بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرق میکند کجا زندگی کنی!!!!! وقتی زبانت را نفهمند,,, همه جا غریبه ای!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اومد خطشو عوض کرد ما هم رفتیم خطمونو عوض کردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دمش گرم به خدا وقتی منو شناخت فک کرد مثله خودشم تنهاش میزارم میخواست رو دست نخوره  رفت که رفت.... هی روزگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه از دست میرود بگذار برود... چیزی که به التماس آلوده باشد نمی خواهم هرچه میخواهد باشد،حتی زندگی؛و یا حتی "تو"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی خودمون که خوبیم... اما بعضیا فکر میکنن خوبی از خودشونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نفهمی کی سیگارت را روشن کردی و کی کشیدی و کی خاموشش کردی یعنی یک جای کار می لنگد بدجــــور... (▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅()ڪے

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از مرگم... قلبم را جدا از من خاک کنید من و دلم هیچ گاه آبمان توی یک جوی نرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین حالت زندگی زمانیه که خندت گرفته و باید جدی باشی ! و برعکس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها تنها موجودات روی زمین هستند که ادعا میکنند خدایی هست  ولی تنها "جاندارانی " هستند که رفتارشان طوری ست که انگار خدایی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا بس است دیگر ... من غلط کردم آن روز که بهت گفتم : (( خدایا من رو به حال خودم گذار میخواهم خودم زندگی کنم )) خدایا ! هر کار میخواهی بکن اما دوباره مرا بغل کن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه اعصـــآبم روغــن زدم . گفتــه بــاشم هــر کــی روش راه بـــره بــآ سـر پــخش زمـــین میـــشه :)))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا فقط میشه به عزرائیل اعتماد کرد... چون حداقلش اینه که قصد و نیتش مشخصه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا برای دزدیدن تکه نانی به زندان بردند و پانزده سال در آنجا هر روز یک قرص نان کامل مجانی خوردم!! "ژان وال ژان - بینوایان''

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم این دنیای کوفتی چی داشت که باکله اومدیم توش آخه چی داشت یکی به من بگه دیگه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم از رهگذرعشق نرو  رفت وبسوخت چه کنم این دل دیوانه به فرمانم نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی خیال است ....خیلی بی خیال! همان کسی که تمام خیال من است..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرق میکند کجا زندگی کنی!!!!! وقتی زبانت را نفهمند,,, همه جا غریبه ای!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اومد خطشو عوض کرد ما هم رفتیم خطمونو عوض کردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دمش گرم به خدا وقتی منو شناخت فک کرد مثله خودشم تنهاش میزارم میخواست رو دست نخوره  رفت که رفت.... هی روزگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه از دست میرود بگذار برود... چیزی که به التماس آلوده باشد نمی خواهم هرچه میخواهد باشد،حتی زندگی؛و یا حتی "تو"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی خودمون که خوبیم... اما بعضیا فکر میکنن خوبی از خودشونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نفهمی کی سیگارت را روشن کردی و کی کشیدی و کی خاموشش کردی یعنی یک جای کار می لنگد بدجــــور... (▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅()ڪے

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از مرگم... قلبم را جدا از من خاک کنید من و دلم هیچ گاه آبمان توی یک جوی نرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین حالت زندگی زمانیه که خندت گرفته و باید جدی باشی ! و برعکس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها تنها موجودات روی زمین هستند که ادعا میکنند خدایی هست  ولی تنها "جاندارانی " هستند که رفتارشان طوری ست که انگار خدایی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا بس است دیگر ... من غلط کردم آن روز که بهت گفتم : (( خدایا من رو به حال خودم گذار میخواهم خودم زندگی کنم )) خدایا ! هر کار میخواهی بکن اما دوباره مرا بغل کن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه اعصـــآبم روغــن زدم . گفتــه بــاشم هــر کــی روش راه بـــره بــآ سـر پــخش زمـــین میـــشه :)))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا فقط میشه به عزرائیل اعتماد کرد... چون حداقلش اینه که قصد و نیتش مشخصه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا برای دزدیدن تکه نانی به زندان بردند و پانزده سال در آنجا هر روز یک قرص نان کامل مجانی خوردم!! "ژان وال ژان - بینوایان''

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم این دنیای کوفتی چی داشت که باکله اومدیم توش آخه چی داشت یکی به من بگه دیگه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم از رهگذرعشق نرو  رفت وبسوخت چه کنم این دل دیوانه به فرمانم نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی خیال است ....خیلی بی خیال! همان کسی که تمام خیال من است..