بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگران میپرسند: بیداری ؟!! آری بی"دار"م ... چراکه اگر "دار"ی داشتم، یا قالیه زندگیم را خودم می بافتم یا زندگیم را به "دار" می آویختم و خلاص... پس ... بی"دار" بی"دار"م

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزای سخت که بگذره، میرم میزنم سرشونه خدا و میگم: حال کردی جنبه رو ... ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم از غصه ها برایش میگفتم، فکر کرد قصه است ... خوابش برد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرت که از پل گذشت مارو فراموش کردی ... اما بدون اونطرف پل همسفرت و یارت فقط یه خره ... بش تکیه نکنی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب منو کاروانسرا فرض کردی که سرتو میندازی میای و میری یا قلب خودتو که هرکس رو راه میدی و بعد مدتی میندازیش بیرون؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لازم به ذکر است که افق در ایام عید مسدود می باشد  لطفاً به کوچۀ علی چپ مراجعه کنید. با تشکر.... مدیریت افق کشور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقـــب حــــرف هایتـــان باشیـــد ... وقــــتی زده شدنـــــد فقـــــط قابـــــل بخشش هستنـــد, نـــــــــــه فرامــــــوش شــــــدن ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا مثل شهربازی شده ، جایزه بازی با آدما ، یه عروسک دیگست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید کنار تو بودن آرامشی داشته باشد ؛اما هیچگاه آینده ای ندارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا دو روز است: یك روز با تو و یك روز علیه تو روزی كه با توست مغرور مشو و روزی كه علیه توست مایوس نشو چرا كه هر دو پایان پذیرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما گاهی وقتا حرفای دلشون رو شوخی شوخی میزنن .به شوخی هم نگو میروم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که شخصا دوست ندارم کتونی خیلی نو بپوشم .... مخصوصا ایام عید ... . قبلش باید آب بندیش کنم .... شمارو نمیدونم .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی سوادان قرن 21 کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند یا بنویسند ،  بلکه کسانی هستند که نمی توانند آموخته های کهنه را دور بریزند و دوباره بیاموزند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میزنی به صحرای کربلا شربت امام حسینی هم دیگردلم را خنک نمی کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدهکارهیچکس نیستم جزخویش وتمام عمرحق خود را بالا کشیده ام کلاهبرداری فراری که سالهاست دنبال خویش میدود تااز خدای درونش حلالیت بطلبد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی رؤیایی را دوست دارم ولی از زندگی در رؤیا متنفرم!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگران میپرسند: بیداری ؟!! آری بی"دار"م ... چراکه اگر "دار"ی داشتم، یا قالیه زندگیم را خودم می بافتم یا زندگیم را به "دار" می آویختم و خلاص... پس ... بی"دار" بی"دار"م

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزای سخت که بگذره، میرم میزنم سرشونه خدا و میگم: حال کردی جنبه رو ... ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم از غصه ها برایش میگفتم، فکر کرد قصه است ... خوابش برد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرت که از پل گذشت مارو فراموش کردی ... اما بدون اونطرف پل همسفرت و یارت فقط یه خره ... بش تکیه نکنی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب منو کاروانسرا فرض کردی که سرتو میندازی میای و میری یا قلب خودتو که هرکس رو راه میدی و بعد مدتی میندازیش بیرون؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لازم به ذکر است که افق در ایام عید مسدود می باشد  لطفاً به کوچۀ علی چپ مراجعه کنید. با تشکر.... مدیریت افق کشور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقـــب حــــرف هایتـــان باشیـــد ... وقــــتی زده شدنـــــد فقـــــط قابـــــل بخشش هستنـــد, نـــــــــــه فرامــــــوش شــــــدن ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا مثل شهربازی شده ، جایزه بازی با آدما ، یه عروسک دیگست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید کنار تو بودن آرامشی داشته باشد ؛اما هیچگاه آینده ای ندارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا دو روز است: یك روز با تو و یك روز علیه تو روزی كه با توست مغرور مشو و روزی كه علیه توست مایوس نشو چرا كه هر دو پایان پذیرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما گاهی وقتا حرفای دلشون رو شوخی شوخی میزنن .به شوخی هم نگو میروم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که شخصا دوست ندارم کتونی خیلی نو بپوشم .... مخصوصا ایام عید ... . قبلش باید آب بندیش کنم .... شمارو نمیدونم .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی سوادان قرن 21 کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند یا بنویسند ،  بلکه کسانی هستند که نمی توانند آموخته های کهنه را دور بریزند و دوباره بیاموزند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میزنی به صحرای کربلا شربت امام حسینی هم دیگردلم را خنک نمی کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدهکارهیچکس نیستم جزخویش وتمام عمرحق خود را بالا کشیده ام کلاهبرداری فراری که سالهاست دنبال خویش میدود تااز خدای درونش حلالیت بطلبد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی رؤیایی را دوست دارم ولی از زندگی در رؤیا متنفرم!