بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺣﻘـﺎﯾﻖ ﮔــﺎﻫﻰ ﻭﻗﺘــﺎ ﺗﻮﻯ ﺷﻮﺧﻰ ﭘﯿــﺪﺍ ﻣﯿﺸﻪ !! ﺍﻣـﺎ ﺧﯿﻠﻰ ﺍﺣﻤــﻘﺎﻧﻪ ﺳﺖ ﺍﮔﻪ ﻓﻜــﺮ ﻛﻨﯿﻢ ﺁﺩﻣﻬـــــﺎ ﺗﻮﻯ ﺷﻮﺧﯽ ﻫﺎ ﺩﻟﺸـــﻮﻥ ﻧﻤﯿـــــﺸﻜﻦ ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻓﻘﻂ ﺭﻓﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﯼ ﺍﺷﮏ ﺩﻫﺪ … ﻓﻘﻂ ﺭﻓﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺭﻧﮓ ﺣﺴﺮﺕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ … ﻓﻘﻂ ﺭﻓﺖ … ﻓﻘﻂ ﺭﻓﺖ ﻭ ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺗﻮﯼ ﺩﻟﺶ ﮔﻔﺖ : ﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪﻡ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺮﺩﯼ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻫﯿﭻ ﺭﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﮔﻮﻝ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻇﺎﻫﺮﯼ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺭﯾﺪ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد دلم واسه خودم میسوزه  به فکر همه هستم ولی هیچ کس به فکرم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاری مردم دنیا دلشان درد نداشت هر کسی غصه ی اینکه چه میکرد نداشت چشمه ی سادگی از لطف زمین میجوشید خودمانیم زمین این همــــــه نامرد نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدان که جز با چشم دل نمی‌توان خوب دید آنچه اصل است، از دیده پنهان است . . . ای کاش من کور نبودم.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما به اندازه کمبودهاشون دیگران رو آزار میدن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭘُﺴﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ ﺻﺒﻮﺭ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺩﻻﺕ ﮐﯿﻪ : ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ : ﻗــﺎﺑــــــــــــــــــ ﻋﮑﺴــ ﭘـــﺪﺭ ﻭ ﻣـــﺎﺩﺭ ﺩﻟﻢ ﯾﻪ ﻫﻮﻭﻭﯾﯽ ﺭﯾﺨﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مرگ بیا ک زندگی مرا کشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه 1 وقت دلمو شکستی فدای سرت فقط با کفش بیا روش که شکسته هاش تو پات نره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها میگویند چون گرفتارند از خدا غافل اند اما نمیدانند چون از خدا غافل اند گرفتارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازطلا بودن پشیمان گشته ایم مرحمت فرموده مارا مس کنید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ؛ ﺍﺭﺯﺵِ ﺩﺭ ﺁﻏـﻮﺵ ﮐﺸﯿـﺪﻥ ﺑﺎﻟﺸـﺘﺖ ، ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺩﺭ ﺁﻏـﻮﺵ ﮐﺸﯿـﺪﻥ ﯾﮏ ﻧﺎﻣـﺮﺩﻩ ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حال خودم هم گریه ام نمی گیرد این روزها... نمی فهمم... باز سگ شده ام یا سنگ ...؟؟ :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بودنها دیر عادت کن و به نبودنها زود، آدمها نبودن را بهتر بلدند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش یه روزی میشد که هیچ جایی هیچ خونریزی و جنگ و ظلمی نمیشد نه به نژادی توهین میشد و نه دین و مذهبی زیر سوال میرفت دوست دارم دنیا رو اینجوری بسازم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺣﻘـﺎﯾﻖ ﮔــﺎﻫﻰ ﻭﻗﺘــﺎ ﺗﻮﻯ ﺷﻮﺧﻰ ﭘﯿــﺪﺍ ﻣﯿﺸﻪ !! ﺍﻣـﺎ ﺧﯿﻠﻰ ﺍﺣﻤــﻘﺎﻧﻪ ﺳﺖ ﺍﮔﻪ ﻓﻜــﺮ ﻛﻨﯿﻢ ﺁﺩﻣﻬـــــﺎ ﺗﻮﻯ ﺷﻮﺧﯽ ﻫﺎ ﺩﻟﺸـــﻮﻥ ﻧﻤﯿـــــﺸﻜﻦ ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻓﻘﻂ ﺭﻓﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﯼ ﺍﺷﮏ ﺩﻫﺪ … ﻓﻘﻂ ﺭﻓﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺭﻧﮓ ﺣﺴﺮﺕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ … ﻓﻘﻂ ﺭﻓﺖ … ﻓﻘﻂ ﺭﻓﺖ ﻭ ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺗﻮﯼ ﺩﻟﺶ ﮔﻔﺖ : ﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪﻡ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺮﺩﯼ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻫﯿﭻ ﺭﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﮔﻮﻝ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻇﺎﻫﺮﯼ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺭﯾﺪ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد دلم واسه خودم میسوزه  به فکر همه هستم ولی هیچ کس به فکرم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاری مردم دنیا دلشان درد نداشت هر کسی غصه ی اینکه چه میکرد نداشت چشمه ی سادگی از لطف زمین میجوشید خودمانیم زمین این همــــــه نامرد نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدان که جز با چشم دل نمی‌توان خوب دید آنچه اصل است، از دیده پنهان است . . . ای کاش من کور نبودم.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما به اندازه کمبودهاشون دیگران رو آزار میدن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭘُﺴﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ ﺻﺒﻮﺭ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺩﻻﺕ ﮐﯿﻪ : ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ : ﻗــﺎﺑــــــــــــــــــ ﻋﮑﺴــ ﭘـــﺪﺭ ﻭ ﻣـــﺎﺩﺭ ﺩﻟﻢ ﯾﻪ ﻫﻮﻭﻭﯾﯽ ﺭﯾﺨﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مرگ بیا ک زندگی مرا کشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه 1 وقت دلمو شکستی فدای سرت فقط با کفش بیا روش که شکسته هاش تو پات نره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها میگویند چون گرفتارند از خدا غافل اند اما نمیدانند چون از خدا غافل اند گرفتارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازطلا بودن پشیمان گشته ایم مرحمت فرموده مارا مس کنید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ؛ ﺍﺭﺯﺵِ ﺩﺭ ﺁﻏـﻮﺵ ﮐﺸﯿـﺪﻥ ﺑﺎﻟﺸـﺘﺖ ، ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺩﺭ ﺁﻏـﻮﺵ ﮐﺸﯿـﺪﻥ ﯾﮏ ﻧﺎﻣـﺮﺩﻩ ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حال خودم هم گریه ام نمی گیرد این روزها... نمی فهمم... باز سگ شده ام یا سنگ ...؟؟ :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بودنها دیر عادت کن و به نبودنها زود، آدمها نبودن را بهتر بلدند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش یه روزی میشد که هیچ جایی هیچ خونریزی و جنگ و ظلمی نمیشد نه به نژادی توهین میشد و نه دین و مذهبی زیر سوال میرفت دوست دارم دنیا رو اینجوری بسازم.