بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورا همچون گریه های کودکیم دوست دارم آنها که هنوز شیرینیشان را در وجودم احساس میکنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم یه جا واسه مصاحبه برای استخدام کلی فرم پر کردم میگه سابقه کاریم داری ؟؟؟ گفتم مگه کاردادین که حالا سابقه میخواین؟ هیچی دیگه بیرونم کردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما هم دلتون واسه بچگیاتون تنگ شده ؟؟؟ اونموقع که همه غصه ها با یه پفک نمکی از یادمون میرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت كردين درسي رو كه از ترس افتادن حذف ميكني، همه با 17-18-19-20 حتي 21 پاسش ميكنن؟؟!!! :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسیر عقربه ها را دوباره میگردم؛ به دنبال ثانیه ای به صفای دیدنت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولا فکر میکردم من تنها کلید خوشبختی هستم که به در قلب تو خوردم !!! اما الان که نگاه میکنم میبینم قلب تو به هر کلیدی میخوره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا با یکی از بهترین مزیت های پراید آشنایی دارین !؟ این که بعد از تصادف زجر نمیکشی،درجا میری اون دنیا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی خودم... که قلبم مثل  قبرم  فقط جای ینفره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت دقیقا شبیه دود سیگار است … تنها لحظه ای جلوی چشمانت را تار میکند ؛ ولی بویش تا مدتها بر تنت می ماند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این همه از تاریکی بد نگویید... شما که فروش چراغتان، به لطف همین تاریکی ست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به روز ها دل نبند .....! روز ها که فصل میرسند رنگ عوض میکنند با شب بمان ! گر چه تاریک است ولی همیشه یک رنگ است..... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس ميكنم دارم با مغزم املت درست ميكنم! اين ترم كه خودش short ‎‏ بود اينام د most shortest‏ كردنش فقط دارم امتحان ميدم يني تا حالا اينطوري ‏mp3وار مغزمzip ‎نشده بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد امتاحانا باس برم سرويس بعدم معاينه فني والا به خدا تراكتور فرض كردن منو! اصلا احساس ميكنم ياتاقانم يورقونه ~خستس~ !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

!سلام! یه اتاق دارم سقف نداره ___ فیتیله دارم نفت نداره ___یه داداش دارم حرف نداره!؟!؟!؟!؟ ببین جوان مردم از دست رفت من که داداش ندارم فکر کنمتب دارم شما چی فکر میکنید؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها معمولا از یک طریق دلت را می شکنند! از همان طریقی که... خودت هیچ وقت انتظارش را نداری!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار عجیبی است ! این روز ها بعضی ها راه میروند تا غذایشان هضم شود  و عده ای هم می دوند تا گرسنه نمانند !!!!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورا همچون گریه های کودکیم دوست دارم آنها که هنوز شیرینیشان را در وجودم احساس میکنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم یه جا واسه مصاحبه برای استخدام کلی فرم پر کردم میگه سابقه کاریم داری ؟؟؟ گفتم مگه کاردادین که حالا سابقه میخواین؟ هیچی دیگه بیرونم کردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما هم دلتون واسه بچگیاتون تنگ شده ؟؟؟ اونموقع که همه غصه ها با یه پفک نمکی از یادمون میرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت كردين درسي رو كه از ترس افتادن حذف ميكني، همه با 17-18-19-20 حتي 21 پاسش ميكنن؟؟!!! :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسیر عقربه ها را دوباره میگردم؛ به دنبال ثانیه ای به صفای دیدنت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولا فکر میکردم من تنها کلید خوشبختی هستم که به در قلب تو خوردم !!! اما الان که نگاه میکنم میبینم قلب تو به هر کلیدی میخوره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا با یکی از بهترین مزیت های پراید آشنایی دارین !؟ این که بعد از تصادف زجر نمیکشی،درجا میری اون دنیا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی خودم... که قلبم مثل  قبرم  فقط جای ینفره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت دقیقا شبیه دود سیگار است … تنها لحظه ای جلوی چشمانت را تار میکند ؛ ولی بویش تا مدتها بر تنت می ماند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این همه از تاریکی بد نگویید... شما که فروش چراغتان، به لطف همین تاریکی ست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به روز ها دل نبند .....! روز ها که فصل میرسند رنگ عوض میکنند با شب بمان ! گر چه تاریک است ولی همیشه یک رنگ است..... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس ميكنم دارم با مغزم املت درست ميكنم! اين ترم كه خودش short ‎‏ بود اينام د most shortest‏ كردنش فقط دارم امتحان ميدم يني تا حالا اينطوري ‏mp3وار مغزمzip ‎نشده بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد امتاحانا باس برم سرويس بعدم معاينه فني والا به خدا تراكتور فرض كردن منو! اصلا احساس ميكنم ياتاقانم يورقونه ~خستس~ !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

!سلام! یه اتاق دارم سقف نداره ___ فیتیله دارم نفت نداره ___یه داداش دارم حرف نداره!؟!؟!؟!؟ ببین جوان مردم از دست رفت من که داداش ندارم فکر کنمتب دارم شما چی فکر میکنید؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها معمولا از یک طریق دلت را می شکنند! از همان طریقی که... خودت هیچ وقت انتظارش را نداری!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار عجیبی است ! این روز ها بعضی ها راه میروند تا غذایشان هضم شود  و عده ای هم می دوند تا گرسنه نمانند !!!!!!!