بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـــــه … اشتباه نکنید ! هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا کم آورده ام … در لیست آدم هایت اشتباهی شده است ؛ اسم من که ایوب نیست !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي مردم از كسي تعريف مي كنند كمتر كسي باور مي كند ولي وقتي كه از كسي بدگويي مي كنند همه باورشان مي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما عشق هایمان رامحکمتر می کنیم حتی اگر فرسنگ ها ازمعشوقهایمان دور باشیم.بقول دکترشریعتی:بادها می وزند و شن هارا جابجا میکنند،اما صحرا همچنان صحراست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشته ها بهانه است.فقط مینویسم که یاد آوری کنم به یادتم.باورش با تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﺎ ﺩﺭ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ ﺣﺎﻟﻢ ﺭﺍ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه قانون نانوشته میگه: کارهای یواشکی،بهترین خاطرات را می سازند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...شكوه و شگفتى و زيبايى خورشيد را بايد از دور ديد... اگر نزديكش رويم از دستش داده ايم! لطافت زيباى گل در زير انگشت هاى تشريح مىپژمرد! آه كه عقل اين ها را نمىفهمد... "دكتر على شريعتى"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــقــدر مــتــفــاوتـــنــد آدمــهــا . . . عــشــق بــرایی یــکــی دلــگــرمــی . . . و بــرای دیــگــری ســرگــرمــی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه ميتواني خورشيد را در درون خود بيابي;كافي است در تكاپوي يافتن آن باشي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـــرفــه دلــم رو بــه هــرکــس گــفــتـم بــآور نــکــرد  اخــه غــیرقــابــل بــاور ّبــود  ایــن هــمه اتــفاق فــقـط واســـه مـــن بـود :(((((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نصف اشتباهاتمان ناشي از اين است كه وقتي بايد فكر كنيم،احساس مي كنيم و ووقتي كه بايد احساس كنيم فكر مي كنيم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﺮﻭﻗﺖ ﺗﻮﻧﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﮐﺴﻲ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﺒﺨﺸﻲ ﺑﺪﺍﻥ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻱ ﻭ ﮔﺮﻧﻪ ﻋﺸﻘﻲ ﮐﻪ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﻌﺸﻮﻕ ﺭﺍ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻫﻴﺴﺖ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبادت ده جزء دارد ... نه جزء آن طلب روزی حلال است... سلامتی همه گارگرای با عشق که صبح به  عشق زنو بچه شون میرن سرکارو شب که همه خوابن میان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی خود سلامتی که قد همه دنیا ارزش داره…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين حديث واقعاجاي فکرداره!!! امام محمدباقرفرمودند:جايزنيست مردان راکه شبيه زنان شوندزيراکه رسول خدالعنت کردمرداني راکه شبيه زنان شوندولعنت زنان راکه شبيه مردان شونددر اراستگي وپوشيدن لباس ها!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـــــه … اشتباه نکنید ! هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا کم آورده ام … در لیست آدم هایت اشتباهی شده است ؛ اسم من که ایوب نیست !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي مردم از كسي تعريف مي كنند كمتر كسي باور مي كند ولي وقتي كه از كسي بدگويي مي كنند همه باورشان مي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما عشق هایمان رامحکمتر می کنیم حتی اگر فرسنگ ها ازمعشوقهایمان دور باشیم.بقول دکترشریعتی:بادها می وزند و شن هارا جابجا میکنند،اما صحرا همچنان صحراست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشته ها بهانه است.فقط مینویسم که یاد آوری کنم به یادتم.باورش با تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﺎ ﺩﺭ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ ﺣﺎﻟﻢ ﺭﺍ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه قانون نانوشته میگه: کارهای یواشکی،بهترین خاطرات را می سازند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...شكوه و شگفتى و زيبايى خورشيد را بايد از دور ديد... اگر نزديكش رويم از دستش داده ايم! لطافت زيباى گل در زير انگشت هاى تشريح مىپژمرد! آه كه عقل اين ها را نمىفهمد... "دكتر على شريعتى"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــقــدر مــتــفــاوتـــنــد آدمــهــا . . . عــشــق بــرایی یــکــی دلــگــرمــی . . . و بــرای دیــگــری ســرگــرمــی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه ميتواني خورشيد را در درون خود بيابي;كافي است در تكاپوي يافتن آن باشي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـــرفــه دلــم رو بــه هــرکــس گــفــتـم بــآور نــکــرد  اخــه غــیرقــابــل بــاور ّبــود  ایــن هــمه اتــفاق فــقـط واســـه مـــن بـود :(((((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نصف اشتباهاتمان ناشي از اين است كه وقتي بايد فكر كنيم،احساس مي كنيم و ووقتي كه بايد احساس كنيم فكر مي كنيم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﺮﻭﻗﺖ ﺗﻮﻧﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﮐﺴﻲ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﺒﺨﺸﻲ ﺑﺪﺍﻥ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻱ ﻭ ﮔﺮﻧﻪ ﻋﺸﻘﻲ ﮐﻪ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﻌﺸﻮﻕ ﺭﺍ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻫﻴﺴﺖ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبادت ده جزء دارد ... نه جزء آن طلب روزی حلال است... سلامتی همه گارگرای با عشق که صبح به  عشق زنو بچه شون میرن سرکارو شب که همه خوابن میان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی خود سلامتی که قد همه دنیا ارزش داره…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين حديث واقعاجاي فکرداره!!! امام محمدباقرفرمودند:جايزنيست مردان راکه شبيه زنان شوندزيراکه رسول خدالعنت کردمرداني راکه شبيه زنان شوندولعنت زنان راکه شبيه مردان شونددر اراستگي وپوشيدن لباس ها!