دردهایم گریه کنم کلی خندیدم! "صادق هدایت"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداییـــــــــــــــــــــــــــــــــــش آرایش بعضی از این دخترای توی خیابون ... . . . . . . . . . حال آدمو بهم می زنــــه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی را باید از گرگ آموخت و بس ... ! گرگ با همنوعانش شکار می کند ، خو می گیرد ، زندگی می کند ، ولی چنان به آنان بی اعتماد است که شب ، هنگام خواب با یک چشم باز می خوابد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز ك از خواب بيدار ميشم! ميبينم هنوز ، امروزه ... . . . . فردا آرزوست !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حرف راست میزنید فقط انسانهایی ازدستتان عصبانی می شوند که تمام زندگیشان بر دروغ استوار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یه پستی رو میذاری و کسی لایک نمیکنه مثل اینه که سر کلاس تیکه انداختی و کسی نخندیده!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش خدا روی بعضی از ادم ها با ماژیک قرمز علامت میگذاشت....تا ما بدونیم باید بیشتر مطالعشون کنیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: آفرین بر تو . . مرحبا که این قدر صبوری . . میتونی خودتو روزی 24 ساعت تحمل کنی ولی ما چند دیقه بیشتر نمی تونیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای معلمم تنگ شده انگار فقط برای او مهم بود حاضر باشم یا غایب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه همه نه هايي كه بايد ميگفتم و نگفتم . . . . . امروز بايد بگم غلـــــــــــــــــــــط كردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مطالعات انجام شده نشان می دهند89% بی وفایی ها به علت کمبود شارز است!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقای مجری: من دو ساعته دارم تو رو صدا می زنم . صدامو نشنیدی ؟ پسر عمه زا: چرا شنیدم آقای مجری: پس چرا نیومدی؟ پسر عمه زا: اهمیت ندادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای كاش علی شويم وعالی باشيم هم سفره كاسه سفالی باشيم  چون سکه به دست كودكی برق زنيم  نان آور سفره های خالی باشيم