بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین مصیبت برای یک انسان این است که نه سواد کافی برای حرف زدن داشته باشد و نه شعور لازم برای خاموش ماندن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتماد، مانند کاغذ است.یک بار که مچاله شود، هر چقدر هم صافش کنید، هیچ وقت مثل اولش نمی شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی تو مانند ماه است...برای دیدنت...باید شب را زنده داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه باران وبهار نه سپیدی بی انتهای زمستان ترمز شدید اتوموبیلی شاید ما را کنار پنجره بیاورد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــه جــــای ایـــنــکـــه لــبــتــــ رو " پــــرتــــز " کـــنــی مــــغـــزتـــو پُـــرِ " تــــز " کـــن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺲ ﭘﺸﺘَﻢ ﺑﺪ ﮔﻔﺘﯽ !! ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺁﺏ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﺎ ﺩﻫـﻦ ﺳﮓ ﮐﺜﯿﻒ ﻧﻤﯿﺸــــــــــــــــــــﻪ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایاااااا!!! آنقدر خرابم که هیچ مرهمی آرامم نمیکند . . . مرا در آغوشت بگیر ،دلم آرامشی خدایی میخداهد . . !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن ها زود پیر میشن، میدونی چرا؟ چون عروسک بازیشونم جدیه، رو عمرشون حساب میشه، از دوسالگی مادرن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا مشکلات انقدر بزرگ میشن که “پدربزرگ” آدم درمیاد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت رازت رو به کسی نگو ووووووووووووووووووووووخودت نمی تونی حفظش کنی چه طور انتظار داری کس دیگه ای برات راز نگه دار باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما یادتون نمیاد (شایدم بیاد) قدیما تلویزیون خاله بهار و بستنیا رو میذاشت همیشه بعد از دیدنش هوس بستنی می کردم! بستنیا . . بستنیا ! دست کی بالا ؟ دست بچه ها !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شروع=قلبم نوع مسير=sms هدف=دوستى طول=بىنهايت مقصد=قلبت امضا=I LOVE YOU

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه با پاکن فراموشی روی اسمت کشیدم پاک نشد نمیدانم اشکال از پاک کن من است یا از قلم عشق تو؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـــآی خــآلیــش را بـــا سیـــگــآر منـــاســب پــُـر کنیــــد . ( 2 نمـــره )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیزارم از افرادی که صدای عَرعَر خود را نمیشنوند ولی گوش های دیگران را دراز میبینند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چراغ قرمز  فرصت کوتاهی ست تا در ایینه ی ماشین خیره شوی به سپیدی موهایت "مرگ از انچه در ایینه می بینید به شما نزدیک تر است!"

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین مصیبت برای یک انسان این است که نه سواد کافی برای حرف زدن داشته باشد و نه شعور لازم برای خاموش ماندن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتماد، مانند کاغذ است.یک بار که مچاله شود، هر چقدر هم صافش کنید، هیچ وقت مثل اولش نمی شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی تو مانند ماه است...برای دیدنت...باید شب را زنده داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه باران وبهار نه سپیدی بی انتهای زمستان ترمز شدید اتوموبیلی شاید ما را کنار پنجره بیاورد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــه جــــای ایـــنــکـــه لــبــتــــ رو " پــــرتــــز " کـــنــی مــــغـــزتـــو پُـــرِ " تــــز " کـــن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺲ ﭘﺸﺘَﻢ ﺑﺪ ﮔﻔﺘﯽ !! ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺁﺏ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﺎ ﺩﻫـﻦ ﺳﮓ ﮐﺜﯿﻒ ﻧﻤﯿﺸــــــــــــــــــــﻪ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایاااااا!!! آنقدر خرابم که هیچ مرهمی آرامم نمیکند . . . مرا در آغوشت بگیر ،دلم آرامشی خدایی میخداهد . . !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن ها زود پیر میشن، میدونی چرا؟ چون عروسک بازیشونم جدیه، رو عمرشون حساب میشه، از دوسالگی مادرن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا مشکلات انقدر بزرگ میشن که “پدربزرگ” آدم درمیاد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت رازت رو به کسی نگو ووووووووووووووووووووووخودت نمی تونی حفظش کنی چه طور انتظار داری کس دیگه ای برات راز نگه دار باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما یادتون نمیاد (شایدم بیاد) قدیما تلویزیون خاله بهار و بستنیا رو میذاشت همیشه بعد از دیدنش هوس بستنی می کردم! بستنیا . . بستنیا ! دست کی بالا ؟ دست بچه ها !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شروع=قلبم نوع مسير=sms هدف=دوستى طول=بىنهايت مقصد=قلبت امضا=I LOVE YOU

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه با پاکن فراموشی روی اسمت کشیدم پاک نشد نمیدانم اشکال از پاک کن من است یا از قلم عشق تو؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـــآی خــآلیــش را بـــا سیـــگــآر منـــاســب پــُـر کنیــــد . ( 2 نمـــره )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیزارم از افرادی که صدای عَرعَر خود را نمیشنوند ولی گوش های دیگران را دراز میبینند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چراغ قرمز  فرصت کوتاهی ست تا در ایینه ی ماشین خیره شوی به سپیدی موهایت "مرگ از انچه در ایینه می بینید به شما نزدیک تر است!"