بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خشم زن مانند الماس است می درخشد اما نمی سوزاند رابیندرانات تاگور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــنـجـــــــا … دَســت هَــر کــَـس را کـِـه مـیـگـیــــری بــَرای {بـلـنــــد شـــدن} آمـــاده مــی شـَـــوَد بــَرای {ســـوار شــــدن} … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یادم بده ،یادم باشه ، یادت باشم..... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیادی خوبی نکنید!! انسان است و فراموش کار از تنهاییش که در بیاید تنهاییت را دور میریزد پشت میکند به تو و به گذشته اش  حتی زمانی میرسد که به تو میگوید شما!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی گریه ی مختصریست... مثل یک فنجان چای... و کنارش عشق است... مثل یک حبه قند... زندگی را با عشق نوش جان باید کرد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دلمان بخواهد،چه دلمان نخواهد. خدا یک وقت هایی دلش نمیخواهد، ما چیزی را که دلمان میخواهد، داشته باشیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهاي ساده را دوست دارم. همان ها که بدی هيچ کس را باور ندارند. همان ها که برای همه لبخند دارند. آدم های ساده را دوست دارم. بوی ناب “آدمیّت” مي دهند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر است خلوتم از یاد عاشقانه ی او / گرفته باز دل کوچکم بهانه ی او نسیم رهگذر این بار هم نیاورده / به دست قاصدکی نامه با نشانه ی او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه همه بچه لزوریها که کد شهرشون 021 شده ولی نمیگن بچه تهرونیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد! هر پس مونده‌ای که‌ من زمین میندازم قامت یه‌ نفرو خم میکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منشأ هر کار بزرگی زن است ، زن کتابی است که جز به مهر و محبت خوانده نمی شود لامارتین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن شاد، زنی نیست که هیچگونه نگرانی ندارد زن شاد، زنی است که نگرانی دارد، ولی نمی‌گذارد نگرانی‌ها او را شکست دهند.  ورلی سیلز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي يكي به ديگري پشت ميكنه تازه قلباشون تو يه راستا قرار ميگيرن اين يعني دلاشون با همه (از خودم بودا)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انشاءالله و به ياری حق تعالی و به كوری چشم دشمنان ، به جای آجيل و پسته عيد امسال ما قراره از "چس فيل " استفاده کنیم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دنیای عجیبی!!!!!!!! همه می گویند حرف دلت را بزن  اما هر وقت حرف دلم را زدم دل همه را زدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است حرفت را نفهمند سخت تراین است که حرفت را اشتباهی بفهمند حالا میفهمم که خدا چه رنجی میکشد وقتی این همه آدم حرفش را نفهمیدند هیچ اشتباهی هم فهمیده اند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خشم زن مانند الماس است می درخشد اما نمی سوزاند رابیندرانات تاگور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــنـجـــــــا … دَســت هَــر کــَـس را کـِـه مـیـگـیــــری بــَرای {بـلـنــــد شـــدن} آمـــاده مــی شـَـــوَد بــَرای {ســـوار شــــدن} … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یادم بده ،یادم باشه ، یادت باشم..... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیادی خوبی نکنید!! انسان است و فراموش کار از تنهاییش که در بیاید تنهاییت را دور میریزد پشت میکند به تو و به گذشته اش  حتی زمانی میرسد که به تو میگوید شما!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی گریه ی مختصریست... مثل یک فنجان چای... و کنارش عشق است... مثل یک حبه قند... زندگی را با عشق نوش جان باید کرد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دلمان بخواهد،چه دلمان نخواهد. خدا یک وقت هایی دلش نمیخواهد، ما چیزی را که دلمان میخواهد، داشته باشیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهاي ساده را دوست دارم. همان ها که بدی هيچ کس را باور ندارند. همان ها که برای همه لبخند دارند. آدم های ساده را دوست دارم. بوی ناب “آدمیّت” مي دهند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر است خلوتم از یاد عاشقانه ی او / گرفته باز دل کوچکم بهانه ی او نسیم رهگذر این بار هم نیاورده / به دست قاصدکی نامه با نشانه ی او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه همه بچه لزوریها که کد شهرشون 021 شده ولی نمیگن بچه تهرونیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد! هر پس مونده‌ای که‌ من زمین میندازم قامت یه‌ نفرو خم میکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منشأ هر کار بزرگی زن است ، زن کتابی است که جز به مهر و محبت خوانده نمی شود لامارتین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن شاد، زنی نیست که هیچگونه نگرانی ندارد زن شاد، زنی است که نگرانی دارد، ولی نمی‌گذارد نگرانی‌ها او را شکست دهند.  ورلی سیلز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي يكي به ديگري پشت ميكنه تازه قلباشون تو يه راستا قرار ميگيرن اين يعني دلاشون با همه (از خودم بودا)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انشاءالله و به ياری حق تعالی و به كوری چشم دشمنان ، به جای آجيل و پسته عيد امسال ما قراره از "چس فيل " استفاده کنیم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دنیای عجیبی!!!!!!!! همه می گویند حرف دلت را بزن  اما هر وقت حرف دلم را زدم دل همه را زدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است حرفت را نفهمند سخت تراین است که حرفت را اشتباهی بفهمند حالا میفهمم که خدا چه رنجی میکشد وقتی این همه آدم حرفش را نفهمیدند هیچ اشتباهی هم فهمیده اند