بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*تو را می خواهم* در این جمله اندوهی ست... اندوه نداشتنت......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي رقص واژگان است....يكي به جرم تفاوت تنهاست و يكي به جرم تنهايي متفاوت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات تیره هنوز هم او هست میخندد میگرید میرود وگاهی هم میماند................ اوهست اما فقط در پس خاطرات تیره ی من..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونکه میخواست منو بفهمه نتونست ! اونکه میتونست بفهمه نخواست ! این شد که “تنهایی” تمام قد منو بلعید !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فکر کنید که از عهده ی انجام کاری برمی ایید و چه بپندارید نمیتوانید ان کار را انجام دهید در هر دو صورت درست اندیشیده اید هنری فورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشانه میگیری سنگ می اندازی و بعد خنده کنان ! لِی .. لِی .. لِی .. پای میکوبی و میروی ! بد جور با دلم “بــــــــــازی” میکنی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین متهم تاریخ اونه که ندونه قلبش واسه کی می زنه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻟﺬﺗﻰ ﮐﻪ ﺗﻮﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﺴﺖ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻧﻰ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻮ ﮐﻪ ﮐﺴﻰ ﺩﻭﺱ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺗﺌﻮﺭﯼ ﻋﺮﺽ ﮐﺮﺩﻡ :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند زدن خيلي راحت تره تا بخوای به همه توضيح بدی چرا حالت خوب نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه ایـن فـکر مـیـکـنم لالایــی هــای مـــادرم زیــر کــدام بـالشتک کـودکی هــایـم جـا مانـده…؟؟؟شـاید هـنـوز بـشـودآسـوده خــوابـیـد…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزهــا ؛ هر جايي را که نگاه مي کنم پـــــــــر است... از وجود ِ آدم هاي بي وجــــود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی تا کی ؟؟؟ بگذار سخت باشم و سرد... باران ک بارید چتر بگیرمو چکمه... خورشید ک تابید پنجره را ببندمو تاریک... اشک ک امد دستمالی بردارمو و خشک... او ک رفت نیش خندی بزنمو سوت...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش...  روزی... جایی... بر لبان تو تکرار میشد !!! نامم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخـتـلاف یعنـــی : ـ زنــی بـرای اجـاره خانــه ، کلیــه اش را مـی فـروشــد ! ـ زنـی بـه خاطـر زیبایـی ، کلیـه بدنـش را عمل می کند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانیت رفته<< کــــمــــا >>،براش دعا کنین برگرده.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر چه دوست نمیخرد ما رابه ریالی ///// ولی نفروشیم تار مویش به جهانی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*تو را می خواهم* در این جمله اندوهی ست... اندوه نداشتنت......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي رقص واژگان است....يكي به جرم تفاوت تنهاست و يكي به جرم تنهايي متفاوت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات تیره هنوز هم او هست میخندد میگرید میرود وگاهی هم میماند................ اوهست اما فقط در پس خاطرات تیره ی من..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونکه میخواست منو بفهمه نتونست ! اونکه میتونست بفهمه نخواست ! این شد که “تنهایی” تمام قد منو بلعید !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فکر کنید که از عهده ی انجام کاری برمی ایید و چه بپندارید نمیتوانید ان کار را انجام دهید در هر دو صورت درست اندیشیده اید هنری فورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشانه میگیری سنگ می اندازی و بعد خنده کنان ! لِی .. لِی .. لِی .. پای میکوبی و میروی ! بد جور با دلم “بــــــــــازی” میکنی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین متهم تاریخ اونه که ندونه قلبش واسه کی می زنه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻟﺬﺗﻰ ﮐﻪ ﺗﻮﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﺴﺖ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻧﻰ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻮ ﮐﻪ ﮐﺴﻰ ﺩﻭﺱ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺗﺌﻮﺭﯼ ﻋﺮﺽ ﮐﺮﺩﻡ :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند زدن خيلي راحت تره تا بخوای به همه توضيح بدی چرا حالت خوب نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه ایـن فـکر مـیـکـنم لالایــی هــای مـــادرم زیــر کــدام بـالشتک کـودکی هــایـم جـا مانـده…؟؟؟شـاید هـنـوز بـشـودآسـوده خــوابـیـد…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزهــا ؛ هر جايي را که نگاه مي کنم پـــــــــر است... از وجود ِ آدم هاي بي وجــــود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی تا کی ؟؟؟ بگذار سخت باشم و سرد... باران ک بارید چتر بگیرمو چکمه... خورشید ک تابید پنجره را ببندمو تاریک... اشک ک امد دستمالی بردارمو و خشک... او ک رفت نیش خندی بزنمو سوت...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش...  روزی... جایی... بر لبان تو تکرار میشد !!! نامم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخـتـلاف یعنـــی : ـ زنــی بـرای اجـاره خانــه ، کلیــه اش را مـی فـروشــد ! ـ زنـی بـه خاطـر زیبایـی ، کلیـه بدنـش را عمل می کند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانیت رفته<< کــــمــــا >>،براش دعا کنین برگرده.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر چه دوست نمیخرد ما رابه ریالی ///// ولی نفروشیم تار مویش به جهانی