بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا با هم حرف بزنیم... درد دل های داغت همه چیز را درخود حل میکند... مشکلات که دیگر چیزی نیست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـکـی از فـانـتـزیـام ایــنه مــوقـعی کــه دارم انـتـخاب واحــد مـــیکــنم واســه دانشـــگاه هـــیــچ کـــدوم از کــلاسا بــا هــم تــداخل نــداشــته باشــه راحـــت بــتونم انــتخاب واحـــد کـــنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻭﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺮﯾﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﯾﮏ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻨﻨﺪ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز خوب میاد که ؛ . . . . .. . لامصب انقد روز خوب نداشتیم, طرز استفادش یادمون رفته... :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دنیا یک بار هم که شده بازیش را به ما می باخت مگر چه لذتی دارد این بردهای تکراری برایش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار عشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو با کسی. نلسون ماندلا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود فریبی به این صورت بیان شده است که انگار روی وزنه ای ایستاده اید تا خود را وزن کنید، در حالی که شکمتان را تو داده اید. چارلز استیون هامبی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قابل توجه دوستان، درسته قيمت ماشين بالا رفته مخصوصا توليد داخليا،ولي امنيتش همونه خواهشا جوگيرنشين ومراعات كنين...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تن من زخمی است... یک خراش کمتر یا بیشتر!!!! چه فرقی دارد راحت باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می روم دور از تو با دنیای خود خلوت کنم تا که شاید من به این بیگانگی عادت کنم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما خانوادگی قرار گذاشتیم امسال عید با تخمه از مهمونهامون پذیرایی کنی بعد هرکی بچه خوبی بود و تخمه نخورد یه پسته بهش جایزه بدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺁﺩﻣﺎ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺎ " ﻋﺸﻘﺎﺷﻮﻥ " ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ " ﻣﻨﺎﻓﻌﺸﻮﻥ " ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﯿﮑﻨﻦ :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﻮﺍﺑﻬﺎﯼ ﺧﻮﺷﻤﻮﻥ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﯿﺸﻦ ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺍﺑﻬﺎﯼ ﺑﺪﻣﻮﻥ ﭼﻨﺪﺑﺎﺭ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯿﺸﻦ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺑﺎﺭﻡ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﯿﺴﺘﻦ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معذرت خواهی همیشه به این معنا نیس که تو اشتباه کردی و حق با یکی دیگس، معذرت خواهی یعنی: اون رابطه بیشتر از غرورت برات ارزش داره!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک‌هاي مادر , ...مرواريد شده است در صدف چشمانش دکترها اسمش را گذاشته‌اند آب مرواريد! حرف‌ها دارد چشمان مادر ؛ گويي زيرنويس فارسي دارد دستانش را نوازش مي کنم داستاني دارد دستانش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز رفتم کفش بگیرم وایسادم پشت ویترین به فروشنده گفتم: آقا اون چنده؟ کفش رو ورداشت گذاشت تو کیسه گفت: 70 تومن مبارکت باشه!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا با هم حرف بزنیم... درد دل های داغت همه چیز را درخود حل میکند... مشکلات که دیگر چیزی نیست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـکـی از فـانـتـزیـام ایــنه مــوقـعی کــه دارم انـتـخاب واحــد مـــیکــنم واســه دانشـــگاه هـــیــچ کـــدوم از کــلاسا بــا هــم تــداخل نــداشــته باشــه راحـــت بــتونم انــتخاب واحـــد کـــنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻭﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺮﯾﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﯾﮏ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻨﻨﺪ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز خوب میاد که ؛ . . . . .. . لامصب انقد روز خوب نداشتیم, طرز استفادش یادمون رفته... :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دنیا یک بار هم که شده بازیش را به ما می باخت مگر چه لذتی دارد این بردهای تکراری برایش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار عشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو با کسی. نلسون ماندلا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود فریبی به این صورت بیان شده است که انگار روی وزنه ای ایستاده اید تا خود را وزن کنید، در حالی که شکمتان را تو داده اید. چارلز استیون هامبی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قابل توجه دوستان، درسته قيمت ماشين بالا رفته مخصوصا توليد داخليا،ولي امنيتش همونه خواهشا جوگيرنشين ومراعات كنين...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تن من زخمی است... یک خراش کمتر یا بیشتر!!!! چه فرقی دارد راحت باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می روم دور از تو با دنیای خود خلوت کنم تا که شاید من به این بیگانگی عادت کنم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما خانوادگی قرار گذاشتیم امسال عید با تخمه از مهمونهامون پذیرایی کنی بعد هرکی بچه خوبی بود و تخمه نخورد یه پسته بهش جایزه بدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺁﺩﻣﺎ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺎ " ﻋﺸﻘﺎﺷﻮﻥ " ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ " ﻣﻨﺎﻓﻌﺸﻮﻥ " ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﯿﮑﻨﻦ :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﻮﺍﺑﻬﺎﯼ ﺧﻮﺷﻤﻮﻥ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﯿﺸﻦ ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺍﺑﻬﺎﯼ ﺑﺪﻣﻮﻥ ﭼﻨﺪﺑﺎﺭ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯿﺸﻦ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺑﺎﺭﻡ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﯿﺴﺘﻦ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معذرت خواهی همیشه به این معنا نیس که تو اشتباه کردی و حق با یکی دیگس، معذرت خواهی یعنی: اون رابطه بیشتر از غرورت برات ارزش داره!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک‌هاي مادر , ...مرواريد شده است در صدف چشمانش دکترها اسمش را گذاشته‌اند آب مرواريد! حرف‌ها دارد چشمان مادر ؛ گويي زيرنويس فارسي دارد دستانش را نوازش مي کنم داستاني دارد دستانش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز رفتم کفش بگیرم وایسادم پشت ویترین به فروشنده گفتم: آقا اون چنده؟ کفش رو ورداشت گذاشت تو کیسه گفت: 70 تومن مبارکت باشه!