بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام خستگیهایت را یکجا می خرم تو فقط قول بده صدای خنده هایت را به کسی نفروشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها من خدای سکوت شده ام  خفقان گرفته ام تا آرامش اهالی دنیا خط خطی نشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچی زنگ میزنم به گوشیت یه صدایی میگه : مشترکی که به یادشی تو رو فراموش کرده ! راست میگه ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی تکرار فرداهای ماست می رسد روزی که فردا نیستیم آنچه می ماند فقط نقش نکوست نقش ها می ماندو ما نیستیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط باش  همين كه هستي كافيست دورازمن بدون من .  چهفرقي ميكند؟ گل ميخري خوب است ! براي من نيست؟نباشد! همين كه رختمان زير يك آفتاب پهن مي شود كافيست! دلخوشم به اين حماقت شيرين....!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کسی برای خودش خیابانی دارد کوچه ای کافی شاپی و شاید  "عطری"  که بعد از سالها خاطراتش... گلویش را "چنگ" میزند... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دود سیگارم را بگیر و به عرش برو و اگر انجا خدایی را دیدی بپرس که چرا پسری سالهاست پشت پنجره دیوانه شده؛؛؛!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدام گفتی خیالت تخت من وفادارم؛ خیالت تخت.... و من چه ساده لوحانه خیالم را تختی کردم برای عشق  بازی تو با دیگری ..................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راســــتـــــــش را بــــــگـــــــو : نــــکــــنــــد تــــو هـــمـــــان “ایـــــن نــــیـــــز” هــــســــتـــــی کـــــه هــــمـــــیــشــــه مــــی گــــــذری . . . ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مواظب چشم هایت باش به هرچیزی نگاه نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادما شبیه بندبازایی شدن که با گفتن حرفایی که عکس عملشونه تعادلشونو حفظ می کنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا يكي داشت باهام حرف ميزد پريدم بين حرفش گفت گل كه لگد نميكنم ميخواستم بگم شكرميون كلامت گفتم شكرميون گلت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر/دختر فلانی ، کیست ؟ پسری/دختری خوشتیپ ، خوش لباس و تحصیل کرده ، مودب و با نظم که به پدر و مادرش خیلی احترام میزاره ؛ سر کار میره و خوش به سعادت پدر و مادرش که از بچه شانس آوردن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرمان خواهی انسان،مستلزم صبر بر رنج هاست.پس برادر خوبم!برای جانبازی در راه آرمان ها،یاد بگیر که در این سیّاره ی رنج،صبورترین انسان ها باشی.  شهید آوینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر آنست که بمیری،پیش از آن که بمیرانندت و مبدأ و منشأ حیات،آنانند که چنین مرده اند!  شهید آوینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوراحت ازمن گذشت اگرخداهم ازاوراحت بگذرد  قیامت رامن به پا میکنم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام خستگیهایت را یکجا می خرم تو فقط قول بده صدای خنده هایت را به کسی نفروشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها من خدای سکوت شده ام  خفقان گرفته ام تا آرامش اهالی دنیا خط خطی نشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچی زنگ میزنم به گوشیت یه صدایی میگه : مشترکی که به یادشی تو رو فراموش کرده ! راست میگه ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی تکرار فرداهای ماست می رسد روزی که فردا نیستیم آنچه می ماند فقط نقش نکوست نقش ها می ماندو ما نیستیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط باش  همين كه هستي كافيست دورازمن بدون من .  چهفرقي ميكند؟ گل ميخري خوب است ! براي من نيست؟نباشد! همين كه رختمان زير يك آفتاب پهن مي شود كافيست! دلخوشم به اين حماقت شيرين....!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کسی برای خودش خیابانی دارد کوچه ای کافی شاپی و شاید  "عطری"  که بعد از سالها خاطراتش... گلویش را "چنگ" میزند... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دود سیگارم را بگیر و به عرش برو و اگر انجا خدایی را دیدی بپرس که چرا پسری سالهاست پشت پنجره دیوانه شده؛؛؛!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدام گفتی خیالت تخت من وفادارم؛ خیالت تخت.... و من چه ساده لوحانه خیالم را تختی کردم برای عشق  بازی تو با دیگری ..................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راســــتـــــــش را بــــــگـــــــو : نــــکــــنــــد تــــو هـــمـــــان “ایـــــن نــــیـــــز” هــــســــتـــــی کـــــه هــــمـــــیــشــــه مــــی گــــــذری . . . ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مواظب چشم هایت باش به هرچیزی نگاه نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادما شبیه بندبازایی شدن که با گفتن حرفایی که عکس عملشونه تعادلشونو حفظ می کنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا يكي داشت باهام حرف ميزد پريدم بين حرفش گفت گل كه لگد نميكنم ميخواستم بگم شكرميون كلامت گفتم شكرميون گلت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر/دختر فلانی ، کیست ؟ پسری/دختری خوشتیپ ، خوش لباس و تحصیل کرده ، مودب و با نظم که به پدر و مادرش خیلی احترام میزاره ؛ سر کار میره و خوش به سعادت پدر و مادرش که از بچه شانس آوردن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرمان خواهی انسان،مستلزم صبر بر رنج هاست.پس برادر خوبم!برای جانبازی در راه آرمان ها،یاد بگیر که در این سیّاره ی رنج،صبورترین انسان ها باشی.  شهید آوینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر آنست که بمیری،پیش از آن که بمیرانندت و مبدأ و منشأ حیات،آنانند که چنین مرده اند!  شهید آوینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوراحت ازمن گذشت اگرخداهم ازاوراحت بگذرد  قیامت رامن به پا میکنم...