بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دقت بخونیدش لطفا من بیکار که صد بار بمیرم هر روز بالشم سنگ و تنم بستر سوز کت من درگرو عید گذشته ست هنوز به من آخرچه که نوروزسعیداست امروز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب________راستی که برای با تو بون باید از" بودن" گذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب سردیست و هوا منتظر باران است وقت خواب است ودلم پیش توسرگردان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین افسوس آدمی این است كه میخواهداما نمیتواند وبه یادمیاورد روزی را كه میتوانست امانمیخواست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درصد کمی از انسانها نود سال زندگی می کنند مابقی یک سال را نود بار تکرار می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی وقتی بهت اس ام اس میاد مطمئن باشی یا از طرف کلاه قرمزیه که دست از سر آدم برنمیداره یا از طرف ایرانسل!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک خنده و شوخی فسقلی میتواند یک لشگر غم را از جماعتی دور کند شکست دهد . حافظ میفرماید: آسان گیر بر خود کارها ، کز روی طبع سخت میگیرد جهان بر مردمان سختگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را تهدید کرده ام بهانه ات را نگیرد وگرنه دوباره میدهم بسوزانیش....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد در املای زندگی، همیشه برای محبّت تشدید بگذاریم؛ تا از دوستیمون حتی نیم نمره هم کم نشود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر بده این همه اس و جوک جدید رو با هزار بدبختی هی بفرستی برای کسی که دوسش داری اما اون بفرسته واسه یکی دیگه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون بیرون خبری نیـ به جز ، صفِ پُشتِ هم چیدن به جز ، آدمای خسته که به زور با شکمِ گُشنه خندیدن پُرِ دود پُرِ جوب پره خون مردایی که کردن پُشت به جنگیدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونایی که تو تاکسی پول خورد میدن به راننده،مثل شاگرد زرنگای کلاسن ! مخصوصا همون اول که سوار شدن میگن:آقا ما خورد داریم بفرمایین ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغز آدم عجب جونوریه ! یادش می مونه که یه چیزی یادش رفته ! اما یادش نمی مونه که که چی یادش رفته ...!!! ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دل" به هرکس مسپار!گرچه "عاشق" باشدحکم دلدارى فقط عشق نيست!او بجز عشق،بايد لايق عمق "نگاهت" باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشتم مانند قليان شد تا كه طعم داشتم بامن بودند از طعم كه افتادم... كفتند:‏ سوخت....بريم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن یک نفر مساویست با... پایمال کردن حق دیگران...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دقت بخونیدش لطفا من بیکار که صد بار بمیرم هر روز بالشم سنگ و تنم بستر سوز کت من درگرو عید گذشته ست هنوز به من آخرچه که نوروزسعیداست امروز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب________راستی که برای با تو بون باید از" بودن" گذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب سردیست و هوا منتظر باران است وقت خواب است ودلم پیش توسرگردان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین افسوس آدمی این است كه میخواهداما نمیتواند وبه یادمیاورد روزی را كه میتوانست امانمیخواست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درصد کمی از انسانها نود سال زندگی می کنند مابقی یک سال را نود بار تکرار می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی وقتی بهت اس ام اس میاد مطمئن باشی یا از طرف کلاه قرمزیه که دست از سر آدم برنمیداره یا از طرف ایرانسل!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک خنده و شوخی فسقلی میتواند یک لشگر غم را از جماعتی دور کند شکست دهد . حافظ میفرماید: آسان گیر بر خود کارها ، کز روی طبع سخت میگیرد جهان بر مردمان سختگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را تهدید کرده ام بهانه ات را نگیرد وگرنه دوباره میدهم بسوزانیش....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد در املای زندگی، همیشه برای محبّت تشدید بگذاریم؛ تا از دوستیمون حتی نیم نمره هم کم نشود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر بده این همه اس و جوک جدید رو با هزار بدبختی هی بفرستی برای کسی که دوسش داری اما اون بفرسته واسه یکی دیگه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون بیرون خبری نیـ به جز ، صفِ پُشتِ هم چیدن به جز ، آدمای خسته که به زور با شکمِ گُشنه خندیدن پُرِ دود پُرِ جوب پره خون مردایی که کردن پُشت به جنگیدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونایی که تو تاکسی پول خورد میدن به راننده،مثل شاگرد زرنگای کلاسن ! مخصوصا همون اول که سوار شدن میگن:آقا ما خورد داریم بفرمایین ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغز آدم عجب جونوریه ! یادش می مونه که یه چیزی یادش رفته ! اما یادش نمی مونه که که چی یادش رفته ...!!! ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دل" به هرکس مسپار!گرچه "عاشق" باشدحکم دلدارى فقط عشق نيست!او بجز عشق،بايد لايق عمق "نگاهت" باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشتم مانند قليان شد تا كه طعم داشتم بامن بودند از طعم كه افتادم... كفتند:‏ سوخت....بريم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن یک نفر مساویست با... پایمال کردن حق دیگران...