بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش بخیر ﭼﻪ ﺫﻭﻗﯽ ﻣﯿﮑﺮﺩﯾﻢ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﺮﻭ ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮ ﮔﭻ ﺭﻧﮕﯽ ﺑﯿﺎﺭ ! ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻣﺸﻌﻞ ﺍﻟﻤﭙﯿﮏ ﺭﻭ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻬﻤﻮﻥ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی وفایـــی کن وفایـتــــ میکنند بـــا وفـــا باشــی خیــــانت میـــکنند... مهربانی گرچـــه آیینه ی خوشیست مهربان باشـــی رهایتــــ میکنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غریبه ام و نشانی از کوچه های آشنایی در برهوت اندیشه ام سبز نمیشود کاش پیک دوستی می آمد و جوانه های امید را باجویبار صداقتش آبیاری میکرد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عامل ِ بی تفاوت شدن فاصله ی ِ به وجود آمده نیست ... ، حوصله ی ِ از بین رفته است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق آدامس نیست که بوی دهنتو عوض کنه..... عشق همون پیازه که موقع خوردنش میگی گور بابایه بقیه.................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه اونیکه هست و نیست می بود و اونیکه نیست و هست نبود حال من اینطوری که هست نبود و اونطوری که نیست می بود!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از باقی ماه های سال خواهشمندیم که به خرداد امسال اقتدا کنن و با همین فرمون برن جلو )))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین هیچی نگو... فقط یه دقیقه بیا بشین اینجا کنارم دلتنگم همین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفيق مثل بالشته! وقتي ناراحتي روش گريه ميكني وقتي خسته اي بهش تكيه ميكني وقتي شادي بغلش ميكني وقتي عصباني بهش مشت ميزني خلاصه بالشتتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در میان امواج،در جاده های پر فراز و نشیب و در دریاها به دنبال خوشبختی میرویم در حالیکه خوشبختی در همینجاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك روز من سكوت خواهم كرد..... تو آن روز براي اولين بار مفهوم "دير شدن" را خواهي فهميد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من رگ و از تو تیغ؛ یادت باشد زخمی که زدی، رفیق، یادت باشد حالا که خودت خواسته‌ای حرفی نیست این ثانیه را دقیق یادت باشد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختران بي تقصيرند..اين روزها ادم نميبينند تا برايش حوا شوند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکــوتـــِ من بخاطر شخصیــت خودمـــه وگرنه تــو , خیلی زیـــــرِ سوالی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من . . . دعــــا میکــــنم . . . تـــــو را داشــتـه بــــاشـم . . . تـــــو . . . دعــــا مــی کنـــی .. دیگـــــر نبــــاشـــم ! ؟ ! . . . بیـــــــــچــا­ره خـــدا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی انصاف... لای انگشتانم را باید اگشتای تو پر می کرد... نه "سیگار"....!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش بخیر ﭼﻪ ﺫﻭﻗﯽ ﻣﯿﮑﺮﺩﯾﻢ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﺮﻭ ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮ ﮔﭻ ﺭﻧﮕﯽ ﺑﯿﺎﺭ ! ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻣﺸﻌﻞ ﺍﻟﻤﭙﯿﮏ ﺭﻭ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻬﻤﻮﻥ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی وفایـــی کن وفایـتــــ میکنند بـــا وفـــا باشــی خیــــانت میـــکنند... مهربانی گرچـــه آیینه ی خوشیست مهربان باشـــی رهایتــــ میکنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غریبه ام و نشانی از کوچه های آشنایی در برهوت اندیشه ام سبز نمیشود کاش پیک دوستی می آمد و جوانه های امید را باجویبار صداقتش آبیاری میکرد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عامل ِ بی تفاوت شدن فاصله ی ِ به وجود آمده نیست ... ، حوصله ی ِ از بین رفته است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق آدامس نیست که بوی دهنتو عوض کنه..... عشق همون پیازه که موقع خوردنش میگی گور بابایه بقیه.................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه اونیکه هست و نیست می بود و اونیکه نیست و هست نبود حال من اینطوری که هست نبود و اونطوری که نیست می بود!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از باقی ماه های سال خواهشمندیم که به خرداد امسال اقتدا کنن و با همین فرمون برن جلو )))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین هیچی نگو... فقط یه دقیقه بیا بشین اینجا کنارم دلتنگم همین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفيق مثل بالشته! وقتي ناراحتي روش گريه ميكني وقتي خسته اي بهش تكيه ميكني وقتي شادي بغلش ميكني وقتي عصباني بهش مشت ميزني خلاصه بالشتتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در میان امواج،در جاده های پر فراز و نشیب و در دریاها به دنبال خوشبختی میرویم در حالیکه خوشبختی در همینجاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك روز من سكوت خواهم كرد..... تو آن روز براي اولين بار مفهوم "دير شدن" را خواهي فهميد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من رگ و از تو تیغ؛ یادت باشد زخمی که زدی، رفیق، یادت باشد حالا که خودت خواسته‌ای حرفی نیست این ثانیه را دقیق یادت باشد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختران بي تقصيرند..اين روزها ادم نميبينند تا برايش حوا شوند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکــوتـــِ من بخاطر شخصیــت خودمـــه وگرنه تــو , خیلی زیـــــرِ سوالی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من . . . دعــــا میکــــنم . . . تـــــو را داشــتـه بــــاشـم . . . تـــــو . . . دعــــا مــی کنـــی .. دیگـــــر نبــــاشـــم ! ؟ ! . . . بیـــــــــچــا­ره خـــدا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی انصاف... لای انگشتانم را باید اگشتای تو پر می کرد... نه "سیگار"....!!!