بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دلم نشستی ولی دو زانو !  معذب نباش ، برو عقب قشنگ تکیه بده ، پاهاتم دراز کن ،  این دل فقط جای توئه … . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردای واقعی؛ زیباترین دختر دنیا رو دوست ندارن اونا دختری رو دوست دارند که بتونه دنیاشون رو به زیباترین شکل بسازه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی دوباره خندیدن هم دل می خواهد که من ندارم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﻼً ﻧﺴﻞ ﻣـــﺎ، ﻧــﺴـﻞ ﺑـﯽ ﺍﻋﺼـﺎﺑــﯿـﻪ ، ﻓـﻘـﻂ ﻣـﯿـﺘـﻮﻧــﻪ ﺑــﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﺵ ﺯﻧـﺪﮔﯽ ﮐﻨــﻪ ، ﻫﺮ ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ﺑﺤﺜﻤﻮﻥ ﺷﺪ . . . |:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونی که براش مهم نیست عشقش قشنگ ترین موجود دنیا باشه فقط می خواد کسی کنارش باشه که بشه باهاش قشنگ ترین دنیا رو ساخت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـرگــها خوب بداننــد درایـن ایـل غریــب گر پـدر مرد, تفنـگ پـدری هست هنوز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاپلوسها تنها، همانند دوست هستند. همانطوري كه گرگ ها به سگ ها شباهت دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا باید بری جلوی بضیا وایستی ؛ لپشونُ بکشی بعد با لبخند بگی : عزیزم رو اعصابمی :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدها پیر میشوند/ نیست ونابودمیشوند/کسی دور میشه و میره/و کسی که میمونه با ارزش میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جواب میم مثل .... این داستان شبیه کلاس ما هست ازاد قایم شهر ما هم همین سوژه رو داشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت کنگر خوردن و لنگر انداختن است ، حضور خاطراتت در وجود من …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاغا من تا ديروز فكر ميكردم خيلي تنهام... ولي بعد روز تولدم... مطمئن شدم كه خيلي تنهام!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهايي يعني... اولين كسي كه روز تولدتو بهت تبريك ميگه... همراه اول باشه... :(((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاغا این ترم که شروع بشه باحاله ببینیم اونا که پراید داشتند په جوری رفتار میکنند روز شماری میکنم برم دانشگاه از نزدیک ببینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــدهکارتم دنـ ــیا اگه مـ ــردی بیا بگیر ازم مونده یه مشت عکس سیاه سفید یه مقداری خون چشمام وصله هنوز به چشمای اون یه احـ ــساس خوب !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﻫﯿﭻ ﺧﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﺗﻮﯼ ﺣﺴﺮﺕ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺻﺪﺍﯼ ﻧﻔﺲ ﭘﺪﺭ ﺧﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﻪ

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دلم نشستی ولی دو زانو !  معذب نباش ، برو عقب قشنگ تکیه بده ، پاهاتم دراز کن ،  این دل فقط جای توئه … . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردای واقعی؛ زیباترین دختر دنیا رو دوست ندارن اونا دختری رو دوست دارند که بتونه دنیاشون رو به زیباترین شکل بسازه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی دوباره خندیدن هم دل می خواهد که من ندارم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﻼً ﻧﺴﻞ ﻣـــﺎ، ﻧــﺴـﻞ ﺑـﯽ ﺍﻋﺼـﺎﺑــﯿـﻪ ، ﻓـﻘـﻂ ﻣـﯿـﺘـﻮﻧــﻪ ﺑــﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﺵ ﺯﻧـﺪﮔﯽ ﮐﻨــﻪ ، ﻫﺮ ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ﺑﺤﺜﻤﻮﻥ ﺷﺪ . . . |:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونی که براش مهم نیست عشقش قشنگ ترین موجود دنیا باشه فقط می خواد کسی کنارش باشه که بشه باهاش قشنگ ترین دنیا رو ساخت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـرگــها خوب بداننــد درایـن ایـل غریــب گر پـدر مرد, تفنـگ پـدری هست هنوز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاپلوسها تنها، همانند دوست هستند. همانطوري كه گرگ ها به سگ ها شباهت دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا باید بری جلوی بضیا وایستی ؛ لپشونُ بکشی بعد با لبخند بگی : عزیزم رو اعصابمی :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدها پیر میشوند/ نیست ونابودمیشوند/کسی دور میشه و میره/و کسی که میمونه با ارزش میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جواب میم مثل .... این داستان شبیه کلاس ما هست ازاد قایم شهر ما هم همین سوژه رو داشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت کنگر خوردن و لنگر انداختن است ، حضور خاطراتت در وجود من …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاغا من تا ديروز فكر ميكردم خيلي تنهام... ولي بعد روز تولدم... مطمئن شدم كه خيلي تنهام!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهايي يعني... اولين كسي كه روز تولدتو بهت تبريك ميگه... همراه اول باشه... :(((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاغا این ترم که شروع بشه باحاله ببینیم اونا که پراید داشتند په جوری رفتار میکنند روز شماری میکنم برم دانشگاه از نزدیک ببینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــدهکارتم دنـ ــیا اگه مـ ــردی بیا بگیر ازم مونده یه مشت عکس سیاه سفید یه مقداری خون چشمام وصله هنوز به چشمای اون یه احـ ــساس خوب !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﻫﯿﭻ ﺧﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﺗﻮﯼ ﺣﺴﺮﺕ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺻﺪﺍﯼ ﻧﻔﺲ ﭘﺪﺭ ﺧﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﻪ