بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی تو کمی نزدیکتر بیا ، اما چیزی نگو بگذار فقط ، بگذار چشمهایمان این همه دوست داشتن ها را زیرنویس کنـــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازش پرسیدم چقدر منو دوست داری گفت به اندازه جوهر خودکارم. گفتم خیلی نامردی چون خودکارت یه روز تموم می شه. لبخند زد و گفت: خودکــــار مـــــن اصلـــــــا جـــــــوهـــــــر نــــــداره.......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا: من ایمان دارم... ایمان دارم به اینکه هر که دلش هوایی تو شود ، تو هوایش را داری....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﺎﺵ ﺩﻟﻬﺎ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﭘﺎﮎ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻔﺘﻦ " ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ" ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻧﺒﻮﺩ کــــﺎش:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین هدیه ایی که میتوان به کسی داد ؛ زمان است ! هنگامیکه برای یک نفر وقت میگذاری ، قسمتی از زندگیت را به او میدهی  که دیگر باز پس نمیگیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻌﺎﺭﻑ ﻛﻪ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ، ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻓﺪﺍﻯ ﺳﺮﺕ، ﻳﻪ ﺧﺎﻙ ﺑﺮ ﺳﺮﺕ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﺘﺮ ﻭ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻩ ....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعا” به مامان و بابام حسودیم میشه!!! چون من هیچوقت نمیتونم بچه ای به باحالیه بچه ی اونا داشته باشم… به فانتزیام قسم….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض می کنم! زمانی که یادم می افتد قرار است روزی برایم خاطره شوی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در راه تو بی اراده رفتن خوب است / در چشم تو بی افاده رفتن خوب است جایی که همه فکر سواری هستند / دنبال دلم پیاده رفتن خوب است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار ازدست برود..... هرانچه که به التماس الوده باشد حتی(زندگی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعداد آدم‌های بی‌استعداد خیلی کمه اما تعداد آدم‌هایی که نمی‌دونن چه استعدادی دارن خیلی زیاده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی اوقات سرنوشت ما بسته به یک نه است،که ما آن را از خود دریغ می کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادش بخير...وقتي اون دوران برنامه طنزشو ديديم اين شعرش شده بود ورد زبونمون.. داداشي كاكاشي/ورزش كني بشاشي ما اهل چين و واچين/فراري ايم از ماشين پياده رام مي ريم/ورزش مي كنيم هم چين!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ... تنهائی رفتار است ... ، وضعیت نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه وقت باریده ای امابه سرزمین دیگری بی انصاف! من اگرسنگ هم بودم به لطافت کمی باران احتیاج داشتم.✓

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺁﺩﻣـــــﻬﺎ ... ﻣﺜـــﻞ ﻣـــﻮﺑـــﺎﯾﻞ ﻫﺎ ، " Low Battery " ﻧــــﺪﺍﺭﻧﺪ ... ﺍﮐﺜــــﺮﺍ ﺑـــﺪﻭﻥ ﺍﺧـــﻄﺎﺭ ﻗﺒﻠـــﯽ ... ﻭ ﺧـــــﯿﻠﯽ ﻧــــــﺎﮔـــــﻪــﺎﻧﯽ ... ﺗـــﻤـــﺎﻡ ﻣﯿـــﺸـــﻮﻧـــــﺪ !!!...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی تو کمی نزدیکتر بیا ، اما چیزی نگو بگذار فقط ، بگذار چشمهایمان این همه دوست داشتن ها را زیرنویس کنـــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازش پرسیدم چقدر منو دوست داری گفت به اندازه جوهر خودکارم. گفتم خیلی نامردی چون خودکارت یه روز تموم می شه. لبخند زد و گفت: خودکــــار مـــــن اصلـــــــا جـــــــوهـــــــر نــــــداره.......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا: من ایمان دارم... ایمان دارم به اینکه هر که دلش هوایی تو شود ، تو هوایش را داری....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﺎﺵ ﺩﻟﻬﺎ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﭘﺎﮎ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻔﺘﻦ " ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ" ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻧﺒﻮﺩ کــــﺎش:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین هدیه ایی که میتوان به کسی داد ؛ زمان است ! هنگامیکه برای یک نفر وقت میگذاری ، قسمتی از زندگیت را به او میدهی  که دیگر باز پس نمیگیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻌﺎﺭﻑ ﻛﻪ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ، ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻓﺪﺍﻯ ﺳﺮﺕ، ﻳﻪ ﺧﺎﻙ ﺑﺮ ﺳﺮﺕ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﺘﺮ ﻭ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻩ ....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعا” به مامان و بابام حسودیم میشه!!! چون من هیچوقت نمیتونم بچه ای به باحالیه بچه ی اونا داشته باشم… به فانتزیام قسم….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض می کنم! زمانی که یادم می افتد قرار است روزی برایم خاطره شوی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در راه تو بی اراده رفتن خوب است / در چشم تو بی افاده رفتن خوب است جایی که همه فکر سواری هستند / دنبال دلم پیاده رفتن خوب است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار ازدست برود..... هرانچه که به التماس الوده باشد حتی(زندگی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعداد آدم‌های بی‌استعداد خیلی کمه اما تعداد آدم‌هایی که نمی‌دونن چه استعدادی دارن خیلی زیاده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی اوقات سرنوشت ما بسته به یک نه است،که ما آن را از خود دریغ می کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادش بخير...وقتي اون دوران برنامه طنزشو ديديم اين شعرش شده بود ورد زبونمون.. داداشي كاكاشي/ورزش كني بشاشي ما اهل چين و واچين/فراري ايم از ماشين پياده رام مي ريم/ورزش مي كنيم هم چين!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ... تنهائی رفتار است ... ، وضعیت نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه وقت باریده ای امابه سرزمین دیگری بی انصاف! من اگرسنگ هم بودم به لطافت کمی باران احتیاج داشتم.✓

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺁﺩﻣـــــﻬﺎ ... ﻣﺜـــﻞ ﻣـــﻮﺑـــﺎﯾﻞ ﻫﺎ ، " Low Battery " ﻧــــﺪﺍﺭﻧﺪ ... ﺍﮐﺜــــﺮﺍ ﺑـــﺪﻭﻥ ﺍﺧـــﻄﺎﺭ ﻗﺒﻠـــﯽ ... ﻭ ﺧـــــﯿﻠﯽ ﻧــــــﺎﮔـــــﻪــﺎﻧﯽ ... ﺗـــﻤـــﺎﻡ ﻣﯿـــﺸـــﻮﻧـــــﺪ !!!...