بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند امتى را عذاب نخواهد كرد، مگر در وقتى كه نسبت به حقوق برادران نيازمند خود سستى نمايند . امام صادق عليه السلام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغـــ رو هــمــه مــیــگـــن ؛ امــا اونــجــاش بــه آدم فــشــار مـــیــاد کــه هــمــراه بــا شــنــیـــدن ِ دروغ خــر هـــم فـــرض بــشـــی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تغيير آن چيزي نيست که مي آموزيم آن چيزهائي ست که از دست مي دهيم . جوستين گاردر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنــت به همه ضرب المثل هاي جهان هروقت لازمشان داري، برعکس از آب درمي آينـــد... مثلا همين حــالا که من تــو را مي خواهــم و طبق معمول، خواستن نـتـوانستن استــــــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانه بی رفیقان سخت،تلخ است*دل بی دوست گویی پر ز درد است*خوشا با دوست یکجا نشستن*که دنیا بی رفیقان مثل قبر است!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کتاب زندگیتان را فقط بر روی اندکی بگشایید، چون در این دنیا افراد بسیار اندکی هستند که درک فصلها برایشان اهمیت دارد،مابقی فقط کنجکاوند که بدانند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوام رفاقت، یک قسمت روی محبت است و نه قسمتش روی گذشت از خطا... "پس بیاید سعی کنیم بیشتر چشم پوشی کنیم و ببخشیم" اینجوری لذتش هم بیشتره ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف لباس زرد بوشيده فكر كنم با دندوناش ست كرده! خو عزيز من من فداي اون قدوبالات اون مسواكو بزن سيگارم نكش تا اطلاع سانوي لبخندم نزن! ديگه توصيه ي خاصي ديگه اي ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــــــن اشکــــــــ هــــا از قلبیستــــــــ که شبیــــــه دخترکـــــــــے لجبـــــــاز فقطـــ تــــو را مے خواهـــد و از بـــــازے با خاطراتـــــــــــ خستهـــ شـــــــده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انیشتین میگه : عشق همچون ساعت شنی است همزمان که قلب را پر میکند مغز را خالی میکند آقا به نظر من اونموقع که این جمله رو گفته پیژامه تنش بود آخه من جیبامم با مغزم خالی شد لامصب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی چیزهای زیادی به انسان می آموزد اما تو نرو... بگذار نادان بمانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاپرکی را آرام می گیری،تا نگاهش کنی و رهایش... ولی وسط دستت له می شود... نیت تو کجا و سرنوشت کجا!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را به رخ تمام شقایق ها میکشم و می گویم : تا رفیقم هست زندگی باید کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس بد ما به خلق گوید ، ما دیده به بد نمی خراشیم... ما نیکی او به خلق گوییم ، تا هردو دروغ گفته باشیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون اصلی رانندگی در مردان:اگه تو خری من از تو خرترم.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاربه من آموخت هیچ کس شبیه حرفهایش نیست...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند امتى را عذاب نخواهد كرد، مگر در وقتى كه نسبت به حقوق برادران نيازمند خود سستى نمايند . امام صادق عليه السلام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغـــ رو هــمــه مــیــگـــن ؛ امــا اونــجــاش بــه آدم فــشــار مـــیــاد کــه هــمــراه بــا شــنــیـــدن ِ دروغ خــر هـــم فـــرض بــشـــی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تغيير آن چيزي نيست که مي آموزيم آن چيزهائي ست که از دست مي دهيم . جوستين گاردر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنــت به همه ضرب المثل هاي جهان هروقت لازمشان داري، برعکس از آب درمي آينـــد... مثلا همين حــالا که من تــو را مي خواهــم و طبق معمول، خواستن نـتـوانستن استــــــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانه بی رفیقان سخت،تلخ است*دل بی دوست گویی پر ز درد است*خوشا با دوست یکجا نشستن*که دنیا بی رفیقان مثل قبر است!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کتاب زندگیتان را فقط بر روی اندکی بگشایید، چون در این دنیا افراد بسیار اندکی هستند که درک فصلها برایشان اهمیت دارد،مابقی فقط کنجکاوند که بدانند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوام رفاقت، یک قسمت روی محبت است و نه قسمتش روی گذشت از خطا... "پس بیاید سعی کنیم بیشتر چشم پوشی کنیم و ببخشیم" اینجوری لذتش هم بیشتره ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف لباس زرد بوشيده فكر كنم با دندوناش ست كرده! خو عزيز من من فداي اون قدوبالات اون مسواكو بزن سيگارم نكش تا اطلاع سانوي لبخندم نزن! ديگه توصيه ي خاصي ديگه اي ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــــــن اشکــــــــ هــــا از قلبیستــــــــ که شبیــــــه دخترکـــــــــے لجبـــــــاز فقطـــ تــــو را مے خواهـــد و از بـــــازے با خاطراتـــــــــــ خستهـــ شـــــــده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انیشتین میگه : عشق همچون ساعت شنی است همزمان که قلب را پر میکند مغز را خالی میکند آقا به نظر من اونموقع که این جمله رو گفته پیژامه تنش بود آخه من جیبامم با مغزم خالی شد لامصب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی چیزهای زیادی به انسان می آموزد اما تو نرو... بگذار نادان بمانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاپرکی را آرام می گیری،تا نگاهش کنی و رهایش... ولی وسط دستت له می شود... نیت تو کجا و سرنوشت کجا!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را به رخ تمام شقایق ها میکشم و می گویم : تا رفیقم هست زندگی باید کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس بد ما به خلق گوید ، ما دیده به بد نمی خراشیم... ما نیکی او به خلق گوییم ، تا هردو دروغ گفته باشیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون اصلی رانندگی در مردان:اگه تو خری من از تو خرترم.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاربه من آموخت هیچ کس شبیه حرفهایش نیست...