بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفهای دلم را انبار میکنم................ این روزها هرچه را انبار کنی گران میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وقتی شوخی اختراع شد ، دیگه هیچ حرفی تودل کسی نموند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین صدام دل تورو زده بسه رفتنی شد بیخیال منه خل و بد سرد عصبی شد ببین هر کسی که دور و بر منه عوضی شد کاش این حس بین تو من یه ذره عوض میشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جای این همه کویر حسرت قرار شد بینمون دریا بذاری  تو از عادت چی میدونی که میخوای میخوای به این زودی..... منو تنها بذاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺩﻥ نمکی ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﺵ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺑﺰﻧﯽ ﭘﺨﺶ ﻭ ﭘﻼﺵ ﮐﻨﯽ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همدیگرو دوست داشته باشیم قبل از اینکه خیلی دیر بشه!!! بیا قبل از اینکه فاتحه واسه همدیگه بفرستیم  اس ام اس(دوستت دارم) بیشتری بفرستیم!!!!!  دوستت دارم همین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احتیاط باید کرد همه چیز کهنه می شود و اگر کوتاهی کنیم  عشق نیز بهانه ها جای حس عاشقانه را خوب میگیرند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من په ساده بودم افسوس مثل بازیچه تو دستات من چه خوش باور اسیر طعم رویایی حرفات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازی حکم به من آموخت که وقتی تک باشی از شاه هم سرتری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید مصیبت،محبت باشد و محبت،مصیبت باشد!! چه کسی میداند؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا خیلی هوس کردم بمیرم :چون واسه مرده همه خون گریه میکنن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باورم شد خوب بودن ذلت است عاشقی سوزاندن حیثیت است باورم شد دوستی ها لحظه ای است بی وفایی قصه ای از زندگی است.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــوش به حــال اونــایی که تــو دنیـــای واقــِعی اونقـــدر ســرشون شُلــوغه که وقــت نمی کنــن بیـــان دنیــای مجـــازی . ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف هایت مانند سنگ میان گلوله برفی است! به نظر میرسد شوخی میکنی اما.... (خیلی جدی است!!!)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشحالی که دلمو شکستی؟؟؟ بدان ای نازنین آنچه شکستی تصویر زیبای خودت بود که در دلم ساخته بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من همانند اتوبوس های شهر شده... غصه ها سوار میشوند فشرده روی هم و من راننده ام ک فریاد میزنم دیگر سوار نشوید جانیست.....!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفهای دلم را انبار میکنم................ این روزها هرچه را انبار کنی گران میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وقتی شوخی اختراع شد ، دیگه هیچ حرفی تودل کسی نموند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین صدام دل تورو زده بسه رفتنی شد بیخیال منه خل و بد سرد عصبی شد ببین هر کسی که دور و بر منه عوضی شد کاش این حس بین تو من یه ذره عوض میشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جای این همه کویر حسرت قرار شد بینمون دریا بذاری  تو از عادت چی میدونی که میخوای میخوای به این زودی..... منو تنها بذاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺩﻥ نمکی ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﺵ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺑﺰﻧﯽ ﭘﺨﺶ ﻭ ﭘﻼﺵ ﮐﻨﯽ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همدیگرو دوست داشته باشیم قبل از اینکه خیلی دیر بشه!!! بیا قبل از اینکه فاتحه واسه همدیگه بفرستیم  اس ام اس(دوستت دارم) بیشتری بفرستیم!!!!!  دوستت دارم همین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احتیاط باید کرد همه چیز کهنه می شود و اگر کوتاهی کنیم  عشق نیز بهانه ها جای حس عاشقانه را خوب میگیرند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من په ساده بودم افسوس مثل بازیچه تو دستات من چه خوش باور اسیر طعم رویایی حرفات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازی حکم به من آموخت که وقتی تک باشی از شاه هم سرتری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید مصیبت،محبت باشد و محبت،مصیبت باشد!! چه کسی میداند؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا خیلی هوس کردم بمیرم :چون واسه مرده همه خون گریه میکنن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باورم شد خوب بودن ذلت است عاشقی سوزاندن حیثیت است باورم شد دوستی ها لحظه ای است بی وفایی قصه ای از زندگی است.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــوش به حــال اونــایی که تــو دنیـــای واقــِعی اونقـــدر ســرشون شُلــوغه که وقــت نمی کنــن بیـــان دنیــای مجـــازی . ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف هایت مانند سنگ میان گلوله برفی است! به نظر میرسد شوخی میکنی اما.... (خیلی جدی است!!!)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشحالی که دلمو شکستی؟؟؟ بدان ای نازنین آنچه شکستی تصویر زیبای خودت بود که در دلم ساخته بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من همانند اتوبوس های شهر شده... غصه ها سوار میشوند فشرده روی هم و من راننده ام ک فریاد میزنم دیگر سوار نشوید جانیست.....!!!