بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه از این می ترسم که نکند، جفت من با دیگری جفت شود، و سهم من فقط جفتک باشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو یه شب میری  قلب تو دریاست  بر نمیگردی  چون دلت اونجاست خیلی اشوبی خیلی درگیری خیلی معلومه  که داری میری.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختره بجز دماغش تمام فضاهای خالی صورتشو گونه در نظر گرفته  و من برای این اینایئدولوژی خلاقانه تعریفی جز هنر ندارم |:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســــــــــخت اسـت تــــــــــحـمل شـخـصي کـه ، اوايـــــــــل طـــــور ديــگــري بــــود........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعدتو هیچ چیزی دوست داشتنی نیست، کوه غصه ازدلم رفتی نیست، حرفه عشقه تورو من با کی بگم همه حرفا که آخه گفتنی نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی قرار شد من بیقرار تو باشم و تو تنها قرار زندگی ام باشی از هرچه قرار است خواهم گذشت .... (غیر تو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگ شنگول را میخورد گرگ منگول را تکه تکه می کند بلند شو پسرم! این قصه برای نخوابیدن است...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متنفرم! از خاطره هایی که وقتی بهشون فکر میکنم میگم: وای من چقدر احمق بودم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کوتااه است..تا زمانیک ِ دندان دارید لبخند بزنیـد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگی دست به خودکشی زد و در وصیت نامه اش نوشته بود. پوستم را بسوزانید تا هیچ وقت شغالی در آن نقش ما را بازی نکند  که نفرین بره ای پشت سرمان باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا...از هیچ کار بچگیم پشیمون نشدم جز اینکه....جز اینکه ارزو داشتم بزرگ شم عاشق شم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی برای کسی مهم باشید آن شخص همیشه راهی برای وقت گذاشتن برای شما خواهد یافت نه بهانه ای... نه دروغی... نه شکستن عهدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت: بزن به سلامتی پت و مت،گفتم: حتما به خاطره اینکه خنده دار بودن، گفت: نه،به این خاطر که تا تهش با هم بودن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اسمان نه باران نه برف خاک می بارد می بارد برسرم من داغ بوده ام وتازه می فهمم که چشم های تو کم کم کم می شود من تنها میشوم تو تنها... نه این فعل حذف به قرینه ی معنا نمی شود می دانم نمی شوی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا زیباترین لحظه هارو نصیب مادر کن/که زیباترین لحظه هایشرا بخاطرما از دست داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کبریتهای سوخته هم روزی درختان شادابی بودند،مانند ما ک روزگاری می خندیدیم قبل از آنکه عشق روشنمان کند...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه از این می ترسم که نکند، جفت من با دیگری جفت شود، و سهم من فقط جفتک باشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو یه شب میری  قلب تو دریاست  بر نمیگردی  چون دلت اونجاست خیلی اشوبی خیلی درگیری خیلی معلومه  که داری میری.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختره بجز دماغش تمام فضاهای خالی صورتشو گونه در نظر گرفته  و من برای این اینایئدولوژی خلاقانه تعریفی جز هنر ندارم |:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســــــــــخت اسـت تــــــــــحـمل شـخـصي کـه ، اوايـــــــــل طـــــور ديــگــري بــــود........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعدتو هیچ چیزی دوست داشتنی نیست، کوه غصه ازدلم رفتی نیست، حرفه عشقه تورو من با کی بگم همه حرفا که آخه گفتنی نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی قرار شد من بیقرار تو باشم و تو تنها قرار زندگی ام باشی از هرچه قرار است خواهم گذشت .... (غیر تو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگ شنگول را میخورد گرگ منگول را تکه تکه می کند بلند شو پسرم! این قصه برای نخوابیدن است...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متنفرم! از خاطره هایی که وقتی بهشون فکر میکنم میگم: وای من چقدر احمق بودم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کوتااه است..تا زمانیک ِ دندان دارید لبخند بزنیـد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگی دست به خودکشی زد و در وصیت نامه اش نوشته بود. پوستم را بسوزانید تا هیچ وقت شغالی در آن نقش ما را بازی نکند  که نفرین بره ای پشت سرمان باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا...از هیچ کار بچگیم پشیمون نشدم جز اینکه....جز اینکه ارزو داشتم بزرگ شم عاشق شم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی برای کسی مهم باشید آن شخص همیشه راهی برای وقت گذاشتن برای شما خواهد یافت نه بهانه ای... نه دروغی... نه شکستن عهدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت: بزن به سلامتی پت و مت،گفتم: حتما به خاطره اینکه خنده دار بودن، گفت: نه،به این خاطر که تا تهش با هم بودن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اسمان نه باران نه برف خاک می بارد می بارد برسرم من داغ بوده ام وتازه می فهمم که چشم های تو کم کم کم می شود من تنها میشوم تو تنها... نه این فعل حذف به قرینه ی معنا نمی شود می دانم نمی شوی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا زیباترین لحظه هارو نصیب مادر کن/که زیباترین لحظه هایشرا بخاطرما از دست داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کبریتهای سوخته هم روزی درختان شادابی بودند،مانند ما ک روزگاری می خندیدیم قبل از آنکه عشق روشنمان کند...