بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرور هدیه شیطان است وعشق هدیه خداوند ما هدیه شیطان را به هم هدیه میدهیم ولی هدیه خداوند را از هم پنهان میکنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به درختان جنگل گفتم:چرا شما با این عظمت از تکه اهنی به نام تبر میرنجید؟ گفتند رنج ما از تبر نیست از دسته ی ان است که از جنس خودمان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشته ها بهانه است،فقط مینویسم که یادآوری کنم (به یادتم)...باورش با تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای تو که نه ، ولی برای کسی که فکر می کردم تو بودی تنگ شده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل نوشته یک دل شکسته  صبرکن.... تا پایانم قدمی بیش نیست  تا پایان قصه پر غصه ام نفسی بیش نیست  تا اغاز سر فصل زندگی ات فقط ..... قدمی ،نفسی صبر کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از اینهمه تبلیغ کرم و صابون و ... حلزون کم مونده مردم دور گردن این حلزون های بیچاره قلاده بندازن بیارنش تو خیابون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا فهمید خیلی حقیر است:وقتی گفتم یک تار موی تو را به دنیا نمیدهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـه مـرد نـادان بـه یـه زن مـیـگـه : سـاکـت بـاش ... امـا یـه مـرد دانـا بـه یـه زن مـیـگـه : نـمـیـدونـی وقـتـی لـبـهـات بـسـته اند چـقـدر خـوشـگـل مـیـشـی ... ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکلات از جایی شروع شد که به هرکی گفتیم نوکرتیم  فکر کرد واقعا اربابه!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزى به لقمان هیچ نگفتند همینطورى ساکت نگاهش کردند ....... .... آخر خودش خسته شد و گفت:از بى ادبان ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک تصادف جدی میخاهد!!!! پر از سروصد.... امبولانس ها سراسیمه شوند ولی.......کار از کار گذشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولا به نظر میرسید زندگی بدون اون یعنی هیچ... اما حالا که رفته فهمیدم که فقط به نظر میرسید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگار یه درس خوب بهم داد. "به پای کسی بسوز که نفسش را خرجت کنه"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــواب: 7 استــــاد لاغــــــر، 7 دانشجــــــوی چـــــاق را خوردند. تعبیـــــر خـــــواب: مشروطـــــی در راه اســـــت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـــه هـــیــچــکــس تـــوی دنـــیـــا از شـــمـــا بـــدش نـــمــیــاد یــــه جــــای کـــارِتـــــون مـــی لــنــگـــه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی هایم...چشمانم...نگاهم...تمام تنم...بوی گریه میدهد
حواسم را پرت کن خدایا...
میترسم ازخودم از دنیایم از قیامتت...
((نجاتم بده))

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرور هدیه شیطان است وعشق هدیه خداوند ما هدیه شیطان را به هم هدیه میدهیم ولی هدیه خداوند را از هم پنهان میکنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به درختان جنگل گفتم:چرا شما با این عظمت از تکه اهنی به نام تبر میرنجید؟ گفتند رنج ما از تبر نیست از دسته ی ان است که از جنس خودمان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشته ها بهانه است،فقط مینویسم که یادآوری کنم (به یادتم)...باورش با تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای تو که نه ، ولی برای کسی که فکر می کردم تو بودی تنگ شده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل نوشته یک دل شکسته  صبرکن.... تا پایانم قدمی بیش نیست  تا پایان قصه پر غصه ام نفسی بیش نیست  تا اغاز سر فصل زندگی ات فقط ..... قدمی ،نفسی صبر کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از اینهمه تبلیغ کرم و صابون و ... حلزون کم مونده مردم دور گردن این حلزون های بیچاره قلاده بندازن بیارنش تو خیابون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا فهمید خیلی حقیر است:وقتی گفتم یک تار موی تو را به دنیا نمیدهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـه مـرد نـادان بـه یـه زن مـیـگـه : سـاکـت بـاش ... امـا یـه مـرد دانـا بـه یـه زن مـیـگـه : نـمـیـدونـی وقـتـی لـبـهـات بـسـته اند چـقـدر خـوشـگـل مـیـشـی ... ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکلات از جایی شروع شد که به هرکی گفتیم نوکرتیم  فکر کرد واقعا اربابه!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزى به لقمان هیچ نگفتند همینطورى ساکت نگاهش کردند ....... .... آخر خودش خسته شد و گفت:از بى ادبان ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک تصادف جدی میخاهد!!!! پر از سروصد.... امبولانس ها سراسیمه شوند ولی.......کار از کار گذشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولا به نظر میرسید زندگی بدون اون یعنی هیچ... اما حالا که رفته فهمیدم که فقط به نظر میرسید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگار یه درس خوب بهم داد. "به پای کسی بسوز که نفسش را خرجت کنه"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــواب: 7 استــــاد لاغــــــر، 7 دانشجــــــوی چـــــاق را خوردند. تعبیـــــر خـــــواب: مشروطـــــی در راه اســـــت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـــه هـــیــچــکــس تـــوی دنـــیـــا از شـــمـــا بـــدش نـــمــیــاد یــــه جــــای کـــارِتـــــون مـــی لــنــگـــه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی هایم...چشمانم...نگاهم...تمام تنم...بوی گریه میدهد
حواسم را پرت کن خدایا...
میترسم ازخودم از دنیایم از قیامتت...
((نجاتم بده))