بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگین کام میگیری مرد...! گم کردن خاطراتی که پی اش میگردی تقصیر ریه های تونیست...! دودکن کسانی که باعث سنگینی کام قلیونت شده اند... انهالیاقت ان خاطرات راندارند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه ساده لوحانه باور کرده بودم بال بال زدنش برای رسیدن به من است!!! ولی نمیدانستم تمرینیست برای پریدن ب بام دیگری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالاكه فرقي نمي كند كنارت ايستاده باشم يانه بگذارهمه چيزرااز وسط قيچي كنم! تاتودرنيمي باشي ومن درنيمي ديگر راستي..... بادستي كه روي شانه ات جاگذاشته ام چه ميكني؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار آهوهاي اين دوره براي خود گرگي كنند و به حساب خود زرنگ باشند.ولي تو همان شير ساده دل بمان!!!همان شيري كه به حساب آنها هيچ آهويي نخورده است......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه طاقت سکوت و نه قدرت اعتراض ای فلک با بخت خواب آلود ما  لا لا چرا؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلمون هندونه فكرمون هندونه رنجمون هندونه بايه دست سرنوشت، يكى شو برداريم بسه... زنده يادحسين پناهي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه گریه نشانه ضعف نیست گاهی نشانه یک بخشش است گاهی یک فداکاری گاهی یک ظلم وگاهی نمایانگرعظمت یک عشق...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا باز فریب بخوریم . . .تو فریب حرف‌های مرا و من فریب نگاه تو را . . . مگر زندگی چه می‌خواهد به ما بدهد . . . که تو از من چشم برداری و . . . من نگویم که دوستت دارم . . .!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساکت نیستم.. لبهایم هم نسوخته است.. تنها تمام من تاول زده از آشی که نخورده ام!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی را عـــــــاَشـــقانه ببــــوس !!! کــــــه روی گـــــونــــه هـــــایــش تـــه  مــــــانـــــده بـــــــوس دیــــــگــریـــــــ نبــــــاشـــــد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما رسم دوستیمان مثل نان نیست! که گرمش در سفره دل باشد و سرد و بیاتش سهم نمکی! چه گرمای حضورت چه سرمای نبودنت باشد همیشه هستی همین حوالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم واسه اون بدبختی میسوزه که تو فقط واسه ازار من بهش اهمیت میدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دووس دخترم نداریم بهش بگیم : "تو باید ماله من باشی چون لایقه بهترین هایی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوش کردن ( listen ) و سکوت ( silent ) دو کلمه با حروف یکسان هستند که در دوستی خیلی مهم هستند . زیرا فقط دوستان واقعی می توانند به شما گوش بدهند وقتی شما ساکتید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غصه تو به هیچ کس نگو حتی به چشمات چون....اونم اشک میریزه و رسوات مییییکنه. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایستادگی کن ، ایستادگی کن ؛ و ایستادگی کن … و به یاد داشته باش که لشکری از کلاغها جرات نزدیک شدن به مترسکی که ایستادگی را فقط به نمایش می گذارد ندارد . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگین کام میگیری مرد...! گم کردن خاطراتی که پی اش میگردی تقصیر ریه های تونیست...! دودکن کسانی که باعث سنگینی کام قلیونت شده اند... انهالیاقت ان خاطرات راندارند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه ساده لوحانه باور کرده بودم بال بال زدنش برای رسیدن به من است!!! ولی نمیدانستم تمرینیست برای پریدن ب بام دیگری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالاكه فرقي نمي كند كنارت ايستاده باشم يانه بگذارهمه چيزرااز وسط قيچي كنم! تاتودرنيمي باشي ومن درنيمي ديگر راستي..... بادستي كه روي شانه ات جاگذاشته ام چه ميكني؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار آهوهاي اين دوره براي خود گرگي كنند و به حساب خود زرنگ باشند.ولي تو همان شير ساده دل بمان!!!همان شيري كه به حساب آنها هيچ آهويي نخورده است......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه طاقت سکوت و نه قدرت اعتراض ای فلک با بخت خواب آلود ما  لا لا چرا؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلمون هندونه فكرمون هندونه رنجمون هندونه بايه دست سرنوشت، يكى شو برداريم بسه... زنده يادحسين پناهي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه گریه نشانه ضعف نیست گاهی نشانه یک بخشش است گاهی یک فداکاری گاهی یک ظلم وگاهی نمایانگرعظمت یک عشق...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا باز فریب بخوریم . . .تو فریب حرف‌های مرا و من فریب نگاه تو را . . . مگر زندگی چه می‌خواهد به ما بدهد . . . که تو از من چشم برداری و . . . من نگویم که دوستت دارم . . .!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساکت نیستم.. لبهایم هم نسوخته است.. تنها تمام من تاول زده از آشی که نخورده ام!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی را عـــــــاَشـــقانه ببــــوس !!! کــــــه روی گـــــونــــه هـــــایــش تـــه  مــــــانـــــده بـــــــوس دیــــــگــریـــــــ نبــــــاشـــــد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما رسم دوستیمان مثل نان نیست! که گرمش در سفره دل باشد و سرد و بیاتش سهم نمکی! چه گرمای حضورت چه سرمای نبودنت باشد همیشه هستی همین حوالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم واسه اون بدبختی میسوزه که تو فقط واسه ازار من بهش اهمیت میدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دووس دخترم نداریم بهش بگیم : "تو باید ماله من باشی چون لایقه بهترین هایی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوش کردن ( listen ) و سکوت ( silent ) دو کلمه با حروف یکسان هستند که در دوستی خیلی مهم هستند . زیرا فقط دوستان واقعی می توانند به شما گوش بدهند وقتی شما ساکتید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غصه تو به هیچ کس نگو حتی به چشمات چون....اونم اشک میریزه و رسوات مییییکنه. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایستادگی کن ، ایستادگی کن ؛ و ایستادگی کن … و به یاد داشته باش که لشکری از کلاغها جرات نزدیک شدن به مترسکی که ایستادگی را فقط به نمایش می گذارد ندارد . . .