بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا مرگ مغزی شدن انگار ! هر روز قلبشون رو اهدا میکنن به یکی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتي همه مرده شورا كه مهندس يا دكتر ياهرچي ديگه باشي اخرش واسه رفتن به اون دنيا بايد از زيردست اونا رد شي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خاص “من” شما هستید.. چرا که من هر چه که برای “او” نوشتم.. خواند و خندید و باور نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی خوام در بدر پیچ و خم این جاده شم واسه آتیش همه یه هیزم آماده شم یا یه موجود کم و خالیه پر افاده شم وایسا دنیا وایسا دنیا من میخوام پیاده شم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دعا میکنم دوس دارم همه امین بگین... خدایا به بزرگیت قسم میدم...تو این روزای باقی مونده تا عید هیچ پدر و مادری رو شرمنده بچه هاش نکن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخم زتدگیم تویی همه به زخماشون دستمال میبندند اما من به زخمام دل بستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازار سنگ فروشها کجاست؟به دنبال سنگی کمیاب میگردم  آیا سنگ صبور هم میفروشند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ممکن از ناممکن پرسید:خانه ات کجاست؟پاسخ داد در رویاهای یک ناتوان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ... بهار دارد می آید ... ترس َم امّا از نرفتن ِ زمستان است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاصدکهای امروزه هم هرزه شده اند... فوتشان که میکنی با ارزویت لاس میزنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت برایم همانند قصه ی سیگار پیرمردیست ک سالهاست میگوید نخ اخر است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ پروازی به خاطر دلتنگی مسافرش لغو نمیشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از گریه های امروزم ساده بگذر … قول شرف میدهم روزیبه سادگی به گریه ات بیاندازم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصمیم گرفته ام آدم باشــم دیگر ، یک بار حوا شــدم برای هفـت پشتم بـس بود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق داغی است که تا مرگ نیاید نرود.هرکه بر چهره از این داغ نشانی دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نام کسی نخوانده ام الا تو / با هیچ کسی نمانده ام الا تو عید آمد و من خانه تکانی کردم / از دل همه را تکانده ام الا تو

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا مرگ مغزی شدن انگار ! هر روز قلبشون رو اهدا میکنن به یکی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتي همه مرده شورا كه مهندس يا دكتر ياهرچي ديگه باشي اخرش واسه رفتن به اون دنيا بايد از زيردست اونا رد شي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خاص “من” شما هستید.. چرا که من هر چه که برای “او” نوشتم.. خواند و خندید و باور نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی خوام در بدر پیچ و خم این جاده شم واسه آتیش همه یه هیزم آماده شم یا یه موجود کم و خالیه پر افاده شم وایسا دنیا وایسا دنیا من میخوام پیاده شم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دعا میکنم دوس دارم همه امین بگین... خدایا به بزرگیت قسم میدم...تو این روزای باقی مونده تا عید هیچ پدر و مادری رو شرمنده بچه هاش نکن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخم زتدگیم تویی همه به زخماشون دستمال میبندند اما من به زخمام دل بستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازار سنگ فروشها کجاست؟به دنبال سنگی کمیاب میگردم  آیا سنگ صبور هم میفروشند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ممکن از ناممکن پرسید:خانه ات کجاست؟پاسخ داد در رویاهای یک ناتوان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ... بهار دارد می آید ... ترس َم امّا از نرفتن ِ زمستان است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاصدکهای امروزه هم هرزه شده اند... فوتشان که میکنی با ارزویت لاس میزنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت برایم همانند قصه ی سیگار پیرمردیست ک سالهاست میگوید نخ اخر است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ پروازی به خاطر دلتنگی مسافرش لغو نمیشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از گریه های امروزم ساده بگذر … قول شرف میدهم روزیبه سادگی به گریه ات بیاندازم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصمیم گرفته ام آدم باشــم دیگر ، یک بار حوا شــدم برای هفـت پشتم بـس بود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق داغی است که تا مرگ نیاید نرود.هرکه بر چهره از این داغ نشانی دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نام کسی نخوانده ام الا تو / با هیچ کسی نمانده ام الا تو عید آمد و من خانه تکانی کردم / از دل همه را تکانده ام الا تو