بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سرزمینی زندگی میکنم که مردمانش سلام نمیدهند اما، گرم خداحافظی میکنند..........!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچنان در عمق وجودت غرق خواهم شد که تمام غریق نجاتها از یافتنم عاجز بمانند،، و تمام عاشقان به احترام عشقم سکوت کنند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو ، مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم شدم آن عاشق دیوانه که بودم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارالها:  حداقل ميشه بين اين بلاهايی که نازل ميکنی ..,,, . ,,,.. يه ويرگول بذاری ...، ... بلکه بتونيم نفسی تازه کنيم,.,.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا ان حس زیبایست که درتاریکی صحرا .زمانی که هراس مرگ می دزدد سکوتت را . یکی مثل نسیم دشت میگوید :کنارت هستم ای تنها....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساله گذشت: هرگز ازخود نپرسیدم این سوال ساده را،  تو که مال من نیستی این همه دلهره و اضطراب چرا؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اقرار كن كه ديروز خطا كردي,اين نشان ميدهد كه امروز عاقل شده اي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک دقیقه بی تو برای من شصت ثانیه میگذره پ چی فکر کردی؟؟؟؟ فکر کردی خیلی مهمی؟؟؟؟؟ برو بابا!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین قسمت دیدن یه آشنا توی تاکسی اضطرابیه که تا مشخص شدن شخص حساب کننده ی کرایه ادامه داره و مدام ذهنتو درگیر میکنه ...!!! دیدم که میگما ... ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خونه ی غرورم کسی نمیشه حالیش خراب شه سقف خونه روی سر اهالیش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زرد است که لبریز حقایق شده است تلخ است که با درد موافق شده است  شاعر نشدی وگرنه می فهمیدی  پاییز بهاری است که عاشق شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طوری زندگی کن که اگه روزی تو اعلامیت زدن ((جوان ناکام)) رفیقات بتونن جلوی خندشون رو بگیرن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شماا هم این موضوع رو قبول دارید که : حسادته رفیق از رقابت رقیب خطرناکتره !! ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ (!) !! -_-

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم می گیره گاهی ازاین دنیای وانفسا،عجب تقدیر مرا تنها نمودی دگر در ودیوار هم ندارد سودای سخن بامن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روز که ما حسرت نان میخوردیم/ سر در بر هم به زیر پر می بردیم/ تا سیر شدیم جدا زهم افتادیم/ ای کاش که از گرسنگی می مردیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا ؛ احساس ، فروشی شده … عشق ، اجاره ای شده … و تنهایی هم برای ما آدم شده …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سرزمینی زندگی میکنم که مردمانش سلام نمیدهند اما، گرم خداحافظی میکنند..........!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچنان در عمق وجودت غرق خواهم شد که تمام غریق نجاتها از یافتنم عاجز بمانند،، و تمام عاشقان به احترام عشقم سکوت کنند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو ، مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم شدم آن عاشق دیوانه که بودم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارالها:  حداقل ميشه بين اين بلاهايی که نازل ميکنی ..,,, . ,,,.. يه ويرگول بذاری ...، ... بلکه بتونيم نفسی تازه کنيم,.,.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا ان حس زیبایست که درتاریکی صحرا .زمانی که هراس مرگ می دزدد سکوتت را . یکی مثل نسیم دشت میگوید :کنارت هستم ای تنها....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساله گذشت: هرگز ازخود نپرسیدم این سوال ساده را،  تو که مال من نیستی این همه دلهره و اضطراب چرا؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اقرار كن كه ديروز خطا كردي,اين نشان ميدهد كه امروز عاقل شده اي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک دقیقه بی تو برای من شصت ثانیه میگذره پ چی فکر کردی؟؟؟؟ فکر کردی خیلی مهمی؟؟؟؟؟ برو بابا!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین قسمت دیدن یه آشنا توی تاکسی اضطرابیه که تا مشخص شدن شخص حساب کننده ی کرایه ادامه داره و مدام ذهنتو درگیر میکنه ...!!! دیدم که میگما ... ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خونه ی غرورم کسی نمیشه حالیش خراب شه سقف خونه روی سر اهالیش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زرد است که لبریز حقایق شده است تلخ است که با درد موافق شده است  شاعر نشدی وگرنه می فهمیدی  پاییز بهاری است که عاشق شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طوری زندگی کن که اگه روزی تو اعلامیت زدن ((جوان ناکام)) رفیقات بتونن جلوی خندشون رو بگیرن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شماا هم این موضوع رو قبول دارید که : حسادته رفیق از رقابت رقیب خطرناکتره !! ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ (!) !! -_-

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم می گیره گاهی ازاین دنیای وانفسا،عجب تقدیر مرا تنها نمودی دگر در ودیوار هم ندارد سودای سخن بامن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روز که ما حسرت نان میخوردیم/ سر در بر هم به زیر پر می بردیم/ تا سیر شدیم جدا زهم افتادیم/ ای کاش که از گرسنگی می مردیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا ؛ احساس ، فروشی شده … عشق ، اجاره ای شده … و تنهایی هم برای ما آدم شده …