بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينجــــــــا آرامـــگاه بغض هــ ـاي کهنه است. کمي ســـــــ ــکوت! انســان جائزالخطاست بخشـــاينده خـــــــداست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ي جمي بودم يكي برگشت گفت عشق مثه كشكشه منم برگشتم گفتم زندگيم مث آش پس هيچ آشي بدون كشك خوشمزه نميشه  ما اينيم ديگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هجیب هست حتی رفتگر با نفرت نگاهم میکند انگار ریختن برگها هم تصیر من است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی روز بدی دارید همیشه یادتان باشد که کس دیگری روز بدتری داشته است! شکرگزار داشته هایتان باشید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺎﻫﯽ ﺳﮑﻮﺕ ﺧﯿﻠﯽ ﻭﺣﺸﺘﻨﺎﮐﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺮﻑ ﺍﺯﺕ ﻗﻄﻊ ﺍﻣﯿﺪ ﮐﺮﺩﻩ ... ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺍﻫﻞ " ﺩﺭﮐﯽ " ، ﻧﻪ ﺍﻫﻞ " ﮔﻔﺘﮕﻮ ...."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب باش ! دست روزگار هلت میدهد ؛ ولی قرار نیست تو بیفتی ، اگر بی تاب نباشی و خودت را به آسمان گره زده باشی ، اوج می گیری ... به همین سادگی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساسم را نمیفروشم حتی ب بالاترین قیمت... ولی... آنگونه ک بخواهم خرج میکنم برای انهایی ک لایق هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بازی زندگی موقع یار کشی چ خوبه آدم بگه... من و رفیقم شما همه...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من وتو یه عکس دونفره به این دنیا بدهکاریم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی چقدر می ارزد؟ قدریک کوه طلا یایا که سنگی سرراه؟ چه تفاوت دارد؟ کاش هرچه هست ازته دل باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخستين قانون موفقيت تمرکز است . يعني همه نيروهاي خود را روي يک نقطه متمرکز کنيد ، مستقيما به سراغ همان برويد و به چپ و راست منحرف نشويد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آيا زندگي آنقدر عزيز ، و صلح آنقدر شيرين است که به بهاي زنجير و اسارت خريداري شود ؟ . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی هر روز بزرگ وبزرگتر میشم و زجرهایم بیشتر میشود ، قلبم بیشتر شکسته میشود و... تصمیم گرفتم از بزرگ شدن انصراف بدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لقمان را گفتند ادب را از که آموختی؟ گفت:" من نیز خود بی ادب بودم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر تلخ است بعد از سال ها انتظار ، نیمه گم شده ات را کامل بیابی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی قیدت را بزنم اما ندانستی که دوست داشتن من از اول هم بی قید و شرط بود !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينجــــــــا آرامـــگاه بغض هــ ـاي کهنه است. کمي ســـــــ ــکوت! انســان جائزالخطاست بخشـــاينده خـــــــداست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ي جمي بودم يكي برگشت گفت عشق مثه كشكشه منم برگشتم گفتم زندگيم مث آش پس هيچ آشي بدون كشك خوشمزه نميشه  ما اينيم ديگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هجیب هست حتی رفتگر با نفرت نگاهم میکند انگار ریختن برگها هم تصیر من است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی روز بدی دارید همیشه یادتان باشد که کس دیگری روز بدتری داشته است! شکرگزار داشته هایتان باشید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺎﻫﯽ ﺳﮑﻮﺕ ﺧﯿﻠﯽ ﻭﺣﺸﺘﻨﺎﮐﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺮﻑ ﺍﺯﺕ ﻗﻄﻊ ﺍﻣﯿﺪ ﮐﺮﺩﻩ ... ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺍﻫﻞ " ﺩﺭﮐﯽ " ، ﻧﻪ ﺍﻫﻞ " ﮔﻔﺘﮕﻮ ...."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب باش ! دست روزگار هلت میدهد ؛ ولی قرار نیست تو بیفتی ، اگر بی تاب نباشی و خودت را به آسمان گره زده باشی ، اوج می گیری ... به همین سادگی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساسم را نمیفروشم حتی ب بالاترین قیمت... ولی... آنگونه ک بخواهم خرج میکنم برای انهایی ک لایق هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بازی زندگی موقع یار کشی چ خوبه آدم بگه... من و رفیقم شما همه...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من وتو یه عکس دونفره به این دنیا بدهکاریم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی چقدر می ارزد؟ قدریک کوه طلا یایا که سنگی سرراه؟ چه تفاوت دارد؟ کاش هرچه هست ازته دل باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخستين قانون موفقيت تمرکز است . يعني همه نيروهاي خود را روي يک نقطه متمرکز کنيد ، مستقيما به سراغ همان برويد و به چپ و راست منحرف نشويد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آيا زندگي آنقدر عزيز ، و صلح آنقدر شيرين است که به بهاي زنجير و اسارت خريداري شود ؟ . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی هر روز بزرگ وبزرگتر میشم و زجرهایم بیشتر میشود ، قلبم بیشتر شکسته میشود و... تصمیم گرفتم از بزرگ شدن انصراف بدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لقمان را گفتند ادب را از که آموختی؟ گفت:" من نیز خود بی ادب بودم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر تلخ است بعد از سال ها انتظار ، نیمه گم شده ات را کامل بیابی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی قیدت را بزنم اما ندانستی که دوست داشتن من از اول هم بی قید و شرط بود !