بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تو دیدی و چیزی نگفتی!اما مردم ندیدن و فریاد زدن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها اینقدر بزرگ شدن وباغرور روی زمین راه میرن که انگاری بزرگتر از کوهن وضرب المثل کوه به کوه نمی رسه آدم به آدم میرسه رو باید نوشت: کاش این سری کوه به آدم برسه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غربت یعنی به دنبالِ کسی گشتن و همه را شبیه او دیدن همه را با او مقایسه کردن و به همه لبخند زدن و پیش ِ همه بغض کردن و باز و همیشه به دنبال او گشتن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــــدایا آنقدر خرابم که هیچ مرهمی آرامم نمیکند مرا در آغوش خود بگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که در جاده عشق ماندن عاشقتر از کسانی هستند که چند بار این راه را طی کردنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی برای پرش های بزرگ لازم است چند قدمی به عقب برگردیم. ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذار دیگران نام تو را بدانند،همین زلال بیکران چشمانت برای پچ پچ هزارساله آنان کافیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت چنده؟ قدیم یا جدید؟ از امروز تا 2 ماه آینده پر کاربرد‌ترین سوال تو ایران...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها ته نشین شده ام در خودم حس نرسیدن دارم به فردای با تو بودن ها بلیط دنیایی بودنم برگشت خورده همین دو روز را با من سر کن مسافرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی میدونه دوسش داری ، یکی میدونه دوسش نداری بیچاره اون که فکر میکنه دوسش داری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و.... هر آغـــــــــازی پــــایــــــــــانــــــــی دارد!! مهم چگونه آغاز کردن  و چگونه به پایان بردن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد گرفتـــه ام انسان مدرنی باشــــم و هر بار که دلتنــگ میشوم بـه جای بغـض و اشــــک تنها به این جمله اکتفا کنم که هوای بـد ایــن روزها آدم را افسـرده میکنـد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا خـــیلی ســـخته اونــــی کــه دوســـتش داری بـــدون دلیـــل از پـــیشت بــره و هــیچوقت دیگه نبینیش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام حقايق سه مرحله را پشت سرگذاشته‌اند: اول، مورد تمسخر واقع شده‌اند. دوم، به شدت با آنها مخالفت شده است. سوم، به عنوان يک چيز بديهي پذيرفته شده‌اند. آرتور شوينهاور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخص صبور پيروزي را از دست نمي دهد و عاقبت به پيروزي مي رسد اگر چه زماني طولاني بر او بگذرد . امام علي عليه السلام 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو چيزها را مي بيني و مي پرسي: چرا؟ من خواب چيزهائي را که وجود ندارند مي بينم و مي گويم: چرا که نه؟ جرج برنارد شاو

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تو دیدی و چیزی نگفتی!اما مردم ندیدن و فریاد زدن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها اینقدر بزرگ شدن وباغرور روی زمین راه میرن که انگاری بزرگتر از کوهن وضرب المثل کوه به کوه نمی رسه آدم به آدم میرسه رو باید نوشت: کاش این سری کوه به آدم برسه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غربت یعنی به دنبالِ کسی گشتن و همه را شبیه او دیدن همه را با او مقایسه کردن و به همه لبخند زدن و پیش ِ همه بغض کردن و باز و همیشه به دنبال او گشتن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــــدایا آنقدر خرابم که هیچ مرهمی آرامم نمیکند مرا در آغوش خود بگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که در جاده عشق ماندن عاشقتر از کسانی هستند که چند بار این راه را طی کردنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی برای پرش های بزرگ لازم است چند قدمی به عقب برگردیم. ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذار دیگران نام تو را بدانند،همین زلال بیکران چشمانت برای پچ پچ هزارساله آنان کافیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت چنده؟ قدیم یا جدید؟ از امروز تا 2 ماه آینده پر کاربرد‌ترین سوال تو ایران...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها ته نشین شده ام در خودم حس نرسیدن دارم به فردای با تو بودن ها بلیط دنیایی بودنم برگشت خورده همین دو روز را با من سر کن مسافرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی میدونه دوسش داری ، یکی میدونه دوسش نداری بیچاره اون که فکر میکنه دوسش داری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و.... هر آغـــــــــازی پــــایــــــــــانــــــــی دارد!! مهم چگونه آغاز کردن  و چگونه به پایان بردن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد گرفتـــه ام انسان مدرنی باشــــم و هر بار که دلتنــگ میشوم بـه جای بغـض و اشــــک تنها به این جمله اکتفا کنم که هوای بـد ایــن روزها آدم را افسـرده میکنـد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا خـــیلی ســـخته اونــــی کــه دوســـتش داری بـــدون دلیـــل از پـــیشت بــره و هــیچوقت دیگه نبینیش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام حقايق سه مرحله را پشت سرگذاشته‌اند: اول، مورد تمسخر واقع شده‌اند. دوم، به شدت با آنها مخالفت شده است. سوم، به عنوان يک چيز بديهي پذيرفته شده‌اند. آرتور شوينهاور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخص صبور پيروزي را از دست نمي دهد و عاقبت به پيروزي مي رسد اگر چه زماني طولاني بر او بگذرد . امام علي عليه السلام 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو چيزها را مي بيني و مي پرسي: چرا؟ من خواب چيزهائي را که وجود ندارند مي بينم و مي گويم: چرا که نه؟ جرج برنارد شاو