بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دشواری های زندگی میتونه این باشه که: ‏* ‏* ‏* ‏* به مرز سی سالگی برسی ولی حتی یکبار هم عشق رو تجربه نکرده باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروزنه آغاز و نه انجام جهان است... ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است... دردا و دریغا که دراین بازی خونین... بازیچه ی ایام دل آدمیان است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دلت گرفت سکوت کن!!! این روز ها هیچ کس معنی دلتنگی را نمیفهمد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران مىباريد... از درزهاي كفش كهنه كودكي سردي باران را،وقتي كه ازكنارنانوايي ردمىشد... ازنگاه ناتوان براي خريدنان داغ،عشق را ديدم كه درچشمانش به مرواريد شبيه تربود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدیمی در چند خط... اره!قدیما رو یادم میاد... یک عکس سیاه و سفید بود با لبخندهای همیشگی... الان یک عکس رنگی،زندگی رو به کامت تلخ میکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید بزرگی گناه کسی را به کوچکی دلش بخشید اما نباید بزرگی دل کسی را بخاطر یک اشتباه کوچک فراموش کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی بخودی خود نمی افتد.. اگر هم بیفتد ازهمان سمتی می افتد که به خدا تکیه نکرده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــاش بودی و می دیدی .. تــمام دیروزهایی رو که با تو ساختم .. چــگونه یــک شبـِـ ویران کردی و رفتــی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــو که دیگــر برایم بی ارزش شــــدی ... تقصیر این دل لعــنتیه کــه هـــوای دلت رو کــــرده !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو عبور یک خیالی رد پا نمونده از تو  از کجا گذشته ای تو  ای نسیم ناگهانی ؟ رد قلب عاشقت را  از غزل گرفته ام من ای تغزل مجسم ای غزلترین نشانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوست خود دروغ بگو اگر انرا افشا نکردمیتوانی حقیقت را به او بگویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کــــــــــــــــــــــــاش... فردا که از خواب بیدار میشویم... زندگی یــــک رنــــگ دیگر باشد... همــــــــــــرنگ ارزوهــــــــایمان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر احمقانه است از یک قهوه تلخ انتظار فال شیرین داشتن ! مثل من که از تو انتظار عشق داشتم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم‌ها را باید از روی منت‌هایی که وسط دعوا سر آدم می‌گذارند شناخت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس در این دنیــــــــــا سـرش شلــوغ نیست ... ! همه چیـــز به اولـویت ها بر میگـردد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی بازی زمونه چیه اینه که اگه یه نفربهت خیانت کنه ازش متنفر میشی اما اگه همون یه نفربه خاطرتو به یه نفردیگه خیانت کنه عاشقش میشی!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دشواری های زندگی میتونه این باشه که: ‏* ‏* ‏* ‏* به مرز سی سالگی برسی ولی حتی یکبار هم عشق رو تجربه نکرده باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروزنه آغاز و نه انجام جهان است... ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است... دردا و دریغا که دراین بازی خونین... بازیچه ی ایام دل آدمیان است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دلت گرفت سکوت کن!!! این روز ها هیچ کس معنی دلتنگی را نمیفهمد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران مىباريد... از درزهاي كفش كهنه كودكي سردي باران را،وقتي كه ازكنارنانوايي ردمىشد... ازنگاه ناتوان براي خريدنان داغ،عشق را ديدم كه درچشمانش به مرواريد شبيه تربود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدیمی در چند خط... اره!قدیما رو یادم میاد... یک عکس سیاه و سفید بود با لبخندهای همیشگی... الان یک عکس رنگی،زندگی رو به کامت تلخ میکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید بزرگی گناه کسی را به کوچکی دلش بخشید اما نباید بزرگی دل کسی را بخاطر یک اشتباه کوچک فراموش کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی بخودی خود نمی افتد.. اگر هم بیفتد ازهمان سمتی می افتد که به خدا تکیه نکرده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــاش بودی و می دیدی .. تــمام دیروزهایی رو که با تو ساختم .. چــگونه یــک شبـِـ ویران کردی و رفتــی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــو که دیگــر برایم بی ارزش شــــدی ... تقصیر این دل لعــنتیه کــه هـــوای دلت رو کــــرده !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو عبور یک خیالی رد پا نمونده از تو  از کجا گذشته ای تو  ای نسیم ناگهانی ؟ رد قلب عاشقت را  از غزل گرفته ام من ای تغزل مجسم ای غزلترین نشانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوست خود دروغ بگو اگر انرا افشا نکردمیتوانی حقیقت را به او بگویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کــــــــــــــــــــــــاش... فردا که از خواب بیدار میشویم... زندگی یــــک رنــــگ دیگر باشد... همــــــــــــرنگ ارزوهــــــــایمان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر احمقانه است از یک قهوه تلخ انتظار فال شیرین داشتن ! مثل من که از تو انتظار عشق داشتم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم‌ها را باید از روی منت‌هایی که وسط دعوا سر آدم می‌گذارند شناخت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس در این دنیــــــــــا سـرش شلــوغ نیست ... ! همه چیـــز به اولـویت ها بر میگـردد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی بازی زمونه چیه اینه که اگه یه نفربهت خیانت کنه ازش متنفر میشی اما اگه همون یه نفربه خاطرتو به یه نفردیگه خیانت کنه عاشقش میشی!